CALENDARI DE DEBAT CONGRESSUAL AL PCPV DE VALÈNCIA:

Fins a divendres 29 d'abril, reunions d'Agrupacions (un mínim de 2 reunions) per a debatre els Documents Congressuals i l'Informe per al X Congrés del PCPV i elegir els delegats:
En aquestes reunions es poden debatre també els documents per al XVII Congrés del PCE. Hauran d'elegir també un representant per a la Comissió de Candidatures de València i podran proposar noms per als delegats i delegades que ha d'elegir la Conferència de València.

Fins al 5 de maig, entrega en la seu del PCPV de la llista dels delegats i delegades elegits, les esmenes als Documents Congressuals i les aportacions a l'Informe aprovades per les Agrupacions (majoritàries i minoritàries amb un 25% de suport)

Dissabte 7 de maig, CONFERÈNCIA DE VALÈNCIA del PCPV a les 10 hores del matí en la seu del PCPV, C/Taula de Canvis, 8, 1ª, per a debatre les esmenes i aportacions de les Agrupacions i elegir a 9 delegats i delegades per al Congrés del PCPV; aquest número s'incrementaria en el seu cas per a completar els llocs que no hagueren estat elegits per les Agrupacions.

14-15 de maig: X Congrés (extraordinari) del PCPV

Fins al 31 de maig, reunions d'Agrupació per a debatre els documents congressuals al XVII Congrés del PCE i proposar delegats o delegades per al mateix..

Fins a l'1 de juny, entrega en la seu del PCPV o per correu electrònic a pcpv@alteritat.net de les esmenes als documents congressuals al XVII Congrés del PCE.

Dissabte 4 de juny, CONFERÈNCIA DE VALÈNCIA del PCPV a les 10 hores del matí en la seu del PCPV, C/Taula de Canvis, 8, 1ª, per a debatre les esmenes i aportacions de les Agrupacions i elegir delegats i delegades al XVII Congrés del PCE. Són delegats i delegades a la Conferència els i les elegides per a la del 7 de maig. Podran participar amb veu i sense vot els membres del PCPV de València que no hagen estat elegits delegats o delegades.

Dissabte 11 de juny: 2ª fase del X Congrés del PCPV cap al XVII Congrés del PCE

24-26 de juny: XVII Congrés del PCE

D'acord amb les normes aprovades per la Comissió Política del PCPV, l'elecció de delegats i delegades es farà mitjançant Comissió de Candidatures, intentant sempre una sola candidatura de consens. Si no fora possible, podran presentarse candidatures en llistes tancades i bloquejades avalades per un mínim del 10% dels assistents. La Delegació definitiva estarà composada respectant els percentatges de votació de cadascuna de les llistes i en cap cas cap sexe superarà el 60% sempre que hi haja un número suficient de persones elegibles de l'altre sexe.

Podeu accedir a un full explicatiu sobre la forma de realitzar la votació i l'escrutini en el seu cas.

Salutacions comunistes
-- 
Rafael Pla López
coordinador del PCPV de València
mailto:pcpv@alteritat.net
http://www.nodo50.org/pcpv/valencia
NO A LA GUERRA - STOP THE WAR
ALTRA CONSTITUCIÓ ÉS POSSIBLE
ANOTHER CONSTITUTION IS POSSIBLE