Aurrekontu sozial, parte hartzaile eta burujabeak

http://eskubidesozialenkarta.com/aurrekontu-sozial-parte-hartzaile-eta-burujabeak/

-bideoa

Abenduak 13 igandea, eguerdiko 12.00etan, manifestazioak Bilbon, Donostian eta Gasteizen “Ondasuna banatu, zerbitzu publikoak garatu, eskubideak bermatu” lelopean.

Osasun krisiak lehendik zetorren sistemak ez duela funtzionatzen argi eta argi utzi du, estrukturala eta askotarikoa zen krisiak azeleratuz/bizkortuz: zaintza krisia, lan harremanen krisia, garapen ereduaren krisia, babes sozialaren krisia… Horregatik, normalitate berria aldarrikatzen dugu, herritar guztion eskubideak bermatuko dituen eredu berri bat.

Gobernuek osasun krisiari erantzuteko hartzen ari diren neurrien oinarrian, funtzionatzen ez duen sistemaren esentzia dago. Beraz, aurretik genituen gabeziak konpondu ez eta errepikatuko dira, larrialdi testuinguru honetan herritarrak babes gabe utziz.
Bihar, abenduaren 10a, Giza eskubideen nazioarteko eguna izango da eta ESKUBIDE GUZTIAK GUZTIONTZAT aldarrikatu nahi ditugu Euskal Herriko eskubide sozialen Kartatik. Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala eskuetan, EAE eta Nafarroako gobernuei hala nola Espainia zein Frantziakoari bi galdera zehatz egingo dizkiogu:
• bat, uste duzue Giza Eskubideen Nazioarteko Aldarrikapenean jasotakoa betetzen ari zaretela sustatzen dituzuen politika publikoen bidez?
• Bi, zer egingo duzue Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalean jasotakoa betetzeko?

Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartaren konpromisoa da Giza Eskubieen Aldarrikapen Unibertsalean zein Kartan bertan jasotako eskubide zein askatasunak modu eraginkorrean garatzeko lan egitea, proposamenak eginez eta mobilizatuz, guztiontzat eskubide guztiak bermatuko dituen eredu berria eraiki arte.
Herritarron bizitza eta beharrak erdigunean jartzen dituen lehentasunezko 7 aldarrikapen mahai gaineratu ditugu (eranskina). Gure ustez, urgentea da EAE zein Nafarroako aurrekontuek lehentasuna hauek bermatzeko diru partida zehatzak, prozesuak edota errekurtsoak aurreikustea.

Nafarroan mobilizatu gara, onartuko den aurrekontuak ez dituelako jasotzen Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak aldaketa sozialaren norabidean egindako aldarrikapenak. Egoeraren larritasunari erantzuteko urrats sozialik ez, eta ezta urrats horiek ematea ahalbideratuko lukeen erreforma fiskalik ere ez.
EAE-ko Gobernuak abenduaren 17an Parlamentura bidaliko du aurrekontu proiektua eta izango dugu balorazio zehatzak egiteko tartea. Orain arte entzun ditugun adierazpenen arabera, ordea, ez dugu inongo borondaterik atzematen neurri sozialak bermatzeko aurrekontuetan dotazioak handitzeko. Aldiz, iragartzen dutena da, oraindik zehaztuta ez badago ere, 2021eko aurrekontuak 2020koaren oso antzekoak izango direla. Hau da aurrekontu kontinuistak izango direla, ezer gertatu ez balitz bezala. Gure ustez, eta zoritxarrez, aurrekontu hauek ez diote erantzungo herritarrontzat lehentasunezkoak diren beharrei: ez dituzte zerbitzu publikoak garatuko, ez dute babes soziala indartuko, ez dute kalitatezko enplegua bermatuko eta ez dute zaintza sistema publiko baterako urratsik emango.

Bidegurutze baten aurrean gaude. Elite politiko eta patronalaren artean erabakitzen ari dira datozen urteetako aurrekontu eta zerga politiken norabidea. Eta garbi dago egin duten hautua. Etekinak dituzten enpresek zerga gehiago ordaintzeko tarte handia dago, aberastasun hori jendartearen zerbitzura jarriz; borondate politikoa da falta dena.

Beraz, mobilizatzea eta aldaketa sozialaren alde dagoen herritarrei eskaintza zabalak egitea dagokigula uste dugu. Gaurkoan, mobilizatzeko zita hirukoitza egin nahi diogu euskal jendarteari: abenduaren 13an Donostia, Bilbo eta Gasteizen manifestazioak antolatu ditugu aurrekontu sozial, parte hartzaile eta burujabeak eskatzeko.


Por unos 
presupuestos sociales, participativos y soberanos

El domingo 13 de diciembre a las 12.00 del mediodía movilizaciones en Donostia, Bilbo y Gasteiz por el reparto de la riqueza, el desarrollo de los servicios públicos y la garantía de los derechos.

La crisis sanitaria ha dejado claro que el sistema actual no funciona, acelerando la crisis estructural y múltiple: crisis de cuidados, crisis de relaciones laborales, crisis del modelo de desarrollo, crisis de protección social… Por eso, reivindicamos una nueva normalidad, un nuevo modelo que garantice los derechos de todos los ciudadanos.

En la base de las medidas que están tomando los gobiernos para responder a la crisis sanitaria está la esencia del sistema que no funciona. Por lo tanto, las carencias que teníamos anteriormente no se van a solucionar y además, se van a repetir, dejando a la ciudadanía indefensa en este contexto de emergencia.
Mañana, 10 de diciembre, será el día internacional de los derechos humanos y desde la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria queremos reivindicar todos los derechos para todos y todas. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos entre las manos, plantearemos dos preguntas concretas a los gobiernos de la CAV y Navarra, así como al de España y Francia:
• Uno, ¿creéis que estáis cumpliendo lo recogido en la Declaración Internacional de Derechos Humanos a través de las políticas públicas que fomentáis?
• Dos, ¿qué vais a hacer para cumplir con lo recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos?

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria muestra su compromiso para ejercer el derecho a que se establezca un orden social para el desarrollo efectivo de los derechos y libertades enunciados en esta Declaración y recogidos en la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, proponiendo y movilizando hasta la construcción de un nuevo modelo que garantice todos los derechos para todos y todas.

Hemos añadido 7 reivindicaciones prioritarias que ponen en el centro la vida y las necesidades de la ciudadanía (anexo). Creemos que es urgente que los presupuestos tanto de la CAV como de Navarra prevean partidas concretas, procesos o recursos para garantizar estas prioridades.
Nos hemos movilizado en Navarra porque los presupuestos que se van a aprobar no recogen las reivindicaciones de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria en la dirección del cambio social. Ni un paso social que responda a la gravedad de la situación ni una reforma fiscal que permita dar esos pasos.

El Gobierno de la CAV enviará el proyecto de presupuestos al Parlamento el 17 de diciembre y tendremos margen para realizar valoraciones concretas. Sin embargo, según las declaraciones que hemos escuchado hasta ahora, no detectamos ninguna voluntad de incrementar las dotaciones presupuestarias para garantizar las medidas sociales. En cambio, lo que auguran es que, aunque aún no estén definidos, los presupuestos de 2021 serán muy similares a los de 2020. Esto es, que serán unos presupuestos continuistas, como si no hubiera pasado nada. Creemos, por desgracia, que estos presupuestos no van a responder a las necesidades prioritarias para la ciudadanía: no van a desarrollar los servicios públicos, no van a reforzar la protección social, no van a garantizar el empleo de calidad y no van a dar pasos hacia un sistema público de cuidados.

Estamos ante una encrucijada. La élite política y patronal están decidiendo el rumbo de las políticas presupuestarias y fiscales de los próximos años. Y está clara la elección que han hecho. Hay mucho margen para que las empresas con beneficios paguen más impuestos, poniendo esa riqueza al servicio de la sociedad; lo que falta es voluntad política

Por lo tanto, creemos que nos corresponde movilizarnos y hacer amplias ofertas a la ciudadanía que está a favor del cambio social. Hoy queremos hacer una triple cita para movilizarnos: el 13 de diciembre hemos organizado manifestaciones en Donostia, Bilbao y Gasteiz para pedir presupuestos sociales, participativos y soberanos.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail