PCPV

ACORDS DEL COMITÉ LOCAL DE VALÈNCIA DEL PCPV:

  1. Recomanar una valoració positiva de l'Informe que es presenta a l'Assemblea de València d'EUPV, com a base per al treball futur de la nova direcció, que haurà d'aprovar les corresponents línies de treball.
  2. Remarcar la importància, donada l'actual situació d'EUPV, de presentar una llista unitària per al nou Consell Polític.
  3. Defensar la inclusió íntegra en la llista dels noms proposats per l'Assemblea de València del PCPV, delegant en la Comissió Negociadora per a la seua ordenació, en el marc de les negociacions per a la seua configuració i respectant estrictament el criteri de paritat.
València, 13 de maig de 2004