En marxa una nova reforma laboral al servei de la patronal.

tornar

Llorenç Buades Castell

L’objectiu del govern, que de socialista no en té res, amb la reforma laboral que vol posar en marxa, és posar al servei del capital més beneficis. Aquest és el punt central de la reforma, tot i que s’amaga darrera la retòrica de cercar solucions per a la gent aturada.

La retòrica que va servir per tirar endavant totes les reformes laborals posades en marxa fins ara només ha servit per quintuplicar els beneficis dels patrons mentre els salaris s’han enfonsat. Els patrons són més competitius, però els treballadors ho són cada vegada menys a l’hora de fer front a les despeses de la vida diària. D’altra banda, aquelles reformes, com la que volen posar en maxa ara,no van servir per donar solucions als alts nivells d’atur.  L’objectiu de possibilitar el descens de la població desocupada era fals des del principi perquè la desocupació, la inseguretat en el treball i la precarietat, són  necessaris al capitalisme per fer més fàcil l’explotació de la gent assalariada i millorar els beneficis.

En aquestes reformes pactades hi ha intervengut gent que diu situar-se a l’esquerra, com el govern o els sindicats CC.OO. i UGT, però de fet s’han situat al costat dels rics i han afavorit que la renda estigui cada vegada més repartida en favor dels més rics. Així que no en tenen res de socials, ni molt menys de socialistes. Són instruments purs i durs al servei dels empresaris.

Aquesta nova reforma vol acabar amb les indemnitzacions de 45 dies per any treballat amb un límit de 42 mesos, per a situar-la en els nous contractes indefinits en 33 dies per any treballat i fins al límit de 24 mesos de pagues. Si no es generen nous contractes amb possibilitats de ser compensats en 45 dies per any en cas d’acomiadament improcedent és clar que allò que es cerca és la seva extinció gradual. Però encara la cosa és més greu perquè rebaixa la sanció a pagar al delinqüent (l’empresari que sense cap causa justificable expulsa una persona assalariada) i amb tota la mala llet del món diu que ho fa per tal d’afavorir a la víctima que perd el treball de manera injusta. Per quina raó no prohibeixen fer fora un treballador sense cap motiu ?. Seria de justícia que el treballador pogués mantenir-se a la feina si no hi ha raons per a la seva expulsió. Que aquesta gent es digui socialista és faltar a la memòria dels morts per la justícia social i el socialisme.

 

No contents amb això, encara volen ampliar els incentius a les empreses, que passaran de 2 a 4 anys de bonificació, quan ara mateix tenen bonificacions que suposen 2500 milions d’euros en qüotes de la Seguretat Social. De tots es sabut que aquestes bonificacions  havien de servir per millorar l’ocupació i afavorir la seva estabilitat.

Si els votants del PSOE es pensaven que la seva política havia de servir per treballar més dignament i amb millors condicions, eliminar les subcontractes, regular la jornada laboral, impedir l’encadenament de contractes precaris, o fer més difícil l’expulsió injustificada dels treballadors, amb aquesta nova reforma en tenen la mostra: tot i tots ells són a favor del capital.