Para poner cada cosa en su lugar

Zerga Eragozpena egiten duzun bakoitzean izugarri egiten duzu Bizkaiaren alde. Erakundeek, ordea, ez; haiek militarismorako aurrekontu sailak handitzen baitituzte etengabe. Erakundeek ez digute oraindik ez konponbiderik, ez erantzunik eman emakumeok, taldeka zein banaka, pairatzen ditugun egoera larriei: eraso eta tratu txarrei, banantze eta dibortzioei, lan diskriminazio eta pobreziaren feminizazioari, gizarte nahiz komunitate zerbitzuen gabeziari: haurtzaindegirik ,zaharrentzako egoitzarik…ez egoteari.Zehazki, pobrezia eta prekarietate egoerek, eta hil bukaeraraino iristeko zailtasunek Euskal Herriko emakumeen %24ri eragiten diote.Hala ere, militarismorako diru-sailak urterik urte handitzen dira. Ondorioz:
-Estatuan gastu militarra 14.503 miloi euro da.
-Horretaz gain, Espainiako Estatuak armagintzako lobby-ari zor dion dirutza gehitu behar dugu: 32.000 milioi euro.
-EAEtik estatuko gastu militarrari 905 miloi euro ematen diogu.
-EAEn gastu militarra egunean 2,48 miloi euro da.
-EAEko biztande bakoitzak gastu militarrari 413 euro ematen dio.

Hau guztia kontuan hartuta, Zerga Eragozpena burutzera gondidatzen zaitugu. Hau da egiten dizuegun proposamena: hurrengo errenta aitorpenean nahi duzun kantitatea ematea Bizkaiko Emakume Taldeek garatzen dituzten proiektu haueetarako:

Cada vez que haces Objeción Fiscal tú haces mucho por Bizkaia y es que las instituciones siguen aumentando las partidas presupuestarias destinadas al militarismo y las guerras. Sin embargo las instituciones continúan sin dar solución y respuestas concretas a las situaciones y problemas más graves que las mujeres, como colectivo e individualmente, padecemos: agresiones y malos tratos, discriminación laboral y feminización de la pobreza, carencia de servicios socio-comunitarios: guarderías, residencias de la 3ª edad…En concreto, las situaciones de pobreza, precariedad y las dificultades para llegar a fin de mes afectan al 24% de las mujeres del País Vasco.Sin embargo las partidas destinadas al militarismo y las guerras se incrementan año tras año, así:
-El Gasto militar a nivel estatal es de 14.503 millones de euros euros.
-A lo que hay que sumar la deuda contraída por el Estado Español con el lobby armamentístico: 32.000 millones de euros.
-Desde la CAV contribuimos a este Gasto Militar con 905 millones de euros.
-El Gasto Militar por día en la Comunidad Autónoma del País Vasco es de 2,48 millones de euros.
-Cada persona residente en la Comunidad Autónoma del País Vasco contribuye al Gasto Militar con 413 euros.

Por todo esto te invitamos a que pongas en práctica la Objeción Fiscal al gasto militar. Te proponemos objetar la cantidad que creas conveniente para los proyectos impulsados por los siguientes colectivos de mujeres de Bizkaia: