Página principal > Informes, Resoluciones, Mapas > Informes, Resoluciones, Textos Oficiales, de Palestina

 
   
 

 


     


 
Sentencia de la Cort Internacional de Justícia de la Haia referent al mur que alça Israel a Palestina   9-07-2004

Leer en castellano

Conclusions :


La cort:

1 - determina que te jurisdicció per emetre l’opinió consultiva sol•licitada [per l’assemblea de l’ONU].

2 - decideix donar compliment a la sol•licitud d’opinió consultiva

3 - determina :

A - “La construcció del mur que està alçant Israel, la potència ocupant als Territoris Palestins Ocupats, incloent Jerusalem Oriental i els seus voltants, i el seu regim connex, són contraris al dret internacional.”

B - “Israel està obligat a posar fi a les seus violacions del dret internacional; està obligat a aturar immediatament els treballs de construcció del mur que està alçant als TTOO, incloent Jerusalem Oriental i els seus voltants, a desmantellar de seguida l’estructura que ha alçat, i, immediatament, a revocar o deixar sense cap efecte tots els decrets legislatius i normatius amb ella relacionats, d’acord amb el paràgraf 151 d’aquesta Opinió.”

C - “Israel està obligat a fer reparacions per tots i cadascun dels perjudicis i danys causats per la construcció del mur als TTOO. incloent Jerusalem Oriental i els seus voltants.”

D - “Tots els estats estan obligats a no reconèixer la situació il•legal que resulta de la construcció del mur, i a no donar ajuda o assistència perquè es mantinga la situació creada per aquesta construcció; tots els estats firmants de la Quarta Convenció de Ginebra relativa a la protecció dels Civils en Temps de Guerra del 12 d’agost de 1949 tenen, a més a més, l’obligació, en tant que respecten la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional humanitari incorporat a aquest Conveni. Les Nacions Unides i especialment l’Assemblea General i el Consell de Seguretat, haurien de considerar que es requereix una major acció per a posar fi a la situació d’il•legalitat que resulta de la construcció del mur , i el seu regim connex i prendre en consideració la present Opinió Assessora."
En la misma sección
Informes, Resoluciones, Mapas| Informes, Resoluciones, Textos Oficiales, de Palestina | Estadísticas Balance de la Intifada Al Aqsa (Del 28 Septiembre 2000 - al 8 Septiembre 2006)   28-09-2006
Informes, Resoluciones, Mapas| Informes, Resoluciones, Textos Oficiales, de Palestina | Informe de la UE, Noviembre 2005  22-01-2006
Informes, Resoluciones, Mapas| Informes, Resoluciones, Textos Oficiales, de Palestina | Informe del PNIC (Centro de Información Nacional Palestino) balance de la Intifada  22-01-2006
Informes, Resoluciones, Mapas| Informes, Resoluciones, Textos Oficiales, de Palestina | Informe balance de colonos tras la Desconexión, y violaciones del alto el fuego por ambos lados desde el 8 de febrero 2005 a septiembre 2005  -11-2005
Informes, Resoluciones, Mapas| Informes, Resoluciones, Textos Oficiales, de Palestina | El plan de Sharon de retirada de Gaza: no se trata del final de la ocupación sino de una negación de los Derechos Humanoss.  1ro-10-2004
Informes, Resoluciones, Mapas| Informes, Resoluciones, Textos Oficiales, de Palestina | Fallo del tribunal de la Haya respecto al muro que construye Israel en Palestina.  9-07-2004
Informes, Resoluciones, Mapas| Informes, Resoluciones, Textos Oficiales, de Palestina | Listado Webs con informes de la ONU y textos oficiales referentes a Palestina  -00-2004