Index | Iraq 2004
Iniciativas y campañas
IRAQ


Plataforma per l'Alliberament i la Sobirania de l'Iraq (PASI)
Aribau, 106, entresol
08036 Barcelona
plataforma_iraq@hotmail.com

Full d'adhesió al Manifest constituent de la PASI

Enlaces relacionados

Las organizaciones de la Campaña Estatal por el Levantamiento de las Sanciones a Iraq deciden establecer una nueva Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq como ámbito de coordinación de las actividades de solidaridad política con Iraq
(Conclusiones de la reunión estatal de solidaridad con Iraq. Madrid, 21 y 22 junio de 2003)


Manifest constituent de la Plataforma Catalana per l'Alliberament i la Sobirania de l'Iraq

L'ocupació és il·legal. Resistir-hi no és terrorisme

CSCAweb (www.nodo50.org/csca), 23 de febrero de 2004
PASI (Catalunya), 10 de febrero de 2004

"La nova situació d'ocupació de l'Iraq i l'increment de la resistència contra l'invasor han portat a la PASI a fer una reconversió que s'ajusti a les noves necessitats del poble iraquià. Per això, les persones i els col·lectius integrants de la Plataforma per l'Aixecament de les Sancions a l'Iraq hem decidit impulsar la creació de la Plataforma Catalana per l'Alliberament i la Sobirania de l'Iraq, com un fil de continuïtat respecte de l'etapa anterior de suport al poble iraquià. El nostre compromís continua essent polític, tot manifestant la nostra condemna a la invasió d'un país sobirà i el nostre suport a la resistència iraquiana, que no fa més que exercir un dret reconegut internacionalment, com és el de defensar el seu país davant d'una invasió estrangera"

Amics i amigues,

El col.lectiu de persones que hem estat treballant els últims anys en la Plataforma per l'Aixecament de les Sancions a l'Iraq (PASI) [1] hem decidit continuar la lluita i el suport al poble iraquià, i impulsar la constitució de la Plataforma per l'Alliberament i la Sobirania de l'Iraq.

Tal i com ja es va fer anys enrera contra les sancions, esperem rebre el recolzament d'entitats, col.lectius, partits i sindicats de Catalunya que signin el manifest constituent que us enviem, i que hem redactat amb la intenció que quedin clares les nostres línies de treball i la nostra postura respecte de l'ocupació de l'Iraq. Si esteu d'acord amb el nostre plantejament, us convidem a signar-ho [2]. El proper dia 10 de març, a les 7 de la tarda, farem la presentació en el decurs d'un acte a l'Ateneu Barcelonés (c. Canuda, 6) al qual esteu, ja d'avançada, convidades i convidats.

El dia de l'acte es llegirà la relació de sotasignants complerta, però a impremta només podrem portar aquelles adhesions que ens arribin, com a màxim, el 28 de febrer. En full annex us fem arribar un model de fitxa, alhora que us demanem un petit esforç econòmic per donar una empenta a la PASI. Per això, us proposem tres modalitats de quota en funció de la vostra disponibilitat: 30 euros per a entitats petites, 60 per a mitjanes, i 90 per als col.lectius més grans. També esperem adhesions de persones a nivell individual, que poden aportar la quota que considerin.

Esperem comptar amb la vostra confiança i suport en aquesta nova etapa de la PASI.

Una salutació i fins aviat,

10 de febrer de 2004

Manifest constituent de la Plataforma per l'Alliberament i la Sobirania de l'Iraq: L'ocupació és il·legal. Resistir-hi no és terrorisme

Les persones i els col·lectius sotasignants, representants de diversos àmbits socials, polítics i associatius, no volem restar impassibles davant de l'ocupació de l'Iraq, i per aquest motiu fem públic el present manifest.

En l'últim any hem viscut la primera etapa de la guerra global permanent encetada i promoguda pel govern imperialista dels Estats Units (EUA) que ha culminat en l'ocupació de l'Iraq. La invasió ha comptat amb el suport incondicional dels governs britànic i espanyol, que van decidir la guerra a la reunió de les Açores, i que ha deixat palesa la inoperància dels organismes internacionals. Estem presenciant la perversió de conceptes com humanitarisme, democratització o protecció dels drets humans, termes que només serveixen per argumentar i justificar les agressions militars i els interessos econòmics.

La immensa majoria de la ciutadania, catalana i espanyola, es va manifestar en contra de la intervenció militar a l'Iraq, i de la complicitat del govern espanyol amb el dels EUA. El president José Maria Aznar ha implicat Espanya en una guerra amb el desacord de totes les forces parlamentàries i, el que sembla més greu encara, coneixent el rebuig patent i manifest d'un enorme sector de la població, protagonista de mobilitzacions multitudinàries sense precedents.

L'ocupació de l'Iraq ha comportat la destrucció i l'espoli del país, especialment del seu principal recurs natural, el petroli, però també d'un patrimoni cultural d'incalculable valor, pèrdua irreparable per a tota la humanitat. Som davant d'una invasió en el més pur estil colonial, amb dos objectius molt ben definits, l'econòmic d'una banda, i el geoestratègic de l'altra. No se'ns escapa, doncs, la relació d'aquesta invasió amb un altre conflicte regional, l'ocupació de Palestina: no són conflictes diferents, sinó cara i creu d'una mateixa moneda d'intervenció a l'Orient Mitjà, on està clar que la inserció física, militar, comercial i política d'Israel a la zona són objectius prioritaris.

L'anul·lació de l'Iraq es perseguia des de l'any 1990 mitjançant el control estratègic, militar i econòmic que suposava l'embargament. L'ocupació no representa més que la culminació d'aquest procés d'anul·lació d'un país amb un enorme potencial a la regió, però que resultava molt incòmode als interessos occidentals. L'Iraq d'abans de les sancions era un país amb un nivell de desenvolupament humà mitjà, però les resolucions dictades per Nacions Unides (ONU) durant tots aquest anys no han aconseguit evitar el desastre i el genocidi de tot un poble, del qual han mort un milió i mig de persones per la manca d'aigua potable, aliments i medicines. Aquesta situació havia estat copsada per la Plataforma Catalana per l'Aixecament de les Sancions a l'Iraq - PASI, que venia denunciant de forma reiterada els efectes de l'embargament en la població civil, i els foscos interessos que mantenien aquesta política de sancions.

La nova situació d'ocupació de l'Iraq i l'increment de la resistència contra l'invasor han portat a la PASI a fer una reconversió que s'ajusti a les noves necessitats del poble iraquià. Per això, les persones i els col·lectius integrants de la PASI hem decidit impulsar la creació de la Plataforma Catalana per l'Alliberament i la Sobirania de l'Iraq, com un fil de continuïtat respecte de l'etapa anterior de suport al poble iraquià. El nostre compromís continua essent polític, tot manifestant la nostra condemna a la invasió d'un país sobirà i el nostre suport a la resistència iraquiana, que no fa més que exercir un dret reconegut internacionalment, com és el de defensar el seu país davant d'una invasió estrangera.
Per tot l'exposat fins ara, els col·lectius i les persones que integrem la Plataforma Catalana per l'Alliberament i la Sobirania de l'Iraq:

Denunciem l'ocupació de l'Iraq, la seva destrucció, el desmantellament premeditat de tota l'estructura civil i l'espoli econòmic i cultural de què ha estat víctima.

Denunciem l'ús d'armes prohibides per tractats internacionals. A l'Iraq s'han fet servir, un cop més, bombes de fragmentació i armament amb urani empobrit, les conseqüències del qual seran patides per la població civil iraquiana durant centenars d'anys.

Denunciem la complicitat del govern espanyol en l'ocupació i reclamem el retorn immediat de les tropes espanyoles desplegades a territori iraquià.

Denunciem la situació que pateixen iraquians i iraquianes, agreujada per la inestabilitat i la inseguretat que provoquen els invasors, executors de la repressió pròpia de les forces ocupants que han abocat el país a una imminent guerra civil.

Denunciem la detenció indiscriminada de milers de persones iraquianes per part de l'exèrcit invasor, i aprofitem per recordar també la situació irregular dels presoners afganesos retinguts a Guantánamo. En ambdós casos es nega als presoners tant defensa legal com acusació formal, la qual cosa representa tot plegat una vulneració dels més elementals drets humans, i, per descomptat, de la regulació internacional en matèria de presoners de guerra.

Denunciem els enormes interessos econòmics amagats darrera de la "reconstrucció" del país per part d'una elit d'empreses transnacionals, en les quals tenen descarats beneficis molts integrants de l'administració Bush.

Denunciem la complicitat del Consell de Govern interí iraquià, que no té cap mena de competència real i que està sotmès al dictat i als interessos de l'Autoritat Provisional de Coalició - APC - dirigida pel procònsul Bremer.

Esperem i desitgem veure George W. Bush, Tony Blair i José Maria Aznar davant d'un tribunal internacional, acusats per crims de guerra i per genocidi. I mentre això passa, confiem que la ciutadania espanyola expressarà a les urnes l'opinió que li mereix la submissió del Partit Popular espanyol al govern dels EUA.

I per concloure, exigim el retorn de la sobirania al poble iraquià, únic legitimat per decidir sobre el seu futur, i reivindiquem el seu dret a defensar-se pels mitjans de què disposi davant de l'exèrcit invasor. Davant d'una ocupació il·legal, resistir-hi no és terrorisme.

Per un Iraq lliure i sobirà
Fora les forces d'ocupació de l'Iraq

La Plataforma per l'Alliberament i la Sobirania de l'Iraq, com a membre actiu de la Plataforma Aturem la Guerra, s'afegeix a la Convocatòria Internacional feta pel moviment antiguerra, impulsada a Catalunya per la Plataforma Aturem la Guerra, i convida als catalans i les catalanes a participar de la jornada de Boicot preventiu del dia 19 de març, i a sortir al carrer el proper 20 de març, amb motiu del 1r aniversari de l'inici de la invasió de l'Iraq. En solidaritat amb l'Iraq i Palestina.

Notas:

1. Algunes de les persones que promouen aquest manifest són: Jaume Botey, Merche Busquets, Jordi Cantero, Mai Cobos, Francisco Esteban, Pilar Massana, Ana Palma, Josep Ma. Pijuán y Rosa Vinyolas.
2.
Full d'adhesió al Manifest constituent de la PASI

Manifiesto constituyente de la Plataforma Catalana por la Liberación y la Soberanía de Iraq

La ocupación es ilegal. Resistir no es terrorismo

PASI / CSCAweb: 23-02-04

Las personas y los colectivos firmantes, representantes de diversos ámbitos sociales, políticos y asociativos, no queremos permanecer impasibles ante la ocupación de Iraq y por este motivo hacemos público el presente manifiesto.

En el último año hemos vivido la primera etapa de la guerra global permanente iniciada y promovida por el gobierno imperialista de EEUU que ha culminado en la ocupación de Iraq. La invasión ha contado con el apoyo incondicional de los gobiernos británico y español, que decidieron la guerra en la reunión de las Azores, y que han dejado patente la inoperancia de los organismos internacionales. Estamos presenciando la perversión de conceptos como humanitarismo, democratización o protección de los derechos humanos, términos que sólo sirven para argumentar y justificar las agresiones militares y los intereses económicos.

La inmensa mayoría de la ciudadanía, catalana y española, se manifestó en contra de la intervención militar contra Iraq, y de la complicidad del gobierno español con el de EEUU. El presidente José María Aznar ha implicado a España en una guerra con el desacuerdo de todas las fuerzas parlamentarias y, lo que parece más grave todavía, conociendo el rechazo patente y manifiesto de un enorme sector de la población, protagonista de movilizaciones multitudinarias sin precedentes.

La ocupación de Iraq ha comportado la destrucción y el expolio del país, especialmente de su principal recurso natural, el petróleo, pero también de un patrimonio cultural de incalculable valor, pérdida irreparable para toda la humanidad. Estamos ante una invasión en el más puro estilo colonial, con dos objetivos muy bien definidos, el económico de una parte, y el geoestratégico de la otra. No se nos escapa, pues, la relación de esta invasión con otro conflicto regional, la ocupación de Palestina: no son conflictos diferentes, si no cara y cruz de una misma moneda de intervención en Oriente Medio, donde está claro que la inserción física, militar, comercial y política de Israel en la zona son objetivos prioritarios.

La anulación de Iraq se perseguía desde el año 1990 mediante el control estratégico, militar y económico que suponía el embargo. La ocupación no representa más que la culminación de éste proceso de anulación de un país con un enorme potencial en la región, pero que resultaba muy incómodo a los intereses occidentales. El Iraq de antes de las sanciones era un país con un nivel de desarrollo humano medio, pero las resoluciones dictadas por Naciones Unidas durante todos estos años no han conseguido evitar el desastre y el genocidio de todo un pueblo, del que han muerto un millón y medio de personas por la falta de agua potable, alimentos y medicinas. Ésta situación había sido comprobada por la Plataforma Catalana por el Levantamiento de las Sanciones a Iraq (PASI), que venia denunciando de forma reiterada los efectos del embargo en la población civil, y los oscuros intereses que mantenían esta política de sanciones.

La nueva situación de ocupación de Iraq y el incremento de la resistencia contra el invasor han llevado a la PASI a hacer una reconversión que se ajuste a las nuevas necesidades del pueblo iraquí. Por esto, las persones y colectivos integrantes de la PASI hemos decidido impulsar la creación de la Plataforma Catalana por la Liberación y la Soberanía de Iraq, como un hilo de continuidad respecto de la etapa anterior de apoyo al pueblo iraquí. Nuestro compromiso continúa siendo político, manifestando nuestra condena a la invasión de una país soberano y nuestro apoyo a la resistencia iraquí, que no hace más que ejercer un derecho reconocido internacionalmente, como es el de defender su país ante una invasión extranjera.

Por todo lo expuesto hasta ahora, los colectivos y las personas que integramos la Plataforma Catalana por la Liberación y la Soberanía de Iraq:

Denunciamos la ocupación de Iraq, su destrucción, el desmantelamiento premeditado de toda la estructura civil y el expolio económico y cultural de que ha sido víctima.

Denunciamos el uso de armas prohibidas por tratados internacionales. En Iraq se han utilizado, una vez más, bombas de fragmentación y armamento con uranio empobrecido, las consecuencias del cual serán sufridas por la población civil iraquí durante centenares de años.

Denunciamos la complicidad del gobierno español en la ocupación y reclamamos el retorno inmediato de las tropas españolas desplegadas en territorio iraquí.

Denunciamos la situación que sufren los y las iraquíes, agravada por la inestabilidad y la inseguridad que provocan los invasores, ejecutores de la represión propia de las fuerzas ocupantes que han abocado al país a una inminente guerra civil.

Denunciamos la detención indiscriminada de miles de personas iraquíes por parte del ejército invasor, y aprovechamos para recordar también la situación irregular de los prisiones afganos retenidos en Guantánamo. En ambos casos se niega a los prisiones tanto defensa legal como acusación formal, lo cual representa una vulneración de los más elementales derechos humanos y, por descontado, de la regulación internacional en material de prisioneros de guerra.

Denunciamos los enormes intereses económicos escondidos tras la "reconstrucción" del país por parte de una élite de empresas transnacionales en las que tienen descarados beneficios muchos integrantes de la Administración Bush.

Denunciamos la complicidad del Consejo de Gobierno interino iraquí que no tiene ninguna competencia real y que está sometido al dictado e intereses de la Autoridad Provisional de Coalición (APC) dirigida por el procónsul Bremer.

Esperamos y deseamos ver a George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar ante un tribunal internacional, acusados por crímenes de guerra y por genocidio. Y mientras esto pasa, confiamos en que la ciudadanía española expresará en las urnas la opinión que les merece la sumisión del Partido Popular español al gobierno de EEUU.

Finalmente, exigimos el retorno de la soberanía al pueblo iraquí, único legitimado para decidir sobre su futuro, y reivindicamos su derecho a defenderse por los medios de que disponga ante el ejército invasor. Ante una ocupación ilegal, resistir no es terrorismo.

Por un Iraq libre y soberano
Fuera las fuerzas de ocupación de Iraq

La Plataforma per l'Alliberament i la Sobirania de l'Iraq, como miembro activo de la Plataforma Aturem la Guerra, se suma a la convocatoria internacional hecha por el movimiento internacional contra la guerra e impulsada en Catalunya por Aturem la Guerra, e invita a los catalanes y las catalanas a participar de la Jornada de Boicot Preventivo del día 19 de marzo y a salir a la calle el próximo 20 de marzo con motivo del primer aniversario del inicio de la invasión de Iraq, en solidaridad con los pueblos iraquí y palestino.