Para poner cada cosa en su lugar

Zerga Eragozpena egiten duzun bakoitzean izugarri egiten duzu Bizkaiaren alde. Erakundeek, ordea, ez; haiek militarismorako aurrekontu sailak handitzen baitituzte etengabe. Erakundeek ez digute oraindik ez konponbiderik, ez erantzunik eman emakumeok, taldeka zein banaka, pairatzen ditugun egoera larriei: eraso eta tratu txarrei, banantze eta dibortzioei, lan diskriminazio eta pobreziaren feminizazioari, gizarte nahiz komunitate zerbitzuen gabeziari: haurtzaindegirik ,zaharrentzako egoitzarik…ez egoteari.Zehazki, pobrezia eta prekarietate egoerek, eta hil bukaeraraino iristeko zailtasunek Euskal Herriko emakumeen %24ri eragiten diote.Hala ere, militarismorako diru-sailak urterik urte handitzen dira.

Cada vez que haces Objeción Fiscal tú haces mucho por Bizkaia y es que las instituciones siguen aumentando las partidas presupuestarias destinadas al militarismo y las guerras. Sin embargo las instituciones continúan sin dar solución y respuestas concretas a las situaciones y problemas más graves que las mujeres, como colectivo e individualmente, padecemos: agresiones y malos tratos, discriminación laboral y feminización de la pobreza, carencia de servicios socio-comunitarios: guarderías, residencias de la 3ª edad…En concreto, las situaciones de pobreza, precariedad y las dificultades para llegar a fin de mes afectan al 24% de las mujeres del País Vasco.Sin embargo las partidas destinadas al militarismo y las guerras se incrementan año tras año.