2021eko aurrekontuak: AHTak krisitik salbatuko gaitu?

Azken egunotan atsekabe handiz ezagutu dugu gobernu zentralaren 2021erako aurrekontu-proposamena, bai Euskal Autonomia Erkidegorako, bai Nafarroako Foru Erkidegorako ere. EAEra bideratutako 570 milioi eurotatik, AHTk 294 milioi euro jasoko ditu, hau da, % 51,5. Nafarroari dagokionez, aurrekontuan jasotako 87 milioi euroetatik 62 milioi AHTra doaz, hau da, % 62,67.

Badirudi, 1929ko Crack-aren osteko krisirik larrienaren erdian, gobernu zentralari ez zaiola formula hoberik bururatzen hortik ateratzeko, EHra bideratutako aurrekontuaren erdia baino gehiago alferrikako azpiegitura suntsitzaile eta xahutzailea finantzatzen jarraitzeko erabiltzea baino. Eta ez hori bakarrik, gobernu autonomikoek ere horren eraikuntzan tematuta segitzen dute, Eusko Jaurlaritzak obren agintea hartzeko duen interesak erakusten duen bezala, obra hori finantzatzeko Europako berreraikuntzako funtsetatik 2710 milioi € eskatuz. Era berean, Nafarroako AHTa eraikitzeko funts horien zati bat ere eskatu du Foru Gobernuak.

Eta, bien bitartean, biztanleria pobretzen neurririk gabe, langabezia-tasa gero eta handiagoa, oinarrizko sektoreetan etengabeko murrizketak, ospitaleak kolapsoaren ertzean, zaharren egoitzak gaindituta, pertsiana jaitsi behar duten sektore ekonomikoak ugarituz, hala ostalaritza nola kultura, eta konfinamendu orokor berriak ate joka, jasaten ari garen krisi sistemikoa okertu baino egingo ez dutenak.

AHTaren lanekin jarraitzeak putzu batean gehiago hondoratzen jarraitzea suposatzen du, putzu horretatik nekez atera ahal izango garela jakinda.

Orain Arduratik anabasa honen erdian gutxieneko arrazionaltasun izpi bat baino ez dugu eskatzen. Lan zentzugabe hori geldiaraztea eta funtsak benetan garrantzitsua den horretara bideratzea baino ez dugu eskatzen, hau da, sistema publikoa indartzera, bizi-baldintza duinei eusteko, enplegua, osasuna, irakaskuntza, pentsioak, etxebizitza, gizarte-zerbitzuak eta herritar guztientzako kalitatezko zaintzak ziurtatuz. Azken batean, biztanleriaren bizitza eta biziraupena politikaren erdigunean jartzea.

AHTaren dirua gastu sozialentzat


Presupuestos 2021: ¿el TAV nos va a salvar de la crisis?

Estos últimos días hemos conocido con gran consternación la propuesta de presupuestos para el 2021 del gobierno central, tanto para la Comunidad Autónoma Vasca como para la Comunidad Foral de Navarra. De los 570 millones de € destinados a la CAV, al TAV van destinados la friolera de 294, es decir el 51,5 %. En cuanto a Navarra, de los 87 millones de € presupuestados 62 millones de € van al TAV, es decir el 62,67 %.

Resulta que en medio de la crisis más grave desde el Crack de 1929, parece que al gobierno central no se le ocurre mejor fórmula para salir de la misma que destinar más de la mitad del presupuesto destinado a EH en seguir financiando una infraestructura inútil, destructora y despilfarradora. Y no solo eso, sino que los gobiernos autonómicos también siguen empecinados en la construcción de la misma, como lo demuestra el interés del gobierno vasco en tomar las riendas de las obras solicitando 2710 millones de los fondos europeos de reconstrucción para financiar dicha obra. De la misma manera, el gobierno foral también ha solicitado parte de esos fondos para la construcción del TAV en Navarra.

Y mientras tanto asistimos a un empobrecimiento generalizado de la población, con tasas de paro más que preocupantes, recortes en sectores básicos, con hospitales al borde del colapso, con residencias de ancianos al límite, con sectores económicos como la hostelería y la cultura que tienen que bajar la persiana y con la previsión de nuevos confinamientos generalizados que no harán más que empeorar una vez más la crisis sistémica que estamos sufriendo.

Seguir con las obras del TAV supone seguir hundiéndonos más en un pozo del que difícilmente vamos a poder salir.

Desde Orain Ardura no pedimos más que un mínimo de racionalidad en medio de este caos. Solo pedimos que paren esta obra irracional y que los fondos se destinen a lo que realmente importa, es decir, a reforzar el sistema público para mantener unas condiciones de vida dignas, asegurando empleo, sanidad, enseñanza, pensiones , vivienda, servicios sociales y cuidados de calidad para toda la población. En definitiva, que se ponga la vida y la supervivencia de la población en el centro de la política.

El dinero del TAV para gasto social

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail