ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL PCPV

La reunió es celebra el 29 d'octubre de 2005 a partir de les 11 del matí en la seu del PCPV, C/Taula de Canvis, 8, 1ª de València, amb participació de diversos membres del PCPV  i altres companys no pertanyents al PCPV que treballen al camp de la memòria històrica al País Valencià. Assisteixen també Javier Ruiz, secretari federal de Memòria Històrica del PCE i Dolores Cabra, de l'associació "Archivo Guerra y Exilio" (AGE).

A petició de Javier Ruiz, que arriba en tren des de Madrid a les 11.30, s'altera l'ordre del dia.

3. Campanya per l'anul·lació de les sentències franquistes i la reparació a les víctimes del franquisme:

Eduardo del Alcázar, president de l'Associació de Repressaliats del Franquisme (AREF), informa sobre les actuacions d'aquesta en pro de les indemnitzacions a les víctimes del franquisme. Després d'un torn d'intervencions, s'acorda:
Així mateix, es recorda el suport ja acordat per la direcció del PCPV a la campanya per l'anul·lació de les víctimes del franquisme.

1. Informació de la reunió del 22 d'octubre de la Secretaria Federal de Memòria del PCE:

S'incorpora a la reunió Javier Ruiz i passa a informar de la reunió de la Secretaria Federal i del document aprovat en la mateixa, remarcant la importància de la dimensió política de la recuperació de la memòria i la necessitat de combinar l'actuació en àmbits unitaris i l'actuació pròpia del Partit.

S'obri un torn d'intervencions al qual s'expressa un acord genèric amb la proposta de treball presentada per la Secretaria Federal. En aquest marc, s'assenyala que encara que enteniem que al document s'utilitzava l'expressió "hegemonia" en sentit gramscià, el seu ús era si més no inoportú per tal com donava lloc a confusions amb altres sentits de la paraula. Es va deixar clar, en tot cas, que el sentit era que els membres del Partit havien de portar les propostes del Partit als àmbits unitaris, acceptant el que democràticament s'acordara en ells.

2. Valoració de l'homenatge a la guerrila antifranquista del 23 d'octubre en Santa Cruz de Moya. Perspectives futures:

Rafael Pla, secretari de Formació i Debat del PCPV, informa sobre el desenvolupament de l'homenatge (veure reportatge en http://wiener.uv.es:8080/web/05a23hom/index.htm ), obrint-se un torn d'intervencions arran del qual s'arriba a les següents conclussions:
  1. Felicitar-se per l'èxit de l'homenatge del 23 d'octubre.
  2. Donar suport a les reivindicacions dels guerrillers, plasmades en una Proposició No de Llei presentada al Congrés dels Diputats.
  3. Treballar per a que l'acte d'homenatge a la guerrilla antifranquista del 2006 siga el més unitari possible.
  4. Considerar que aquest acte hauria d'estar organitzat per les associacions d'ex-guerrillers o les persones en qui deleguen.
  5. Demanar a la Secretaria Federal del PCE de Memòria Històrica que promoga una reunió àmplia de tots els implicats per a impulsar els dos punts anteriors.
4. Projecte de monument a les víctimes al bombardeig d'Alacant:

Rafael Pla excusa als companys d'Alacant que no s'han pogut desplaçar a la reunió i informa del seu projecte impulsat per la Comissió Cívica d'Alacant per la Recuperació de la Memòria.

5. Participació en el Fòrum per la Memòria del País Valencià:

Juanjo Llorente, membre del Fòrum del País Valencià, informa sobre el treball d'aquest, que ha diferència d'altres llocs no es centra en les exhumacions sinò en el impuls general de la recuperació de la memòria. Informa també que la Junta Directiva del Foro per la Memoria ( http://www.pce.es/secretarias/secmemoriahistorica/pl.php?id=725 ) havia desconvocat l'assemblea convocada per al 29 d'octubre pel president dimitit de la mateixa, i que es planteja la preparació d'una Assemblea Ordinària per a l'aprovació dels plans de treball.

6. 75 aniversari de la 2ª República:

Juan Francisco García informa de la proposta de la Coordinadora del País Valencià per la República de realitzar un acte central en València com a capital de la República, proposta que es portarà a l'Encontre Estatal republicà previst per al 12 de novembre.

Javier Ruiz informa de l'acord de la direcció del PCE de realitzar un mitin del Partit per la III República, i proposa la realització d'activitats al País Valencià en relació als "films populars" durant la República i el Congrés d'Intel·lectuals, així com d'un mitin del PCPV. S'acorda traslladar aquestes propostes a la direcció del PCPV.

7. Elecció de la persona o persones responsables de la Comissió de Recuperació de la Memòria:

Després de barallar vàries propostes, s'acorda proposar un grup de tres responsables, encapçalat per Jorge Llácer com a responsable de la Comissió amb l'ajuda de Rafael Pla (secretari de Formació i Debat) i de Luis Pesquera (de l'Alacantí), a efectes de la seua convocatòria i de la participació en la Secretaria Federal.

I s'alça la reunió a les 15 hores.