ASSEMBLEA DEL PCPV DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA
Dijous 19 de setembre a les 19 hores
en la seu del PCPV, C/Taula de Canvis, 8, 1A, València

Punt únic: valoració de la proposta d'Entesa sotmesa a Referèndum en EUPV: proposta per al Comité Nacional del PCPV

 
Informe presentat a l'Assemblea pel Coordinador en representació del Comité Local

L'Assemblea, després del debat, va acordar per 20 vots a favor, 0 en contra i 1 abstenció proposar al Comité Nacional que el PCPV recomane el Sí a L'Entesa

La proposta sotmesa a Referèndum consta de 2 parts:

En primer lloc, un document de propostes programàtiques que tracta sobre els següents punts:
A. Per un País Valencià més just i més solidari:
    - Més i millor treball per a tots i totes (SMI 68% de la mitjana salarial, llei de 35 hores, supressió ETTs, etc.)
    - Més futur per als joves i contra les diferències de gènere.
    - Per la pau i la solidaritat entre pobles i dintre de la nostra societat (drets immigrants, salari social bàsic valencià, del 0'7% al 1'4%, no a la base de l'OTAN, etc.)
B. Per un País Valencià més verd i més sostenible (xarxes ferroviàries regionals i metropolitanes en contra de l'AVE, moratòria dels transgènics, agricultura ecològica, familiar i tradicional, tancament de Cofrents, eco-taxes, moratòria urbanística al litoral, etc.).
C. Per un País Valencià més lliure, amb més democràcia i més autogovern (pressuposts participatius, autodeterminació, concert econòmic dintre d'un marc de solidaritat, reforma de l'Estatut: conegociació amb Europa, catalá-valencià, senyera 4 barres, etc.)
D. Per uns Serveis Públics de Qualitat per a tots i totes (ensenyament, sanitat, seguretat alimentària, etc.)

En segon lloc, un Protocol de coalició electoral que fixa els mecanismes de funcionament , amb una Comissió política de la coalició autonòmica (4 EUPV, 2 Els Verds, 1 Esquerra Valenciana) i la següent distribució de les capçaleres provincials per a les eleccions autonòmiques:
Alacant: EUPV, EUPV, EUPV, Els Verds, EV
València: EUPV, Els Verds, EUPV, EUPV, EV
Castelló: EUPV, EV, EUPV, Els Verds, EUPV

Des d'EUPV s'enviaran els documents íntegres als seus membres; es disposarà també de còpies  en la seu del PCPV.