Xarxa Feminista PV

Concentració per la Igualtat. Divendres 26 de Març 2010

Lunes 1ro de marzo de 2010

Fotografíes de la Concentració per la Igualtat del 26 de Març

Manifest

Senyores Ministres d’igualtat de la Unió Europea,

Els col•lectius i associacions de Dones, els grups de Gènere i d’igualtat, els partits polítics i els sindicats integrants del Moviment Feminista de València, vos reconeix en aquest moment com les nostres aliades. Sabem que porteu un llarg camí recorregut en l’àmbit personal i en el polític, i que heu apostat fort per accedir a llocs de decisió per tal de treballar en pro de la igualtat.

Malgrat això, la nostra tasca diària sobre el terreny ens demostra que queda molt de camí per arribar a assolir realment la igualtat entre dones i homes, i demanem un major compromís per part del Parlament Europeu amb l’objectiu d’acabar amb qualsevol discriminació de les dones tant al nostre país com a tota la Unió Europea i fora d’ella.

En aquest sentit, Denunciem que :

- Al Mercat Laboral, les dones continuem sent discriminades i patim més atur i precarietat amb contractes parcials i pitjors salaris. Volem les mateixes condicions laborals que els homes. A igual treball, igual salari.

- La Maternitat encara és una causa greu de discriminació laboral. Considerem que només amb permisos per naixement o adopció d’igual durada per a mares i pares aconseguirem accedir, promocionar i romandre en el món laboral en igualtat de condicions que els homes. Reclamem permisos iguals i intransferibles per naixement i adopció per a qualsevol persona independentment del seu sexe i orientació sexual.

- Les tasques de cura i domèstiques són assumits quasi en exclusiva per les dones. Algunes polítiques d’igualtat s’han demostrat falses i ineficients: les reduccions de jornada, els contractes parcials i les mesures destinades a conciliar la vida laboral i personal només han portat un augment de la discriminació, de la precarietat laboral i del treball en la llar. Demanem un repartiment del treball no remunerat entre dones i homes i la creació d’una xarxa pública per aquestes tasques.

- Les empleades de la llar migrants es troben en una situació de desprotecció i vulnerabilitat entre la precarietat laboral i la repressió de les lleis d’estrangeria. Volem igualtat de drets per a totes les dones, amb independència de la seua nacionalitat i situació legal.

- Les dones - malgrat ser la meitat de la població mundial- només som propietàries de l’1% dels bens i de la terra. En l’agricultura, malgrat treballar el mateix que els homes, estem invisibilitzades, sense cap dret laboral ni pensions, ja que no cotitzem a la seguretat social. Volem el reconeixement del treball de les dones en l’agricultura i la seua aportació a l’ecologia i el sosteniment de la població com a encarregades de l’alimentació.

- Les dones amb diversitat funcional o mental , aquelles amb qualsevol tipus d’addicció i les que es troben en risc d’exclusió social pateixen una doble discriminació en l’accés al treball, assistència social i són més vulnerables a patir violència. Cal garantir la igualtat en l’exercici de drets per a totes, sense discriminació per diversitat funcional o mental , per problemes d’addiccions o risc d’exclusió social.

- No s’ha de tolerar, sota cap concepte, tant dins de la UE com arreu del món, la discriminació, explotació o maltractament per raons de gènere, d’orientació sexual o per decidir sobre la maternitat pròpia. Exigim que el dret a decidir sobre la maternitat, l’avortament lliure i gratuït, siga una realitat a tota la UE, sense oblidar Irlanda i Polònia. Demanem també la condemna explícita del Parlament Europeu cap als païssos on es discriminen persones per aquests motius.

- Considerem que només l’educació afectiu-sexual i reproductiva pot educar en el respecte de decisió sobre el propi cos, la sexualitat independent de la reproducció i la diversitat d’identitats i d’orientacions sexuals. Demanem l’obligatorietat de l’educació afectiu-sexual dins els currículums escolars en totes les escoles públiques i concertades.

- La història ha estat escrita pels homes i no s’ensenya la contribució de les dones al món de la ciència i la tecnologia i la cultura. Volem ensenyament en coeducació des dels primers anys, primària, secundària, universitat i escola de persones adultes.

- Les dones patim violència masclista en totes les seues vessants: invisibilitat pel llenguatge sexista, assetjament, violacions, violència psicològica i física, agressions i assassinats només pel fet de ser dones. Demanem el compliment i l’aplicació real de la Llei Integral contra la Violència de Gènere i la creació d’una llei integral europea.

- La tracta de dones i xiquetes per a la seua explotació sexual i laboral s’ha convertit en l’esclavitud del nostre segle. Les víctimes d’aquest comerç estan invisibilitzades, en condicions d’esclavitud i de misèria que contrasten amb els grans guanys de les màfies que les exploten. El Plan Integral de Lucha Contra la Trata de seres humanos con fines de explotación sexual del Govern de l’estat Espanyol supedita la protecció d’aquestes a la interposició de denúncia cap als explotadors. Rebutgem l’explotació sexual i laboral i la tracta de dones i xiquetes i demanem protecció, assistència i reparació a totes, sense distinció. Reclamem la persecució dels mafiosos i la confiscació dels seus bens per a la reparació de les víctimes.

- Als països empobrits o afectats per conflictes armats o catàstrofes naturals, les dones jugen el paper més dràstic i pesat en el soteniment i la supervivència, així com en la reconstrucció de les comunitats. Totes aquestes carregues i responsabilitats, les pèrdues i els traumes que es generen, afecten a la salut de manera integral i a la qualitat de vida de tota la població. Europa ja s’ha compromès a través de la cooperació internacional per tal d’ajudar i reparar tots aquests danys i augmentar l’ajuda al desenvolupament. Només demanem que es complisca el que s’ha acordat a nivell internacional.

- Exigim també l’augment de les partides pressupostaries en matèria d’igualtat per tal d’acomplir les lleis, plans i programes dels diferents païssos de la UE per accedir a més èxits en igualtat d’oportunitats i per sostenir i profunditzar el que ja s’ha aconseguit.

Organitzacions que recolzen el Manifest

Marxa Mundial de Dones València, Mujeres Jóvenes Las Moiras, Plataforma Feminista València, Col.lectiu Feminista Victoria Sau de Xirivella,Dones de Xirivella en Acció,Espai Violeta de Xirivella, Coordinadora de Dones per la Igualtat de Xirivella, Asociación de Mujeres Solidarias de Xirivella, Dones de Negre de Castelló, Associació Les Tisores de Mislata,Amigas de Nicaragua, As. Adona’t La Canyada, Ca Revolta, Col.lectiu Lambda, Intersindical Valenciana, CCOO PV, Entrepobles, TDH, PPIINA, Plataforma cívica valenciana contra la explotació sexual i el tràfic de Dones i Menors, IOCOVA, Esquerra Unida PV, Coordinadora Valenciana de ONG, Acontracorrent, PCPV, Esquerra Republicana PV, Asociación por la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y varones, CGT PV, BLOC, Els Verds PV

Manifiesto

Word - 67 KB

Comentar este artículo

SPIP | esqueleto | | Mapa del sitio | Seguir la vida del sitio RSS 2.0