Xarxa Feminista PV

Ciberacció día 2 de Maig 2016

Domingo 1ro de mayo de 2016

Word - 32.5 KB
DECLARACIÓ PEL DRET A UNA VIDA LLIURE DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

Ciberaccóo Coordinadora Feminista de València

#Hastags

Fa 1 any partits polítics d Declaració pel dret a una vida lliure de violència masclista #VolemRespostes @GVAinclusio @generalitat

#VolemRespostes a l’atenció q mereix la prevenció i eradicació de la VG als poders públics estatals i autonòmics valencians @generalitat

Formació especialitzada en VG a tot el personal d l’adm, especialment qui intervinguen en processos d’assistència a dones #VolemRespostes

Formació del professorat en matèria d’igualtat, coeducació, detecció precoç de VG en tots els nivells educatius #VolemRespostes @generalitat

Pressupostos d @generalitat adequats a fi q ajuntaments puguen prestar serveis socials promoció d la igualtat d’oportunitats i prevenció VG

Revisió per personal qualificat i expert en igualtat i VG de l’aplicació la Llei de custodia compartida imposta #VolemRespostes @generalitat

@generalitat #VolemRespostes a fi de detectar si la custodia compartida imposta està sent utilitzada com altra forma de VG

Garantir la dotació pressupostària adequada i suficient en els pressupostos de la Generalitat #VolemRespostes

@generalitat deu garantir d’una xarxa pública de recursos d’allotjament i convivència per a la protecció de dones víctimes de VG #VolemRespostes

#VolemRespostes per a garantir una atenció integral de les dones víctimes de violència de gènere @generalitat

Horaris de la Ciberacció

1ª. De 12 hores a 14 hores.

2ª De 20 hores a 22 hores

Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Coordinadora-Feminista-de-Val%C3%A8ncia/768187013289109

Twiter:

https://twitter.com/CFeministaVlc

Comentar este artículo

SPIP | esqueleto | | Mapa del sitio | Seguir la vida del sitio RSS 2.0