Mujeres en Red
twitter
twitter


Dones en el Mirall Mediterrani. Visibilitat i participació ciutadana. Barcelona

10 i 11 de novembre 2006

Visitas: 1191    {id_article}  

El Pla d’Acció Euromed (2007-2011), destinat a promoure la igualtat de gènere en els països de la regió euromediterrània, és un dels aspectes més positius que obren la nova etapa del Partenariat Euromediterrani.

És també una mostra del creixent interès social i de la voluntat política per part dels governs dels països que formen l’espai Euromed d’enfortir el paper de les dones en la societat de les dues ribes del Mediterrani. Les mesures proposades pel pla adquireixen una significació especial en el marc de la Política de Veïnatge Europeu.

Aquest procés d’elaboració s’ha dut a terme durant uns quants mesos a partir de la Conferència Euromed de Dones B+10 del novembre del 2005, i culminarà en la pròxima Conferència Ministerial Euromediterrània, que tindrà lloc a Istanbul els dies 14 i 15 de novembre de 2006.

Amb la perspectiva d’estendre les consultes, la Comissió ha encarregat a tres xarxes euromediterrànies l’elaboració d’informes específics que privilegien, a més de l’anàlisi, ells elements que són constitutius de bones pràctiques: per tant, a Euromesco (Euromediterranean Study Commission) se li va encarregar un text de caràcter jurídic i sobre drets humans; a FEMISE (Forum Euroméditerranéen des Instituts Economiques), sobre la integració econòmica de les dones i a la Fundació Anna Lindh per al Diàleg de les Cultures, una aproximació des de la perspectiva sociocultural, amb la finalitat de trencar estereotips.

Tot això ha estat sotmès a un procés d’avaluació en la reunió preparatòria celebrada a Rabat entre el 14 i el 16 de juny de 2006, en la qual la societat civil i els representants governamentals han concretat les propostes plantejades. A partir d’aquestes iniciatives, la pròxima Conferència Ministerial d’Istanbul no es limitarà únicament a ratificar una major dotació financera per part de la Comissió, sinó que exigirà, a més, als 35 països Euromed el compromís, que ja havia estat objecte de demanda en la Conferència de Dones Barcelona+10 (novembre de 2005), perquè introdueixin les mesures del Pla d’Acció en les seves polítiques de cooperació bilateral i en els seus respectius pressupostos nacionals. La Comissió Europea ha preparat un informe amb una sèrie de plantejaments i experiències sobre la qüestió de la igualtat de gènere; de la mateixa manera, en el marc del Partenariat Euromed, l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) publica un dossier especial de la revista Quaderns de la Mediterrània, «Dones en el Mirall Mediterrani. Visibilitat i Participació Ciutadana».

El seu objectiu és atorgar veu a la societat civil de diferents tendències ideològiques en relació amb el rol de les dones, i inclou reputades signatures del món associatiu, socioeconòmic i artístic. La Conferència «Dones en el Mirall Mediterrani. Visibilitat i Participació Ciutadana» constituirà l’escenari de presentació de les dues iniciatives editorials i també del Pla d’Acció Euromed, a càrrec de representants de la Comissió Europea, dels governs del nord i el sud de la Mediterrània i dels actors més destacats de la societat civil en l’espai Euromed.

PDF - 258.1 KB


2006-10


Otros textos

Quizás también te interese

1997 - 2024 Mujeres en Red. El periódico feminista