Fundació   d'Estudis
Llibertaris
i Anarcosindicalistes
  La FELLA
Notícies, convocatòries
Publicacions
Contactar

 

Què és la FELLA ?

  Qué es
What is

La Fundació d'Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes (FELLA) és una entitat creada pels Sindicats de la CNT de Catalunya al febrer de 1990 amb els següents objectius:

 1. Preservar els arxius de la CNT de Catalunya
   
 2. Facilitar que els arxius puguin ser consultats per qualsevol persona interessada en ells.
   
 3. Crear un espai de participació obert, que cerqui l'acostament a d'altres entitats i col·lectius del Moviment Llibertari mantenint contactes de forma periòdica, per a la realització d'activitats conjuntes.
  Com reflex d'aquest tarannà obert volem assenyalar que, dintre de l'àmbit de les fundacions, els Estatuts de la FELLA poden considerar-se entre els quals estableixen un funcionament democràtic més avançat. Els Estatuts creen una figura denominada "membre" que s'articula a través de la anomenada "Assemblea de membres", de forma que persones que no estan afiliades a la CNT, poden formar part d'ella;
   
 4. Fomentar l'estudi de les idees i del pensament llibertari i anarcosindicalista.

D'acord amb aquests objectius les activitats que desenvolupa la FELLA es poden agrupar en dos grans apartats: arxiu de material i difusió d'idees

1) Arxiu de material

La FELLA es dedica a l'acumulació i classificació de documents, periòdics, revistes, butlletins, cartells, llibres, adhesius, octavetes, material filmat, etc. A més del material generat per la CNT, també s'arxiva material intercanviat amb altres entitats i material que procedeix de compra i donacions.

cita

En aquests moments la FELLA disposa de

Per donar a conèixer l'estat del fons documental de la FELLA es publica un butlletí anomenat Quaderns d'Arxius. Fins el present (2002) han aparegut tres números:

2) Difusió d'idees

L'altra finalitat de la FELLA, com ja s'ha dit, és la difusió de les idees del Moviment Llibertari. Amb aquest objectiu s'editen butlletins i es realitzen conferències, exposicions, presentacions de llibres, passades de vídeo, recitals poètics etc., realitzant-se moltes d'aquestes activitats en col·laboració amb altres grups llibertaris. També, quan és possible, es participa en coedicions de llibres i fullets.

Els butlletins que s'editen són dos, el ja citat Quaderns d'Arxius de caràcter catalogràfic, i el Boletín de la FELLA, on es dóna informació de les activitats de la Fundació i es tracten qüestions diverses del pensament llibertari i anarcosindicalista.

Entre les activitats realitzades volem recordar l'esdeveniment Anarquisme: Exposició Internacional:

També volem destacar que la labor de la FELLA no s'esgota en la difusió de les idees llibertàries:


La FELLA    Notícies, convocatòries    Publicacions    Contactar    Inici