en castellano
RESOLUCIÓ DEL COMITÈ NACIONAL

El PCPV després d’un procés d’assemblees locals i comarcals que ha culminat amb un Comitè Nacional ampliat, ha debatut la situació per la que travessa EU i IU amb l’objectiu de contribuir a rellançar el projecte i manifesta el següent:

L’última desfeta electoral soferta per EU ha fet saltar les alarmes, i per tant es necessari davant l’assemblea de IU i EU, buscar solucions col·lectives que contribuèixquen a rellançar EU cap a la societat i traure-la de la crisi en que s’encontra. Malgrat tot, el PCPV considera vàlid el projecte en la seva definició, i per tant segueix apostant clarament pel mateix, amb les modificacions que calga i que al nostre parer estan entre altres les següents:

1º) Hem de recuperar l’idea inicial de que EU deu ser el referent dels moviments socials i de les persones d’esquerres, i per aconseguir aquest objectiu hem de desenvolupar EU com un element unitari de la pluralitat política i ideològica de l’esquerra transformadora al voltant d’un programa que podria estar en torn a aquestos punts:

* Llei de jornada laboral setmanal de 35 hores i supressió de les ETTs.

2º) Hem de seguir apostant per l’unitat d’acció de l’esquerra com un element clau en la consecució de polítiques concretes d’esquerra, que deu culminar amb un programa comú.

Hem de propiciar espais de col·laboració entre les diferents forces polítiques d’esquerra i progressistes per tal de crear les bases d’entesa davant qualsevol tipus de convocatòria electoral.

3º) Una força política com EU no pot solament confiar en el treball a les institucions, i per tant deu tindre un cos organitzatiu capaç de relacionar-se amb la societat amb l’objectiu de propiciar les mobilitzacions adients per aconseguir avançar en les propostes de l’esquerra, i ser així el moviment polític i social en la que no hem conseguit convertir-la.

Impulsar la unitat d’acció progressista als centres de treball i estudi, al carrer i a les institucions per objectius comuns. A tal efecte:

4º) Hem d’impulsar el seu caràcter participatiu i d’Assemblees obertes.

5º) Es necessari que EU i IU recuperen com a mètode de funcionament el consens intern, única fórmula capaç d’acabar amb els espectacles de crisi i enfrontament intern, y per tant hem de combatre el sectarisme allà on sorgeixca, així com les pràctiques que fan que les diferents components d’EU en lloc de mostrar-se com a elements de pluralitat interna, o fan com a grups de pressió sempre amb l’objectiu d’ocupar llocs de direcció o institucionals.

6º Hem d’estar els majors defensors dels drets i deures dels afiliats i afiliades a EU.

Articular mecanismes que garantixquen el bon funcionament dels col·lectius locals i comarcals dotant-los de mitjans que asseguren el treball, al temps que es practique una política solidària recíproca tenint en compte que la major font d’ingressos està a les institucions locals.

7º) La cohesió al sí d’EU també és necessària i seria desitjable que respectant la pluralitat interna al màxim, EU mostrara tan sols una veu que resumira la dita pluralitat.

8º) El treball col·lectiu i la direcció col·lectiva ha estat una de les senyes d’identitat d’EU a la seva fundació; recuperem aquesta pràctica i acabem amb els personalismes. Es necessari el compromís d’aquelles i aquells que formen part dels òrgans de direcció, de complir amb la seva responsabilitat.

València, 27 de maig de 2000Aprovada pel Comitè Nacional del PCPV per 22 vots a favor, 6 en contra i 2 abstencions.