Xarxa Feminista PV
Portada del sitio > IGUALDAD y DERECHOS-(Aborto-Cuidados) > Incidència de la nova directiva europea de retorn en les dones. Macu (...)

Incidència de la nova directiva europea de retorn en les dones. Macu Gimeno

Jueves 3 de julio de 2008

La mirada de les dones immigrants

MACU GIMENO

La directiva de retorn aprovada el 18 de juny les dones immigrants al mercat de treball és fa dins de la denominada economia informal (servei domèstic, cuidadores, tallers tèxtils, agricultura, etc.). La situació d´irregularitat administrativa és major en les dones que en els homes, la qual cosa les invisibilitza i deixa vulnerables per a patir abusos i explotació laboral.

Les dones immigrants indocumentades pateixen doble discriminació: com a immigrants sense papers no són ciutadanes, com a treballadores, a l´estar en situació irregular, no gaudeixen dels mateixos drets que la resta de treballadors. La possibilitat de regularitzar la seua situació, en dependre d´un permís de treball, no pot acabar amb la discriminació.

Però tampoc podem oblidar-nos de les víctimes de l´explotació sexual i tracta de persones. De les dones i menors que són segrestades, amenaçades o enganyades per a posar-les a exercir la prostitució o per a treballar en tallers il·legals en condicions inhumanes.

Les dones prostituïdes -com les immigrants indocumentades- són víctimes anònimes de la violència de gènere i especialment vulnerables , dependents de les xarxes del mercat del sexe.

En el negoci de la prostitució han hagut canvis en els últims anys, les dones prostituïdes autòctones són una immensa minoria al costat de les estrangeres en aquells països que presenten un augment creixent d´immigració. Les empreses dedicades a la indústria del sexe han proliferat, al costat del mercat del sexe en condicions d´esclavitud on dones i menors són objectes traficats per criminals de xarxes internacionals.

Les polítiques migratòries europees que només tenen en consideració el mercat de treball i la immigració legal amb contractes en els països d´origen legitimen el tràfic de persones, al deixar-les com a mers elements productius.

Per últim, s´ha comprovat que quan les mesures de control d´immigració són més restrictives i discriminatòries, les xarxes internacionals de tràfic adquireixen el protagonisme captant dones i menors per prostituir-les o explotar-les en tallers il·legals.

*Coordinadora de l´Àrea de la Dona de la Intersindical Valenciana.

Fte. Levante-EMV.com 2 Julio 2008

Comentar esta breve

SPIP | esqueleto | | Mapa del sitio | Seguir la vida del sitio RSS 2.0