CICLE DE CONFERÈNCIES I DEBATS SOBRE
LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA

JORNADES DE REFLEXIÓ ANTIFEIXISTA
16, 17 i 18 de juliol de 2003
València

organitza Comissió de Recuperació de la Memòria

PROGRAMA: