STÂNGA  ŞI  ESPERANTO
SATeH
MALDEKSTRO  KAJ  ESPERANTO

Este  vorba  despre  democraţie !

...  incluzând  democraţia  lingvistică !

 

Da unei globalizări construite de persoanele normale de pretutindeni.

Da unei democraţii bazate pe egalitate şi libertate.

Din punct de vedere juridic, toţi avem dreptul de a ne informa şi de a ne exprima liber, chiar şi la nivel internaţional:

Dar de fapt, nu!

Mediile de comunicare în masă se află la dispoziţia puterilor financiare. Doar elitele comu-nică la nivel internaţional cu o anumită uşurinţă, prin traducători şi cu ajutorul banilor.

Doar o mică parte din umanitate poate comunica cu relativ succes!

Şi ceilalţi (aproape 100%)?

Şi tu?

Pe lângă limba maternă avem nevoie de o limbă comună, independentă şi accesibilă tuturor,

Doar Esperanto face posibilă

Ia legătura cu SAT

67, avenue Gambetta
FR-75020 - PARIS (Franţa)

În Spania: SATeH (SAT en Hispanio)

Apartado de Correos 8537
ES-28080 - MADRID (Spania)