RESOLUCIÓ

de l'Assemblea del PCPV de la ciutat de València

6 d'abril de 2004

  1. Ens felicitem per la victòria democràtica que ha representat la derrota del PP i la fi de les majories absolutes, tot i la desconfiança que ens meteix el previssible govern del PSOE i la distorsió dels resultats per un sistema electoral que penalitza a les minories.
  2. La insistència d'IU en demanar una "unitat de l'esquerra" incloent  al PSOE, a pesar del seu posicionament en el centre i l'escorament a la dreta de les seues propostes econòmiques, pot haver contribuït a donar una imatge de subalternitat al PSOE facilitant el vot útil al mateix.
  3. L'inicial suport d'IU al govern arran de l'atemptat de l'11M pot haver-li dificultat aparèixer com a referent de la gent indignada per les manipulacions del govern de la guerra.
  4. Cal treballar per la convergència de les esquerres reals a partir d'IU al voltant d'un programa comú d'acció en el Parlament (amb ICV, CHA, ERC i el BNG) i en la mobilització social, per objectius com els que s'assenyalen en l'Informe del Comité Local, i donant suport a les mesures democràtiques i progressistes que plantege el govern del PSOE.
  5. L'activitat del nostre Partit ha de centrar-se en l'organització dels comunistes per a l'impuls de la mobilització, de l'autoorganització social i de la convergència política i social de les esquerres.
  6. A tal efecte, el nostre Parit hauria de prendre la iniciativa de dirigir-se a les diferents forces d'esquerres i col·lectius emancipatoris per tal d'impulsar la seua convergència.
  7. El nostre projecte de convergència política i social de les esquerres, que va tenir la seua primera plasmació en IU i EUPV, ha d'abastar tots els colors de l'esquerra i no identificar-se amb un color en particular. Per això, cal rebutjar les propostes de afegitó exclussiu de la referència "Verda", i considerem improcedent que el grup parlamentari al qual s'integren els nostres representants tinga com a denominació principal "Izquierda Verde".
  8. La candidatura d'IU a les Eleccions Europees, així com les eventuals coalicions amb altres forces, haurà de ser decidida democràticament pels òrgans i en la corresponent Conferència d'IU després d'haver clarificat el programa a defensar en aquestes eleccions (i en particular el posicionament envers del projecte de Constitució Europea), el qual haurà de ser assumit pels candidats.
  9. Demanem la convocatòria d'una Assemblea Extraordinària d'IU.
  10. Demanem, d'acord amb l'article 21 dels Estatuts, la convocatòria d'un Congrés Extraordinari del PCPV.