ORGANITZACIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA DEL PARTIT COMUNISTA DEL PAÍS VALENCIÀ
NO A AQUESTA CONSTITUCIÓ EUROPEA