IZQUIERDA  Y  ESPERANTO
SATeH
MALDEKSTRO  KAJ  ESPERANTO

NOVAĴOJ

Resumo de informoj en niaj Informiloj (en pdf).
Arkivo de novaĵoj de antaŭaj jaroj.

2011

» La anarĥiista librejo "La Malatesta" (strato Jesús y María, 24 - Madrido) planas malfermi esperantan fakon, kiun nutros la libroservo de SAT-en-Hispanio. La sekcio komenciĝos la 8-an de aprilo, per evento publika, kie anoj de SATeH prelegos pri la rilato inter Esperanto kaj liberecanaj medioj.
Kelkajn tagojn antaŭe, la 11-an de marto, je la 19h 30m, okazos en la sama librejo prezentado de la libro "Anarquistas - Un siglo de movimiento libertario en España". La prezentadon realigos la aŭtoro mem, Dolors Marin. La libro entenas tutan ĉapitron dediĉitan al esperanto, proksimume 40 paĝojn, pli malpli dekonon el la tuta verko.

2010

» Nia kompano Miguel Fernández, tradukisto de la verko de la poeto Miguel Hernández en Esperanto, partoprenis la omaĝon kiun la eŭska partio Ezker Batua Berdeak dediĉis al tiu poeto, okaze de la 100a datreveno de lia naskiĝo. La 9an de decembro, en la vaska ĉefurbo Vitorio, Miguel deklamis diversajn poemojn, ene de aktivado nomata "Popolaj ventoj: rekuperi la memoron por konstrui la estonton".

» De la 4-a ĝis la 8-a de decembro okazis en Kordovo la 10-a Kongreso de la Anarkisma Sindikato CNT. Ĉeestis la kongreson reprezentanto de SATeH, kiu starigis budon, kie oni informis la CNT-anojn pri la internacia lingvo esperanto. Kunlaboris Andaluzia Esperanto-Unuiĝo.

» La 23-an de oktobro okazis prelegaro pri Esperanto en Ciudad Real (Reĝurbo), urbo en la regiono de Kastilio-Manĉo, en la sidejo de la anarĥiista sindikato CNT, en kiu partoprenis pluraj membroj de nia asocio. Ĝi vekis grandan intereson inter multaj junuloj, kiuj povis aŭskulti pri Esperanto, pri la historio de la ne-neŭtrala movado kaj pri la esperanta kulturo kaj literaturo. Krome, danke al la ĉeesto de amikoj el Koreo, oni povis koni la porpacan agadon de niaj tieaj samideanoj de "La Solidareco".

» Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto en la Reto: la organizoj Edukado@Interreto (E@I) kaj Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) intencas krei retan kaj senpagan version de la fama PIV. Por tiu celo estis jam subskribita kontrakto, laŭ kiu E@I kreos la retejon kaj SAT disponigos la enhavon - la elektronikan version de la fama vortaro.
La projekto de reta PIV havas pli altajn ambiciojn, ol esti nur simpla cifereca versio de la papera eldono. Ĝi havos forumon por ĉiu unuopa vorto, kiu ebligos viglan diskuton pri diversaj terminoj. Ĉiu povos kontribui. Pliajn informojn en www.vortaro.net.

» La Eldona Fako Kooperativo entreprenas nuntempe plej ambician projekton: la realigadon de dokument-filmo pri Esperanto, kiu, reĝisorita de Dominiko Gaŭtiero (Dominique Gautier), priskribas la konkretan realon de la esperanto-mondo nuntempe en 2010, kaj kiu finpretos en aprilo 2010. Mendoj, helpmanieroj kaj pliaj informoj ĉe: http://esperantofilmo.com.

» Dum la lastaj monatoj, intensiĝis la eldonagado de la Eldona Fako Kooperativa de SAT. Tri libroj estis prezentitaj en la Kongreso de Braŝovo:

La Eldona Fako postkongrese jam eldonis plian verketon: Sonĝoj de Kristalo, de Jérôme Leroy, scienc-fikcia novelo priskribante la viv-aventuron de du junuloj en glacieraa mondo postindustria de 2064.

» Dum la unua semajno de aŭgusto okazis en Braŝovo, Rumanio, la 83-a kongreso de SAT. Legu priskribon de la Kongreso kaj aprobitajn Deklaracion kaj internan Gvidrezolucion. La 84-a kongreso de SAT okazos en Sarajevo inter la 30a de julio kaj la 6a de aŭgusto 2011. Jam eblas aliĝi al ĝi je plej favora prezo, kaj legi la unuan bultenon.

» Sabate la 12-an de junio la madridaj esperantistoj kunvokis omaĝon al la poeto Miguel Hernández, ene de la celebrado de la centjariĝo de lia naskiĝo. Ĝi konsistis en la legado kaj deklamado de liaj poemoj en du versioj: la originala hispana kaj la traduko en Esperanto. Partoprenis nia kamarado la ankaŭ poeto Miguel Fernández Martín, tradukisto de la poezio de Miguel Hernández en Esperanton. La omaĝo okazis ĉe la Monumento memore al la poeto, en la madrida Parque del Oeste, je la 20 horo. Jen ligo al registrado de la omaĝo.

» Dum la lastaj jaroj fariĝis tradicia la celebrado de renkontiĝo alterne organizita de la Hispana Esperantista Junulara Societo (HEJS), Portugala Esperantista Junularo (PEJ) kaj Kataluna Esperanto-Junularo (KEJ). Ĉi jare la renkontiĝo okazis en Almagro, en la hispania provinco de Ciudad Real, kunlabore kun la Esperanta Manĉa Societo (EMAS). La datoj estis la 9-a ĝis la 11-a de aprilo, kaj SATeH partoprenis per la organizado de la Libroservo. Pliaj informoj: http://www.esperanto.es/iro2010.

» El 9-a Kongreso de la katalunia filio de la sindikato CGT, celebrita la 7-an de februaro de 2010 unuanime aprobis rezolucion favoran al Esperanto en kiu oni "kuraĝigas ĉiujn sekciojn de la CGT promocii la disvastigon kaj lernadon de la Internacia Lingvo inter siaj membroj kaj simpatiantoj" kaj "proponi al ĉiuj liberecanaj organizoj favori la lernadon de Esperanto kun la celo uzi ĝin kiel laboran lingvon en la kunordigo de la internacia liberecana movado".

» Forpasis nia kompano Manuel Suárez. Malnova anarkiista batalanto, li membris dum pluraj jardekoj en SAT, dum sia ekzilo en Francio, kaj post la reveno al la hispania sudo. Manuel, ripozu en paco!

» SATeH ĵus eldonis la libron Crónicas del Movimiento Obrero Esperantista, hispanlingva versio de la klasika verko de Antonio Marco Botella "Laboristaj kronikoj", kiu pritraktas la diversajn movadojn kiuj utiligis Esperanton kiel batalilo por la rajtoj de la laboristoj en Hispanio. Por ĝin aĉeti, kontaktu nin.