Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Fàtima Mernissi

Somnis de l’Harem

Els homes no entenen les dones -deia-, i les dones no entenen els homes, i tot comença quan se separen les nenes i els nens a l´hammam

per filosofem | 23/01/2008

Inici > Recursos > Foment de la lectura > Somnis de l’Harem

Els homes no entenen les dones -deia-, i les dones no entenen els homes, i tot comença quan se separen les nenes i els nens a l´hammam. Llavors una frontera còsmica parteix el planeta en dues meitats. La frontera indica la línia de poder, perquè allà on hi ha una frontera hi ha dues menes de criatures que caminen sobre la terra d´Al·là: els poderosos a una banda i els impotents a l´altra.

Fatima Mernissi, Somnis de l´harem

Fàtima Mernissi és una de les intel·lectuals marroquines més conegudes a Europa. Historiadora, assagista i doctora en sociologia, destaca per la seva defensa dels drets de les dones i pels seus coneixements sobre l’Alcorà. Actualment és professora a la Universitat Mohamed V de Rabat.

Mernissi defensa en les seves obres un concepte humanista on les dones han d’assumir el seu paper lluitant amb la paraula, l’arma principal per a assolir la igualtat i fer la revolució.

Veure en línia : Web de Fàtima Mernissi (en anglés)