imatge de l'AHCI

La Federació Local de Sindicats Únics de la CNT estava format a l'inici de la revolució per:

retall del "Butlletí CNT-FAI"

 

La Confederació Nacional del Treball (CNT), va ser fundada entre d'altres per les Societats Obreres d'Igualada i Comarca, quines formarien la Federació Obrera la Unió. Amb la guerra els Sindicats de la CNT-AIT, conjuntament amb la Federació Anarquista Ibèrica (FAI), van allotjar-se als locals del cercle mercantil.

La FAI, era una organització que va ser fundada als anys 20, en oposició al pistolerisme de la patronal i el sindicat lliure. Estava formada per seccions i grups d'acció com "los Solidarios" amb Ascaso, Durruti, Garcia Oliver...Tots els seus membres eren de la CNT, si bé no passava el contrari.

En els nous locals de la CNT també hi havia una sala de cinema que era gestionada pel Sindicat Únic d'Espectacles Públics, així com també van col·lectivitzar dos sales de cinema més, el Mundial i el Modern.

Van ser els obrers d'aquesta organització quins van controlar el carrer i van impulsar el Comitè Revolucionari, després dit Antifeixista.

Des d'aquesta central sindical, es va editar el Butlletí CNT-FAI, com a portaveu de les Federacions Local i Comarcal.