texto en castellano
            PARTIT COMUNISTA DEL PAÍS VALENCIÀ
COMITÉ LOCAL

VALENCIA CIUTAT

INFORME PER A LA CONFERÈNCIA ORDINÀRIA DEL PCPV DE VALÈNCIA
del 22 d'octubre de 2005


Recents els Congressos del PCPV i del PCE, no es tracta de repetir els anàlisis de conjuntura allí realitzats, sinò d'emmarcar el context al qual té lloc l'actuació del PCPV en la ciutat de València, i si de cas fer-se ressó d'esdeveniments posteriors.

El periode des de l'elecció del Comité Local de València el 9 de novembre de 2002 fins a aquesta Conferència ha estat recorregut per significatius esdeveniments tant dins com fora del Partit. Hem viscut, (y continuem visquent), la guerra d'Iraq, les multitudinàries manifestacions contra la mateixa i la derrota electoral del PP, el partit de la guerra, en les eleccions generals a l'Estat Espanyol, si bé ha mantés la majoria electoral i el govern tant en la Comunitat Valenciana com en la ciutat de València. I mentres en Latinoamèrica es va desenvolupant un bloc antimperialista, on l'afiançament de la revolució bolivariana en Venezuela i la victòria electoral de l'esquerra en Uruguay s'unien a Cuba, Brasil o Argentina en una afirmació d'independència enfront del govern de Bush, en Europa el projecte neoliberal i militarista de Tractat Constitucional, que no vam aconseguir derrotar en Espanya, ha segut rebutjat en les urnes per la majoria dels pobles de França i Holanda.

Cal assenyalar que el manteniment del PP al govern tant de la Generalitat Valenciana com de l'Ajuntament de València dóna major relleu en aquests àmbits a l'articulació de la unitat d'acció democràtica enfront del PP amb la construcció d'una alternativa d'esquerres al voltant d'EUPV.

En l'àmbit del País Valencià, la colusió del PSOE amb el PP amb una proposta decebedora d'Estatut estimula un compromís d'esquerres enfront d'aquestes forces; tanmateix, l'alternativa d'esquerres que impulsem des d'EUPV no pot basar-se únicament en l'oposició a un Estatut que fet d'esquenes a la ciutadania compta amb una indiferència molt majoritària d'aquesta; per això, la Convenció Programàtica convocada pel Consell Nacional d'EUPV hauria de jugar un paper cabdal en el desenvolupament d'aquesta alternativa.

En la ciutat de València, l'hegemonia del PP, amb escases repercusions de la seua divisió en l'àmbit del País Valencià, requerirà una lluita a fons per l'hegemonia social per tal de fer possible una alternativa municipal. En aquest sentit, caldrà impulsar una mobilització ciutadana contra la depredació urbanística en la ciutat que supere el nivell testimonial, combatent en particular que la Copa de l'Amèrica siga utilitzada com a justificació per a noves cotes d'especulació urbanística per al benefici d'una minoria vinculada als governants i a esquenes de les necessitats de la gran majoria de la població de València.

En aquest context, el nostre projecte polític estratègic, IU, ha patit una greu crisi en l'àmbit de l'Estat Espanyol, després de successives derrotes electorals. L'Assemblea Extraordinària hi convocada es va cloure amb una reafirmació del projecte de moviment polític i social plural i alternatiu d'esquerres que propugnem, però amb una profunda divisió en la direcció.

I al si del PCPV hem patit també una greu crisi, expressada primer en la divisió en el marc de la VIII Assemblea d'EUPV i posteriorment en les repercusions de les divergències en l'Assemblea Extraordinària d'IU, conduint a la convocatòria del X Congrés, Extraordinari, del PCPV. Tanmateix, en aquest es va aconseguir recuperar la unitat, tant al voltant de la política aprovada com en l'elecció de la nova direcció en una llista única encapçalada per Marga Sanz. Posteriorment aquesta unitat es va expressar també en l'elecció de les delegacions al XVII Congrés del PCE, en el respecte a les diverses posicions en debat, en particular pel que feia a les relacions entre el PCE i IU, on la posició majoritària en el PCPV (sobirania del Partit i aposta pel projecte d'IU en la línia indicada) va ser també majoritària en el PCE. Pel que fa a organització i Estatuts, però, el XVII Congrés del PCE ha optat per un tractament de la disciplina amb un enfocament diferent al de la cohesió per la qual va apostar el X Congrés del PCPV. En tot cas, els Estatuts que d'acord amb la seua sobirania va aprovar el Congrés del PCPV en donen un marc per a reforçar-lo, desenvolupar la unitat del PCPV i treballar des d'aquesta pel reforçament i la cohesió del PCE al voltant de la direcció elegida al seu Congrés.

ACTIVITATS DE LA ORGANIZATCIÓ DEL PCPV DE VALENCIA

Des de l'última Conferència del PCPV de València Ciutat fins ara, després de celebrats el X Congrés del PCPV i el XVII Congrés del PCE, podria dir-se que l'Organització del Partit en la ciutat de València ha mantingut una activitat que sens dubte podrem qualificar com “mes que acceptable”, si tenim en compte el punt de partida. Si a açò afegim que després del IX Congrés del PCPV tota l'Organització, des de la Secretària General i els òrgans de Direcció fins a la més allunyada de les comarques ha sofrit un deterioració i una paràlisi política respecte de l'activitat del Partit i per tant de la nostra aportació i incidència en EUPV i IU, tindrem un quadro en què l'activitat política i organitzativa de la nostra comarca en el context en què ens hem mogut en esta important etapa ha sigut “una espècie d'oasi de normalitat” en una situació que al final ha desembocat en un Congrés Extraordinari en el context del qual hem participat molt activament per a aconseguir que el nostre Partit isca, com així ha sigut sens dubte, prou reforçat d'una situació que de totes tots es preveia com de difícil superació.

En eixe context que es descriu, la Secretaria d'Organització, que ha sigut compartida per dos camarades en este període, ha abordat, (sense una relació exhaustiva) tasques tals com:

Y en general l'Organització del PCPV en la ciutat de València hem estat treballant, especialment en el darrer periode, en favor de la cohesió del PCPV i d'aglutinar al nostre voltant a la gran majoria d'EUPV, com efectivament s'ha assolit, especialment en l'àmbit de la ciutat de València,on varem propiciar una llista de consens en la Assemblea Comarcal del 15 de maig-2004, encapçalada per un camarada del PCPV per aconseguir després, per primera vegada a Valéncia, la elecció de una Comisió Permanet consensuada e impulsada per el Partit i que va ser votada per unanimitat del Consell Politic Comarcal. La mateixa situació la varem propiciar també en el procés Comarcal de EUPV cap a la Assemblea de País del 27 de Novembre 2004.

Ha segut també important la nostra participaciò y aportacions en tots els processos de debat i congressuals del PCPV i el PCE, combinant les reunions d'Agrupació amb les Assemblees Comarcals de València Ciutat.

En definitiva s'han abordat amb mes o menys participació de les Agrupacions i camarades individuals totes les tasques i activitats que s'han succeït y tots els processos de debat i congressuals del PCPV i el PCE, combinant les reunions d'Agrupació amb les Assemblees de ciutat.

Açò ha sigut l'HABER-hi.

En el DEURE caldria resenyar que la continuïtat en el treball d'algunes secretaries s'ha vist resentit per les sustitucións produïdes en la composició original del Comité Local; però en general podem situar el nostre deficit quasi de forma exclusiva en no haver aconseguit estimular més la participació de les bases del Partit en la ciutat de València i dir que a pesar de l'esforç no s'ha aconseguit un funcionament regular de les Agrupacions mes que en moments puntuals d'Assemblees de EUPV i Congressos del Partit. Resulta curiós comprovar com camarades que s'afilien al Partit a través de web del PCE, (cas freqüent), no s'incardinan després en el treball de la nostra activitat comarcal. Podríem buscar multitud de motius, uns interns i altres externs, pels que es podrien justificar els índexs de participació i el nivell de compromís actual dels/as camarades, però este és el context en què hem d'actuar i és indispensable que la nova etapa política de recuperació de les funcions del Partit que hem aprovat en els diferents Congressos sapiem imprimir-la a l'Organització del PCPV a València Ciutat a partir del que realitza i amb un nou impuls després de la nostra Conferència Ordinària d'Octubre.


LINIES DE TREBALL FUTUR

En tot cas, caldrà tenir en compte, tant els problemes de funcionament patits com els acords congressuals per a orientar l'organització del nostre treball. En aquest sentit, podriem marcar cinc grans línies de treball:

 1. El reforçament del Partit utilitzant com a eina fonamental la Formació.

 2. L'impuls d'EUPV a través dels seus diferents col·lectius.

 3. El treball en el moviment obrer.

 4. El treball en el moviment ciutadà, vinculat estretament al territori en els diferents barris i districtes.

 5. El treball en moviments socials i polítics d'àmbit global.

Cal assenyalar que l'actual estructura amb quatre agrupacions territorials, centrant el treball organitzatiu en el funcionament de les mateixes, no facilita el treball cap al moviment obrer, que s'estructura fonamentalment de forma sectorial, ni tampoc en els moviments socials i polítics d'àmbit global, i en particular l'altermundialista i els de solidaritat, que tenen com a ámbit directe la ciutat de València i en molts casos amb projecció comarcal o de país; per altra banda, la seua proliferació impedeix que un únic responsable puga atendre totes les plataformes a les quals el Partit dóna suport. Tampoc hem pogut articular adequadament el treball cap a les associacions de veïns i cap a altres moviments ciutadans com els Salvem.

Per tot això, proposem la següent nova estructura de l'organització del PCPV en la ciutat de València:

a).- Un Comité Local format per les següents responsabilitats:

A més seran convidats a totes les reunions els càrrecs institucionals municipals d'EUPV que siguen membres del Partit i no siguen membres del Comité.

El Comité Local convocarà una assemblea comarcal anyal per a avaluar l'activitat general del Partit en el seu àmbit.

b).- Dos Agrupacions territorials (sense perjudici de les Agrupacions sectorials que es puguen formar segons s'indica al punt c), que agruparien respectivament als membres del Partit amb domicili al Nord i al Sud de riu Túria, amb Comités d'Agrupació que haurien de cobrir com a mínim les següents responsabilitats:

c).- Comissió de Moviment Obrer, formada bàsicament per la secretaria corresponent del Comité Local més un membre com a mínim de cada sector on tinguem presència. Aquesta Comissió tindrà entre les seues tasques, conjuntament amb la secretaria d'organització, la d'extensió de l'organització del Partit en els centres de treball i estudi de cada sector, en un procés que podrà conduir en el seu cas a la formació de noves Agrupacions sectorials o de centre de treball o estudi.

d).- Comissió de Moviments Socials, Antiglobalització i Solidaritat, dirigida per la secretaria corresponent i amb un conjunt de camarades que puguen assegurar la presència del Partit en diferents plataformes i campanyes (llevat en el seu cas de la Plataforma 14 d'Abril per la III República, que pel seu caràcter directament polític podria ser portada des de la Coordinació o des de Relacions Polítiques Unitàries), en coordinació amb les corresponents secretaries de País Valencià. Aquesta Comissió impulsaria específicament el moviment altermundialista (a través del Moviment de Resistència Global i del Fòrum Social de València), el moviment per la pau i el moviment d'alliberament de la dona (i en particular les concentracions contra la violència contra les dones cada dimecres a les 8 de la vesprada davant de l'Ajuntament de València).

e).- Comissió de Moviment Ciutadà, formada bàsicament per la secretaria de Moviment Ciutadà del Comité Local i les secretaries de Moviment Veïnal i de Salvems de cada Agrupació, més els altres camarades que es puguen afegir. Aquesta Comissió impulsaria específicament el moviment ecologista.

Caldria que aquesta estructura es pose en marxa alhora en el procés de la Conferència Ordinària del PCPV de la Ciutat de València convocada per al 22 d'octubre de 2005. Això requeriria en primer lloc que en les reunions d'Agrupació prèvies a la Conferència els i les assistents opten pel camp al qual volen treballar prioritàriament (organització i finances, formació, moviment obrer amb especificació de sector, moviment social específic incloent el veïnal i els Salvem). I en segon lloc fer la Conferència amb diferents sessions:

 1. Plenari per a debatre l'Informe. Es podran defensar les esmenes que hagen tingut el suport del 25% d'una Agrupació. Prèviament a la Conferència el Comité Local sortint valorarà les esmenes presentades.

 2. Plenari per a elegir el nou Comité Local (llevat dels 2 coordinadors o coordinadores d'Agrupació). Prèviament s'haurà reunit una Comissió de Candidatura amb un membre representant al Comité Local sortint i un membre representant a cadascuna de les quatre Agrupacions preexistents.

 3. Reunió per separats dels delegats i delegades corresponents a cada nova Agrupació per a elegir una Gestora, cobrint a ser possible les responsabilitats corresponents a cada Comité d'Agrupació. El coordinador o coordinadora de cada Gestora s'incorporarà al nou Comité Local. Cada Gestora convocarà la seua Agrupació, la qual elegirà el seu Comité d'Agrupació.

 4. Reunió per separat dels delegats u delegades segons el seu sector laboral, els quals elegiran un membre per a formar part inicialment de la Comissió de Moviment Obrer.

 5. Plenari per a donar compte del resultat de les reunions parcials i cloenda de la Conferència.
text en català

PCPV                        PARTIT COMUNISTA DEL PAÍS VALENCIÀ
COMITÉ LOCAL
VALENCIA CIUDAD

INFORME PARA LA CONFERÈNCIA ORDINÀRIA DEL PCPV DE VALÈNCIA
del 22 de octubre de 2005

Recientes los Congresos del PCPV y del PCE, no se trata de repetir los análisis de coyuntura allí realizados, sino de enmarcar el contexto al cual tiene lugar la actuación del PCPV en la ciudad de Valencia, y por si acaso hacerse eco de acontecimientos posteriores.

El periodo desde la elección del Comité Local de Valencia el 9 de noviembre de 2002 hasta esta Conferencia ha sido recorrido por significativos acontecimientos tanto dentro como fuera del Partido. Hemos vivido (y continuamos viviendo) la guerra de Iraq, las multitudinarias manifestaciones contra la misma y la derrota electoral del PP, el partido de la guerra, en las elecciones generales en el Estado Español, si bien ha mantenido la mayoría electoral y el gobierno tanto en la Comunidad Valenciana como en la ciudad de Valencia. Y mientras en Latinoamérica se va desarrollando un bloque antimperialista, dónde el afianzamiento de la revolución bolivariana en Venezuela y la victoria electoral de la izquierda en Uruguay se unían en Cuba, Brasil o Argentina en una afirmación de independencia enfrente del gobierno de Bush, en Europa el proyecto neoliberal y militarista de Tratado Constitucional, que no conseguimos derrotar en España, ha sido rechazado en las urnas por la mayoría de los pueblos de Francia y Holanda.

Hay que señalar que el mantenimiento del PP en el gobierno tanto de la Generalitat Valenciana como del Ayuntamiento de Valencia da mayor relieve en estos ámbitos a la articulación de la unidad de acción democrática frente al PP con la construcción de una alternativa de izquierdas alrededor de EUPV.

En el ámbito del País Valenciano, la colusión del PSOE con el PP con una propuesta decepcionante de Estatuto estimula un compromiso de izquierdas enfrente de estas fuerzas; aun así, la alternativa de izquierdas que impulsamos desde EUPV no puede basarse únicamente en la oposición a un Estatuto que hecho de espaldas a la ciudadanía cuenta con una indiferencia muy mayoritaria de esta; por esto, la Convención Programática convocada por el Consejo Nacional de EUPV tendría que jugar un papel capital en el desarrollo de esta alternativa.

En la ciudad de Valencia, la hegemonía del PP, con escasas repercusiones de su división en el ámbito del País Valenciano, requerirá una lucha a fondo por la hegemonía social por tal de hacer posible una alternativa municipal. En este sentido, hará falta impulsar una movilización ciudadana contra la depredación urbanística en la ciudad que supero el nivel testimonial, combatiente en particular que la Copa de la América sea utilizada como justificación para nuevas cotas de especulación urbanística para el beneficio de una minoría vinculada a los gobernantes y a espaldas de las necesidades de la gran mayoría de la población de Valencia.

En este contexto, nuestro proyecto político estratégico, IU, ha padecido una grave crisis en el ámbito del Estado Español, tras sucesivas derrotas electorales. La Asamblea Extraordinaria convocada se cerró con una reafirmación del proyecto de movimiento político y social plural y alternativo de izquierdas que propugnamos, pero con una profunda división en la dirección.

Y en el seno del PCPV hemos padecido también una grave crisis, expresada primero en la división en el marco de la VIII Asamblea de EUPV y posteriormente en las repercusiones de las divergencias en la Asamblea Extraordinaria de IU, conduciendo a la convocatoria del X Congreso, Extraordinario, del PCPV. Aun así, en este se consiguió recuperar la unidad, tanto alrededor de la política aprobada como en la elección de la nueva dirección en una lista única encabezada por Marga Sanz. Posteriormente esta unidad se expresó también en la elección de las delegaciones al XVII Congresos del PCE, en el respeto a las diversas posiciones en debate, en particular por el que hacía a las relaciones entre el PCE e IU, dónde la posición mayoritaria en el PCPV (soberanía del Partido y apuesta por el proyecto de IU en la línea indicada) fue también mayoritaria en el PCE. Con respecto a organización y Estatutos, pero, el XVII Congresos del PCE ha optado por un tratamiento de la disciplina con un enfoque diferente al de la cohesión por la cual apostó el X Congreso del PCPV. En todo caso, los Estatutos que de acuerdo con su soberanía aprobó el Congreso del PCPV dan un marco para reforzarlo, desarrollar la unidad del PCPV y trabajar desde esta por el reforzamiento y la cohesión del PCE alrededor de la dirección elegida a su Congreso.


ACTIVIDADES DE LA ORGANIZATCIÓ DEL PCPV DE VALENCIA

Desde la última Conferencia del PCPV de Valencia Ciudad hasta ahora, después de celebrados el X Congreso del PCPV y el XVII Congresos del PCE, podría decirse que la Organización del Partido en la ciudad de Valencia ha mantenido una actividad que sin duda podremos calificar como “mes que aceptable”, si tenemos en cuenta el punto de partida. Si a esto añadimos que tras el IX Congresos del PCPV toda la Organización, desde la Secretaria General y los órganos de Dirección hasta la más alejada de las comarcas ha sufrido un deterioro y una parálisis política respecto de la actividad del Partido y por lo tanto de nuestra aportación e incidencia en EUPV e IU, tendremos uno cuadro en qué la actividad política y organizativa de nuestra comarca en el contexto en qué nos hemos movido en esta importante etapa ha sido “una especie de oasis de normalidad” en una situación que al final ha desembocado en un Congreso Extraordinario en el contexto del cual hemos participado muy activamente para conseguir que nuestro Partido salga, como así ha sido sin duda, lo suficiente reforzado de una situación que de todas todos se preveía como de difícil superación. En ese contexto que se describe, la Secretaría de Organización, que ha sido compartida por dos camaradas en este periodo, ha abordado, (sin una relación exhaustiva) tareas tales cómo:

Y en general la Organización del PCPV en la ciudad de Valencia hemos estado trabajando, especialmente en el último periodo, en favor de la cohesión del PCPV y de aglutinar a nuestro cercando a la gran mayoría de EUPV, como efectivamente se ha logrado, especialmente en el ámbito de la ciudad de Valencia, dónde propiciamos una lista de consenso en la Asamblea Comarcal del 15 de mayo-2004, encabezada por un camarada del PCPV por conseguir después, por primera vez en Valencia, la elección de una Comisión Permanente consensuada e impulsada por el Partido y que fue votada por unanimidad del Consell Politic Comarcal. La misma situación hemos contribuido a propiciar de manera decisiva, también en el proceso Comarcal de EUPV hacia la Asamblea de País del 27 de Noviembre 2004

Ha sido también importante nuestra participación y aportaciones en todos los procesos de debate y congresuales del PCPV y el PCE, combinando las reuniones de Agrupación con las Asambleas Comarcales de Valencia Ciudad. En definitiva se han abordado con mas o menos participación de las Agrupaciones y camaradas individuales todas las tareas y actividades que se han sucedido y todos los procesos de debate y congresuales del PCPV y el PCE, combinando las reuniones de Agrupación con las Asambleas de ciudad. Esto ha sido el HABER.

En el DEBE habría que reseñar que la continuidad en el trabajo de algunas secretarías se ha visto resentida por las sustituciones producidas en la composición original del Comité Local; pero en general podemos situar nuestro déficit casi de forma exclusiva en no haber conseguido estimular más la participación de las bases del Partido en la ciudad de Valencia y decir que a pesar del esfuerzo no se ha conseguido un funcionamiento regular de las Agrupaciones mas que en momentos puntuales de Asambleas de EUPV y Congresos del Partido. Resulta curioso comprobar cómo camaradas que se afilian al Partido a través de web del PCE (caso frecuente), no se incardinan después en el trabajo de nuestra actividad comarcal. Podríamos buscar multitud de motivos, unos internos y otros externos, por los que se podrían justificar los índices de participación y el nivel de compromiso actual de los/as camaradas, pero este es el contexto en qué hemos de actuar y es indispensable que la nueva etapa política de recuperación de las funciones del Partido que hemos aprobado en los diferentes Congresos sepamos imprimirla a la Organización del PCPV en Valencia Ciudad a partir del que realiza y con un nuevo impulso tras nuestra Conferencia Ordinaria de Octubre.


LINEAS DE TRABAJO FUTURO .

En todo caso, habrá que tener en cuenta, tanto los problemas de funcionamiento padecidos como los acuerdos congresuales para orientar la organización de nuestro trabajo. En este sentido, podríamos marcar cinco grandes líneas de trabajo:

 1. El reforzamiento del Partido utilizando como herramienta fundamental la Formación.
 2. El impulso de EUPV a través de sus diferentes colectivos.
 3. El trabajo en el movimiento obrero.
 4. El trabajo en el movimiento ciudadano, vinculado estrechamente al territorio en los diferentes barrios y distritos.
 5. El trabajo en movimientos sociales y políticos de ámbito global.
Hay que señalar que la actual estructura con cuatro agrupaciones territoriales, centrando el trabajo organizativo en el funcionamiento de las mismas, no facilita el trabajo hacia el movimiento obrero, que se estructura fundamentalmente de forma sectorial, ni tampoco en los movimientos sociales y políticos de ámbito global, y en particular el altermundialista y los de solidaridad, que tienen como ámbito directo la ciudad de Valencia y en muchos casos con proyección comarcal o de país; por otra parte, su proliferación impide que un único responsable pueda atender todas las plataformas a las cuales el Partido apoya. Tampoco hemos podido articular adecuadamente el trabajo hacia las asociaciones de vecinos y hacia otros movimientos ciudadanos como los Salvem.

Por todo esto, proponemos la siguiente nueva estructura de la organización del PCPV en la ciudad de Valencia:

a).- Un Comité Local formado por las siguientes responsabilidades:

Además serán invitados a todas las reuniones los cargos institucionales municipales de EUPV que sean miembros del Partido y no sean miembros del Comité.

El Comité Local convocará una asamblea comarcal anual para evaluar la actividad general del Partido en su ámbito.

b).- Dos Agrupaciones territoriales (sin perjuicio de las Agrupaciones sectoriales que se puedan formar según se indica en el punto c), que agruparían respectivamente a los miembros del Partido con domicilio al Norte y al Sur de río Turia, con Comités de Agrupación que tendrán que cubrir como mínimo las siguientes responsabilidades:

c).- Comisión de Movimiento Obrero, formada básicamente por la secretaría correspondiente del Comité Local más un miembro como mínimo de cada sector dónde tengamos presencia. Esta Comisión tendrá entre sus tareas, conjuntamente con la secretaría de organización, la de extensión de la organización del Partido en los centros de trabajo y estudio de cada sector, en un proceso que podrá conducir en su caso a la formación de nuevas Agrupaciones sectoriales o de centro de trabajo o estudio.

d).- Comisión de Movimientos Sociales, Antiglobalización y Solidaridad, dirigida por la secretaría correspondiente y con un conjunto de camaradas que puedan asegurar la presencia del Partido en diferentes plataformas y campañas (excepto en su caso la Plataforma 14 de Abril por la III República, que por su carácter directamente político podría ser llevada desde la Coordinación o desde Relaciones Políticas Unitarias), en coordinación con las correspondientes secretarías de País Valenciano. Esta Comisión impulsaría específicamente el movimiento altermundialista (a través del Movimiento de Resistencia Global y del Foro Social de Valencia), el movimiento por la paz y el movimiento de liberación de la mujer (y en particular las concentraciones contra la violencia contra las mujeres cada miércoles a las 8 de la tarde ante del Ayuntamiento de Valencia).

e).- Comisión de Movimiento Ciudadano, formada básicamente por la secretaría de Movimiento Ciudadano del Comité Local y las secretarías de Movimiento Vecinal y de los Salvems de cada Agrupación, más los otras camaradas que se puedan añadir. Esta Comisión impulsaría específicamente el movimiento ecologista.

Haría falta que esta estructura se ponga en marcha a la vez en el proceso de la Conferencia Ordinaria del PCPV de la Ciudad de Valencia convocada para el 22 de octubre de 2005. Esto requeriría en primer lugar que en las reuniones de Agrupación previas a la Conferencia los y las asistentes optan por el campo en el cual quieran trabajar prioritariamente (organización y finanzas, formación, movimiento obrero con especificación de sector, movimiento social específico incluyente el vecinal y los Salvamos). Y en segundo lugar hacer la Conferencia con diferentes sesiones:

 1. Plenario para debatir el Informe. Se podrán defender las enmiendas que hayan tenido el apoyo del 25% de una Agrupación. Previamente a la Conferencia el Comité Local saliente valorará las enmiendas presentadas.

 2. Plenario para elegir el nuevo Comité Local (levadura de los 2 coordinadores o coordinadoras de Agrupación). Previamente se habrá reunido una Comisión de Candidatura con un miembro representando al Comité Local saliente y un miembro representando a cada una de las cuatro Agrupaciones preexistentes.

 3. Reunión por separados de los delegados y delegadas correspondientes a cada nueva Agrupación para elegir una Gestora, cubriendo a ser posible las responsabilidades correspondientes a cada Comité de Agrupación. El coordinador o coordinadora de cada Gestora se incorporará al nuevo Comité Local. Cada Gestora convocará su Agrupación, la cual elegirá su Comité de Agrupación.

 4. Reunión por separado de los delegados uno delegadas según su sector laboral, los cuales elegirán un miembro para formar parte inicialmente de la Comisión de Movimiento Obrero.

 5. Plenario para dar cuenta del resultado de las reuniones parciales y conclusión de la Conferencia.