ESQUERDA  E  ESPERANTO
SATeH
MALDEKSTRO  KAJ  ESPERANTO

Trata-se  de  democrácia !

…  incluindo  a  lingüística !

 

Si a unha globalización construida polas persoas normais de todas as partes.

Si a unha democrácia de dereito e de feito basada na igualdade e na liberdade.

Xuridicamente, todos temos dereito a informar-nos e expresar-nos libremente, tamén a nivel internacional:

Mas na realidade, non!

Os médios de comunicación de masas está às ordes dos poderes financieiros. Somentes as élites se comunican con certa facilidade a nivel mundial a través de traductores e coa axuda dos cartos.

Somentes unha pequena parte da humanidade pode comunicar-se con relativo éxito!

E os demais (case o 100%)?

E ti?

Xunto coa nosa língua materna necesitamos dunha lingua común, independente e accesíbel para todos,

Só o Esperanto fai posíbel

Contacta coa Asociación Esquerda e Esperanto – SATeH (SAT en Hispanio)

Apartat 8537
ES-28080 – Madrid (España)

SAT