El boicot a Israel com a estratègia per al compliment del Dret Internacional a Palestina

Index | Palestina 2011
Actualidad
PALESTINA

Palestina

 

El boicot a Israel com a estratègia per al compliment del Dret Internacional a Palestina

Grup BDS Catalunya, y ocho grupos más

El BDS no és una estratègia racista que busqui "revifar l'odi contra els jueus". Les accions del moviment no es dirigeixen contra cap grup religiós, ètnic, nacional ni lingüístic concret, sinó contra unes polítiques governamentals que són contràries al Dret Internacional, com són la colonització, l'apartheid, i la neteja ètnica.

Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina

boicot

Els sotasignats som grups de la societat civil que, des de diversos punts de l'Estat espanyol, promovem el Boicot, Desinversió i Sancions (BDS) contra l'Estat d'Israel. Hem cregut oportú respondre a l'article publicat el 31/03/11 en aquest diari1 on diversos ciutadans bascos, catalans i gallecs mostraven la seva oposició al moviment internacional pel BDS. Creiem que en el mencionat article es distorsionen tant els valors com els objectius del BDS, i ens veiem per tant en l'obligació d'explicar-los als signataris de la carta i al conjunt de la ciutadania.

Primerament volem deixar clar que el BDS és una estratègia no-violenta que no es dirigeix contra les ciutadanes i ciutadans israelians, sinó contra les institucions israelianes que promouen la violació sistemàtica dels drets fonamentals del poble palestí. També es dirigeix contra totes les organitzacions internacionals (empreses, universitats, sindicats, etc.) que es beneficien de l'ocupació israeliana o en són còmplices.

El BDS no és una estratègia racista que busqui "revifar l'odi contra els jueus". Les accions del moviment no es dirigeixen contra cap grup religiós, ètnic, nacional ni lingüístic concret, sinó contra unes polítiques governamentals que són contràries al Dret Internacional, com són la colonització, l'apartheid, i la neteja ètnica. La millor prova d'això és el suport creixent que el BDS rep entre jueus de tot el món, com són la periodista canadenca Naomi Klein, l'historiador israelià Ilan Pappe, o la filòsofa estatunidenca Judith Butler. També rep el suport d'organitzacions com Jewish Voice for Peace2 (Estats Units), la Coalició de Dones per la Pau (Israel) i el grup israelià que promou el BDS, anomenat "Boicot des de dins"3. Condemnem la utilització sistemàtica de l'antisemitisme contra tota persona o organització que critica les polítiques d'Israel.

El moviment internacional pel BDS no es posiciona sobre la conveniència de la fórmula dels "dos Estats". El que ens orienta són els Drets Humans i el Dret Internacional. Tal com explica la crida que el 2005 van fer més de 170 organitzacions de la societat civil palestina4, l'objectiu del BDS és mantenir la pressió sobre Israel fins que aquest reconegui els 3 drets fonamentals del poble palestí:

la fi de l'ocupació i la colonització de totes les terres àrabs i el desmantellament del Mur
el reconeixement del dret fonamental dels ciutadans àrab-palestins d'Israel a una igualtat completa
la implementació del dret al retorn dels refugiats palestins, tal com estipula la resolució 194 de l'ONU

Com es pot veure, la crida que inspira el moviment internacional pel BDS només exigeix el compliment del Dret Internacional i el respecte als drets del poble palestí, i en cap cas parla de la "destrucció d'Israel com a solució final". Nosaltres també defensem el dret a l'autodeterminació dels pobles, tal com contempla el Dret Internacional.

Sobre la "infame comparació" que fa el moviment pel BDS entre el règim israelià i el règim d'apartheid de l'antiga Sud-Àfrica, hem de dir que aquesta té un sòlid fonament jurídic en base al que el Dret Internacional tipifica com a "crim d'apartheid"5. Cal dir que la definició del règim israelià com a règim d'apartheid  també l'ha feta l'ex-president dels Estats Units Jimmy Carter, així com molts sud-africans que van patir aquell règim racista, entre ells el premi Nobel de la Pau Desmond Tutu. La campanya de boicot, desinversions i sancions que durant tres dècades es va aplicar amb èxit contra el règim d'apartheid sud-africà és sens dubte una font d’inspiració per al nostre moviment.

L'estratègia del BDS neix de la constatació que el diàleg i la negociació, des de la firma dels acords d'Oslo el 1993, no han portat el reconeixement dels drets fonamentals del poble palestí. El diàleg és l'opció més desitjable per a la resolució d'un conflicte, però la incapacitat de la comunitat internacional, la manca de voluntat israeliana i la debilitat palestina han abocat una negociació rere altra al fracàs. En aquest context, el BDS és l'estratègia més eficaç amb la que comptem les persones que desitgem una pau justa a Israel/Palestina, on siguin respectats per igual els drets dels dos pobles que hi viuen.

Signen aquest article:

Grup BDS Catalunya
BDS Mallorca
BDS Euskal Herria
BDS Madrid
BDS Galiza
Plataforma para el Boicot Académico a Israel (PBAI)
Comissió Universitària Catalana per Palestina (CUNCAP)
Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP)
Associació Catalana de Jueus i Palestins - JUNTS 

1 "Contra el boicot a Israel i als seus ciutadans", 30/03/11
http://www.elpunt.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/390766-contra-el-boicot-a-israel-i-als-seus-ciutadans.html
2 Jewish Voice for Peace
http://jewishvoiceforpeace.org/
3 Boycott from Within - Supporting the Palestinian BDS call from within
http://boycottisrael.info/content/jewish-voices-israel-and-elsewhere-supporting-bds-movement
4 "Sociedad Civil Palestina Demanda Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel Hasta que cumpla con la Ley Internacional y los Principios Universales de Derechos Humanos", 09/07/05
http://www.bdsmovement.net/call#Spanish:
5 "Apartheid contra el poble palestí", Luciana Coconi i David Bondia, agost de 2009
http://www.acsur.org/Informe-crim-d-Apartheid-contra-el