ESKERRA  ETA  ESPERANTOA
SATeH
MALDEKSTRO  KAJ  ESPERANTO

Demokraziari  buruz  datza !

...  baita  hizkuntza  mailan  ere !

 

Bai pertsona arrunten artean, edonon, eraikitako globalizazioari.

Bai demokraziari, zuzenbidezkoa eta izatezkoa, berdintasunean eta askatasunean oinarritua.

Legez denok daukagu askatasunez informatzeko eta adierazteko eskubidea, baita nazioarte mailan ere.

Baina hau errealitatean ez da horrela!

Komunikabideak potentzia finantzarioen esanetara daude. Mundu mailan eliteak soilik komunikatzen dira erraztasunez, itzultzaileen bidez, diruak lagunduta.

Gizateriaren zati txiki batek soilik hitz egin dezake modu erlatiboki egokian.

Eta besteek - ia %100ak?

Eta zuk?

Gure tokian tokiko hizkuntzarekin batera hizkuntza amankomun bat behar dugu, askea, denontzat eskuragai.

Esperantoak bakarrik posible egiten du:

Eskerra eta Esperantoa - SATeH (SAT en Hispanio):

Apartado 8537
ES-28080 - MADRID

SAT