REUNIÓ DE LA DELEGACIÓ DE VALÈNCIA CIUTAT
AL IX CONGRÉS DEL PCPV
Dijous 30 de maig de 2002
a les 7 hores de la vesprada
en la seu del PCPV, C/Taula de Canvis, 8, 1A, València

Ordre del dia:

  1. Informe polític al IX Congrés del PCPV. Elecció de portaveu o portaveus per a la intervenció en el Plé del Congrés.
  2. Proposta per a la Mesa del Congrés. Elecció de portaveu de la delegació.
  3. Propostes per a la Comissió Política del PCPV. Elecció de representant en la Comissió de Candidatures.
  4. Elecció de representant en la Comissió de Credencials.
  5. Distribució de la delegació en les Comissions A (apartats A, B i C del document polític) i B (apartat D del document i Estatuts).
Rafael Pla López
coordinador