Documentos
volver

O obxectivo principal, que ten como finalidade o cumprimento das tarefas que ha de desenvolver todo comunista revolucionario actualmente, é a Reconstitución do Partido Comunista. É por esta razón que inauguramos o apartado de documentos noutros idiomas no noso portal da rede, facendo o esforzo de tradución de textos e documentos esenciais que, producidos por destacamentos do mesmo movemento, fan referencia, precisamente, á Reconstitución do Partido Comunista e ao percorrido que leva necesariamente á asunción da realización do balance e das tarefas que é imprescindible acometer para alcanzar esta meta. Proseguiremos o esforzo engadindo novos textos e documentos que pensamos contribúen positivamente a este obxectivo e favorecen a loita de dúas liñas no ámbito internacional e nacional en aras do establecemento da Liña Xeral da Revolución Proletaria Mundial.


Documentos do MAI

Documentos doutras organizacións

Tese de Reconstitución do Partido Comunista (PCR)