José Fernando Mota Muñoz

Articles d’història i d’altres històries

Tots els textos que trobareu en aquesta web poden ser copiats, modificats i distribuïts, citant la seva procedència i respectant la Llicència de Creative Commons.

*******************************************************************************************************************************************************

Artí­culos de historia y otras historias

Todos los textos que encontraréis en esta web pueden ser copiados,
modificados y distribuidos, citando su procedencia y respetando la Licencia de Creative Commons.

José Fernando Mota Muñoz – maig de 2024


Descendientes de Francisco de Mota "el mozo"

Villagarcía de la Torre (s. XVII)

por José Fernando Mota Muñoz


Descendientes de Francisco de Mota "el mozo"

Generación 1

1. Mota, Francisco de.
Se casó con Muñoz, María. También se casó con Chacón, Lorenza.

Hijos de María Muñoz y Francisco de Mota

1.1 i. Mota, Benita de. Benita de nació en 1646 en Villagarcía de la Torre.

+ 1.2 ii. Mota, Catalina de. Catalina de nació en 1647 en Villagarcía de la Torre.

1.3 iii. Mota, Francisco de. Francisco de nació en 1652 en Villagarcía de la Torre. Hijos de Chacón, Lorenza y Mota, Francisco de

1.4 i. Mota, María de. María de nació en 1653 en Villagarcía de la Torre.

+ 1.5 ii. Mota, Isabel de la. Isabel de la nació en 1656 en Villagarcía de la Torre.

1.6 iii. Mota, Francisco de. Francisco de nació en 1661 en Villagarcía de la Torre. Falleció hacia 1666.

1.7 iv. Mota, Bartolomé de. Bartolomé de nació en 1665 en Villagarcía de la Torre.

+ 1.8 v. Mota Duran, Francisco de. Francisco de nació en 1667 en Villagarcía de la Torre.

1.9 vi. Mota Duran, Alonso de. Alonso de nació en 1674 en Villagarcía de la Torre.

Generación 2

1.1. Mota, Benita de.
Benita nació en 1646 en Villagarcía de la Torre. Era hija de Mota, Francisco de y de Muñoz, María.

1.2. Mota, Catalina de.
Catalina nació en 1647 en Villagarcía de la Torre. Era hija de Mota, Francisco de y de Muñoz, María. Se casó con Viejo, Cristóbal.

Hijos de Catalina de Mota y Cristóbal Viejo

1.2.1 i. Viejo, Alonso. Alonso nació en 1672 en Villagarcía de la Torre. Falleció hacia 1676.

1.2.2 ii. Viejo, Francisco. Francisco nació en 1675 en Villagarcía de la Torre.

1.2.3 iii. Viejo, Alonso. Alonso nació en 1677 en Villagarcía de la Torre.

1.2.4 iv. Viejo, Catalina. Catalina nació en 1680 en Villagarcía de la Torre.

1.2.5 v. Viejo, Manuel. Manuel nació en 1683 en Villagarcía de la Torre.

1.3. Mota, Francisco de.
Francisco nació en 1652 en Villagarcía de la Torre. Era hijo de Mota, Francisco de y de Muñoz, María.

1.4. Mota, María de.
María nació en 1653 en Villagarcía de la Torre. Era hija de Mota, Francisco de y de Chacón, Lorenza.

1.5. Mota, Isabel de la.
Isabel nació en 1656 en Villagarcía de la Torre. Era hija de Mota, Francisco de y de Chacón, Lorenza. Se casó con Valencia, Andrés de.

Hijos de Isabel de la Mota y Andrés de Valencia

1.5.1 i. Valencia, Alonso de. Alonso de nació en 1674 en Villagarcía de la Torre.

1.5.2 ii. Valencia, Cristóbal de. Cristóbal de nació en 1676 en Villagarcía de la Torre.

1.5.3 iii. Valencia, Isabel de. Isabel de nació en 1678 en Villagarcía de la Torre.

1.5.4 iv. Valencia, Damián de. Damián de nació en 1682 en Villagarcía de la Torre.

1.6. Mota, Francisco de.
Francisco nació en 1661 en Villagarcía de la Torre. Falleció hacia 1666 a los 5 años. Era hijo de Mota, Francisco de y de Chacón, Lorenza.

1.7. Mota, Bartolomé de.
Bartolomé nació en 1665 en Villagarcía de la Torre. Era hijo de Mota, Francisco de y de Chacón, Lorenza.

1.8. Mota Duran, Francisco de.
Francisco nació en 1667 en Villagarcía de la Torre. Era hijo de Mota, Francisco de y de Chacón, Lorenza. Se casó con Ramírez, María.

Hijos de María Ramírez y Francisco de Mota Duran

1.8.1 i. Mota, Leonor de. Leonor de nació en 1695 en Villagarcía de la Torre.

1.8.2 ii. Mota, Catalina de. Catalina de nació en 1697 en Villagarcía de la Torre.

1.8.3 iii. Mota, Lorenza de. Lorenza de nació en 1701 en Villagarcía de la Torre.

1.8.4 iv. Mota, María de. María de nació hacia 1699.

1.9. Mota Duran, Alonso de.
Alonso nació en 1674 en Villagarcía de la Torre. Era hijo de Mota, Francisco de y de Chacón, Lorenza.

Generación 3

1.2.1. Viejo, Alonso.
Alonso nació en 1672 en Villagarcía de la Torre. Falleció hacia 1676 a los 4 años. Era hijo de Viejo, Cristóbal y de Mota, Catalina de.

1.2.2. Viejo, Francisco.
Francisco nació en 1675 en Villagarcía de la Torre. Era hijo de Viejo, Cristóbal y de Mota, Catalina de.

1.2.3. Viejo, Alonso.
Alonso nació en 1677 en Villagarcía de la Torre. Era hijo de Viejo, Cristóbal y de Mota, Catalina de.

1.2.4. Viejo, Catalina.
Catalina nació en 1680 en Villagarcía de la Torre. Era hija de Viejo, Cristóbal y de Mota, Catalina de.

1.2.5. Viejo, Manuel.
Manuel nació en 1683 en Villagarcía de la Torre. Era hijo de Viejo, Cristóbal y de Mota, Catalina de.

1.5.1. Valencia, Alonso de.
Alonso nació en 1674 en Villagarcía de la Torre. Era hijo de Valencia, Andrés de y de Mota, Isabel de la.

1.5.2. Valencia, Cristóbal de.
Cristóbal nació en 1676 en Villagarcía de la Torre. Era hijo de Valencia, Andrés de y de Mota, Isabel de la.

1.5.3. Valencia, Isabel de.
Isabel nació en 1678 en Villagarcía de la Torre. Era hija de Valencia, Andrés de y de Mota, Isabel de la.

1.5.4. Valencia, Damián de.
Damián nació en 1682 en Villagarcía de la Torre. Era hijo de Valencia, Andrés de y de Mota, Isabel de la.

1.8.1. Mota, Leonor de.
Leonor nació en 1695 en Villagarcía de la Torre. Era hija de Mota Duran, Francisco de y de Ramírez, María.

1.8.2. Mota, Catalina de.
Catalina nació en 1697 en Villagarcía de la Torre. Era hija de Mota Duran, Francisco de y de Ramírez, María.

1.8.3. Mota, Lorenza de.
Lorenza nació en 1701 en Villagarcía de la Torre. Era hija de Mota Duran, Francisco de y de Ramírez, María.

1.8.4. Mota, María de.
María nació hacia 1699. Era hija de Mota Duran, Francisco de y de Ramírez, María.


RSS 2.0 [?]

Espai Editorial

Sitio desarrollado con SPIP
Squelettes GPL Lebanon 1.9

Creative Commons License