REDNET

COLOMBIA EN LA CRUÏLLA
Rafael Pla López

 
    Colombia es debateix entre una situació de guerra i un procés de pau. Un procés que no es pot entendre sense tenir en compte els seus antecedents.
    Colombia, en efecte, és un país amb una llarga tradició no solament de lluita guerrillera, sinó de negociacions entre el govern i diferents organitzacions guerrilleres. En el passat, aquestes negociacions han conduït a diferents acords en base als quals les organitzacions guerrilleres es varen desmobilitzar i bona part dels seus components varen passar a participar en la lluita política-electoral... amb el resultat de ser massacrats per "esquadrons de la mort".
    Especialment sagnant ha estat la situació patida per la Unión Patriótica, organització política vinculada al Partido Comunista Colombiano i a l'organització guerrillera de las FARC, que ha patit la mort de milers dels seus càrrecs públics.
    Per altra banda, en la situació actual, pel que fa al govern encapçalat per Pastrana, es dóna la confluència de tres fets:
    1) Una indubtable audàcia del president Pastrana al comprometres en un procés negociador amb las FARC i amb l'altra organització guerrillera, el ELN.
    2) Una política econòmica ultraliberal profundament lesiva per a les classes populars colombianes.
    3) Una actitut pràctica de connivència entre l'Exèrcit governamental i els "paramilitars", que actuen normalment com a perllongació de l'Estat en la repressió dels moviments populars.
    Al mateix temps, sobrevola l'amenaça d'una intervenció militar nordamericana amb l'excusa de la lluita contra el narcotràfic.
    Tot això explica la extremada prudència de las FARC-EP i del ELN, que no accepten cap desmobilització de la lluita guerrillera si més no en tant no es consolide el procés de pau, condicionant aquesta consolidació a una actuació ferma i efectiva del Govern contra el paramilitars i a l'adopció de mesures socials favorables a les classes populars.
    I allò realment sorprenent és que, a pesar d'aquestes difícils condicions, a pesar de la situació de guerra oberta entre l'Estat de Colombia i la guerrilla, que s'enfronten d'igual a igual, el procés de diàleg i negociació entre el govern i la guerrilla, especialment les FARC-EP, avança de forma original i amb importants dosis d'audàcia.
    Una característica d'aquest procés és l'esforç, plantejat per les organitzacions guerrilleres i acceptat pel Govern, de fer participar en el procés a la societat colombiana, amb representació de les seues organizacions i moviments polítics, sindicals i cívics. Si l'ELN va impulsar la Convenció Nacional, amb una àmplia participació de sectors representatius del país, les FARC-EP han concertat amb el Govern la constitució d'un conjunt de "Meses Temàtiques" amb diferents canals públics de comunicació per a recollir aportacions i propostes.
    Quan la negociació avança al temps que continuen les accions criminals dels paramilitats, emparats per l'Exèrcits, contra la població, Colombia es troba en una cruïlla decissiva. De la fermesa i inteligència de les organitzacions populars, i de la solidaritat de les organitzacions democràtiques de tot el món, dependrà que la situació es decidesca en un sentit favorable a la gran majoria de la població colombiana.