Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Filosofia


Inici > Filosofia


Continguts conceptuals de Filosofia en 4t d’ESO

 4t d’ESO

Continguts conceptuals

 • Bloc 1: La filosofia
 • Bloc 2: Identitat personal
 • Bloc 3: La socialització
 • Bloc 4: Transformació ètica i estètica
 • Bloc 5: Pensament i realitat
Continguts conceptuals de Filosofia en 1r de Batxillerat

 1r de Batxillerat

Continguts conceptuals

 • Bloc 1: Elements transversals a l’assignatura
 • Bloc 2. El saber filosòfic
 • Bloc 3: El coneixement
 • Bloc 4: La realitat
 • Bloc 5: El ser humà des de la filosofia
 • Bloc 6: La racionalitat pràctica