CRIDA EDITORIAL

EL FUTUR DE L'ESQUERRA

Per tal de contribuir al debat d'Esquerra Unida i del conjunt de l'esquerra valenciana, el número 2 de Síntesi i Acció, que hauria d'estar enllestit a primers de juny, es centrarà en el tema del futur de l'esquerra en les seues diverses dimensions. A tal efecte, fem una crida per a que al llarg del mes de maig es facen arribar aportacions (preferentment en suport informàtic, i si no en paper) a la seu del PCPV (Carrer Avellanas, 17, 3º, 46003 València) o per correu electrònic a la direcció de la revista al voltant de:

  1. L'esquerra del segle XXI
  2. EU i el projecte d'un moviment polític i social alternatiu d'esquerres
  3. El paper del Partit i dels comunistes dins EU
  4. La unitat d'acció de l'esquerra i les forces progressistes
Les aportacions es poden referir a l'àmbit internacional, d'Europa, d'Espanya, del País Valencià, comarcal, etc., i ser de caràcter global o referida a algun moviment social.

Les aportacions es publicaran directament, en les corresponents seccions, en l'edició d'Internet de Síntesi i Acció. En cas que l'abundància d'originals obligara a fer una selecció per a la publicació en paper, aquesta selecció es faria atenent a cobrir el màxim espectre de temes i opinions.

Ciutat de València, 19 d'abril del 2000

Rafael Pla López
director de Síntesi i Acció
Inma Campos
secretària de comunicació del PCPV