CONTRA L'EUROPA DEL CAPITAL I LA GUERRA,
ALTRA EUROPA EN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE

L'1 de gener de 2002 comença alhora la vigència de l'Euro i un semestre de presidència espanyola de la Unió Europea. I ho fa en un context al qual:

  1. La construcció europea ha prioritzat el component monetari, al serveis dels interessos del gran capital i de la seua globalització, preterint la construcció social que interessaria a la classe treballadora i demés sectors populars.
  2. La Unió Europea s'ha plegat submissament al belicisme imperialista nord-americà, renunciant a jugar un paper autònom per la pau i l'amistat entre els pobles.
  3. Les llibertats democràtiques que han estat proclamades com a fonament d'aquesta Unió Europea estan amenaçades per lleis d'excepció que les convertirien en "víctimes col·laterals" de la suposada lluita antiterrorista, amb components xenòfobs especialment ominosos.
Davant d'aquesta situació hem de rebutjar qualsevol resignació que pretenguera veure com a inevitable aquest camí per a Europa i proclamar l'esperança en la possibilitat d'altra Europa, social i pacífica, en altre món de pau i solidaritat, i la ferma voluntat de lluitar per a convertir aquesta possibilitat en realitat. En aquest sentit,
  1. En primer lloc, i com a màxima prioritat, cal impulsar un ampli moviment per a aturar la guerra, tant en Afganistan com en la seua possible extensió a altres països, restituint als organismes internacionals de l'ONU el seu paper de mitjancers pacífics per a la resolució de conflictes, enlloc d'organismes bel·licistes com l'OTAN que haurien de desaparèixer.
  2. En segon lloc, la defensa irrestricta de les llibertats democràtiques i dels drets humans, tant polítics com socials, que s'han de reconèixer a tots els éssers humans, ampliant en aquest sentit, en lloc de restringir-la, la noció de ciutadania.
  3. En tercer lloc, urgint a la construcció social d'Europa, amb una homogeneització de les normatives socials, laborals i fiscals que hauria de ser indestriable d'una unió monetària, atribuint al Parlament Europeu plenes competències al respecte.
Solament d'aquesta manera la construcció d'altra Europa possible podrà ser un factor positiu cap a un altre món possible on es globalitze la justícia i la solidaritat humana.

Assemblea de València del PCPV
19 de gener del 2002