Movilización frente al palacio de justicia, contra los desahucios

Concentración ante el Palacio de Justicia de Barakaldo en el día que se conmemora el 4º aniversario del suicidio de la vecina de la localidad Amaia Egaña, cuando iba a ser desahuciada de su vivienda. Desde ese 9 noviembre del año 2012 se han dictado 900 desahucios desde esta instancia judicial.

En concreto, la entidad con mayor número de desalojos hipotecarios ha sido Kutxabank (40% de los mismos); seguida muy de cerca por La Caixa/CaixaBank (entidad que impulsó el desahucio de Amaia Egaña). Con la mitad de casos están los bancos Popular y Santander; y por detrás Caja Laboral, BBVA y Bankia.

•Por otro lado, debemos destacar que el 60% de los desahucios son de viviendas en alquiler.

Fruto de esta política de recortes es el incremento de las personas sintecho en Barakaldo: 19 personas sobreviven a diario en las calles de la localidad, diez más que hace 2 años. Siendo Barakaldo el único municipio de la CAPV donde se incrementa el número de personas sin hogar respecto al anterior informe.

•Enlace al vídeo de la movilización: HerriKolore, Tele 7, TeleBilbao, Gaur Egun eguerdia ETB1 y
Teleberri mediodia ETB2

Colectivos sociales y sindicales de Barakaldo:
Asamblea Parad@s Barakaldo, Berri-Otxoak, Centro Asesor de la Mujer “Argitan”. ELA, LAB, ESK y CNT.


AMAIA EGAÑAREN BURU-HILKETAREN LAUGARREN URTEURRENAREN AURREAN

Datorren asteazkenean, azaroak 9, laugarren urtea beteko da Barakaldoko auzokide Amaia Egañak bere buruaz beste egin zuenetik, etxetik noiz kanporatuko zuten zain zegoela. Lau urte geroago, ekitaldi bat antolatu dugu, egun berean eta 10:30etan, haren omenez Barakaldoko Justizia Jauregiaren aurrean, hortik ateratzen baitira udaleko eta Ezkerraldeko etxeetako utzarazpen-agindu guztiak.

2012ko azaroaren 9 hartatik hona 900 etxe-utzarazpen gauzatu dira Barakaldon. Hipoteka jatorriko etxe-utzarazpenen kopururik handiena bultzatu duen erakundea Kutxabank izan da; eta haren atzetik La Caixa/CaixaBank joan da (erakunde horrek bultzatu zuen Amaia Egañaren etxe-utzarazpena). Kasu-kopuruaren erdiak Banco Popularrek eta Banco Santanderrek bultzatu dituzte; eta jarraian Laboral Kutxa, BBVA eta Bankia. Bestalde, azpimarratu beharrekoa da etxe-utzarazpen guztien %60 alokairuko etxebizitzetan izan direla.

Argi dago etxe-utzarazpen horiek ez direla txiripaz gertatu. Herri-erakundeen murrizketen ondoriozkoak dira. Murrizketa horiek langabezia, prekarietatea eta bazterkeria zabaldu dituzte jendartean. Beste adibide bat Alokabiden dugu, etxebizitza sozialak alokatzeko sozietate publikoa izan arren, 57 familia kanporatu ditu etxetik azken hilabeteetan. Beste horrenbeste esan dezakegu Barakaldoko Udalari buruz: 3 familia etxetik kanporatu, udalaren etxe horiek hutsik eta hormaz itxita uzteko. Familia horietako batek hiru adingabe, 12 urtetik beherakoak, ditu ardurapean, eta enplegu prekario bat dute Metroaren eta Euskotrenen kontrata batean.

Murrizketa-politika horren eraginez 19 pertsona bizi dira Barakaldoko kaleetan, 2014an baino hamar gehiago. Hamahiru gizon eta sei emakume. Hala dio, behintzat, “EAEn bizitegi-bazterketa larria bizi duten pertsonen inguruko azterlana”k, EAEko erakundeek urriaren 27an argitaraturiko azterlanak (Eusko Jaurlaritza, foru-aldundiak eta EUDEL -Euskal Udalen Elkartea-). Horrez gain hogei pertsona gehiago dugu, Lasesarre kiroldegiko gimnasio batean, etxegabeentzat egokitua, lo egiten dutenak.

Barakaldo izan da udalerri bakarra non etxegabeen kopurua handitu baita orain dela bi urtetik hona, aurreko azterlana egin zenetik hona. Bistan dago ez direla nahikoak, errealitate horri aurre egiteko, orain dauden baliabideak: kaleko hezitzaileak, esku-hartzeko taldeak eta gizarte-zerbitzuak.

Horregatik guztiagatik, eta ekimen honen bidez hurrengo eskakizunak plazaratzen dizkiegu erakundeei:

•    Pertsona guztiek etxebizitza duina izateko eskubidea betetzea. Gainera, etxe-utzarazpen guztiak berehala eta behin betiko geldiaraztea.

•    Etxe-utzarazpenak baztertzea eta saihestea Barakaldoko Udaleko talde politikoek ordezkaritza duten organoetan. Esate baterako, Kutxabanken, herrian burutu diren hipoteka-exekuzioen %40aren bultzatzailea izan da-eta.

•    Alokairu sozialeko etxebizitzaren aldeko apustua egitea, eta etxetik kanporatutako familiak berriro babestearren udal-etxebizitzen parke bat sortzea.

•    “Gizarte Larrialdiko Laguntzak” hornitzeko aurrekontuen diru-saila handitzea, eta prestazio horiek eskuratzeko jarri diren murrizketak kentzea.


ANTE EL CUARTO ANIVERSARIO DEL SUICIDIO DE AMAIA EGAÑA

Este miércoles 9 de noviembre, y coincidiendo con el cuarto aniversario del suicidio de la vecina de Barakaldo Amaia Egaña cuando iba a ser desahuciada de su vivienda, se realizará un acto de recuerdo y homenaje a través de una iniciativa que se desarrollará a las 10:30 horas ante el Palacio de Justicia de la localidad, lugar de donde emanan todas las órdenes de desalojo para el municipio; y comarca de Ezkerraldea: 11 familias son desahuciadas a la semana en la Margen Izquierda, 5 de ellas de Barakaldo.

En concreto, desde ese 9 noviembre del 2012 se han ejecutado 900 desahucios en Barakaldo. La entidad con mayor número de desalojos hipotecarios es Kutxabank; seguida por La Caixa/CaixaBank (entidad que impulsó el desahucio de Amaia Egaña). Con la mitad de casos están el Banco Popular y Santander; y por detrás Caja Laboral, BBVA y Bankia.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el 60% de los desahucios son viviendas en alquiler.

Fruto de la política de recortes es la existencia de 19 personas viviendo en las calles de Barakaldo, diez más que en el año 2014. Trece hombres y seis mujeres. Según el “Estudio sobre la situación de las personas en situación de exclusión residencial grave en el País Vasco”, realizado por las instituciones de la CAPV (Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL), este pasado 27 de octubre. A sumar la veintena de personas que utilizan a diario el recurso habilitado para personas sintecho en un gimnasio del Polideportivo Lasesarre.

Siendo Barakaldo el único municipio donde se incrementa el número de personas sin hogar respecto a hace dos años, cuando se realizó el anterior informe. Estas cifras demuestran la insuficiencia de educadores de calle, equipos de intervención socio-educativa o servicios sociales para hacer frente a esta realidad.

Un ejemplo de los recortes aplicados por las administraciones son las 57 familias desalojadas en los últimos meses en la CAPV por  Alokabide (sociedad pública de alquiler de vivienda social). Lo mismo se puede decir del Ayuntamiento de Barakaldo: desahucia a 3 familias para dejar tapiadas y vacías 2 viviendas municipales. Una de estas familias con 3 menores a cargo, con edades inferiores a 12 años; y un empleo precario en una contrata del Metro y Euskotren.

 Por todos estos motivos, y mediante esta movilización, se exigirá a las instituciones…

  • El cumplimiento del derecho de todas las personas a acceder a una vivienda digna. Además, de la paralización de todos los desahucios de manera inmediata y definitiva.
  • Rechazar -y evitar- los desahucios en el seno de los órganos en los que están representados los grupos políticos del Ayuntamiento de Barakaldo, cómo es el caso de Kutxabank; responsable del 40% de las ejecuciones hipotecarias efectuadas en la localidad.
  • Apuesta por la vivienda en alquiler social; y la dotación de un parque de viviendas municipales para el realojo inmediato de las familias desahuciadas.
  • Incrementar la partida presupuestaria destinada a las “Ayudas de Emergencia Social” y las “Ayudas Económicas Municipales”; a la par que se eliminan los recortes aplicados al acceso y cuantías de estas prestaciones.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail