Les pensions mitjanes a les  Balears  no arriben als nivells de susbsistència  i  el govern Zapatero insisteix en la seva reducció.

 

Llorenç Buades Castell.

 

En el mes de desembre de 2009 a les Illes Balears es pagaven un total de 164.351 pensions i la pensió mitjana es situava en 689,12 euros., xifra aquesta que permet a una persona pensionista pagar el lloguer d’un habitatge sense més despeses i a partir d’aquí morir-se de fam i de sed. Així i tot, les persones  pensionistes aconsegueixen amb prou feines sobreviure, si tenen una família que els ajudi,  si aconsegueixen algunes feines  puntuals en el marc de l’economia submergida, si es desprenen dels  béns hereditaris, o si han aconseguit estalviar alguns diners al llarg de la seva vida laboral. Es tracta de pensions que ens poden aportar una imatge clara del suposat “estat de benestar” del que diuen que gaudim.

En comparació amb la mitja espanyola les persones pensionistes a les Balears es situen en 70, 74 euros  menys, que en el cas de les persones afectades d’invalidesa permanent (18.920)  arriben a 78, 32 euros menys  i  en el cas de les pensions de jubilació (97.624)  arriben a 82,56 euros menys.

Les pensions del SOVI (6,561)  fan una mitjana de 355,41 euros, xifra superior en 37 euros a l’espanyola... Habitacions individuals en pisos compartits es cobren a 300 euros al mes a Palma…

D'altra banda, s’ha de  destacar la diferència  existent  en la mitjana del que obtenen les persones afectades per malalties professionals  respecte de la mitjana espanyola, perquè a les Balears les pensions  per aquest concepte  són  inferiors en 254,69 euros mensuals , tot i que les persones afectades només són 258.

En el conjunt de les pensions per accidents de treball, les de Balears estan en conjunt 38,02 euros per davall de l’espanyola, però cal destacar que les d’invalidesa permanent  (1.546) estan 101, 45 euros per sota de les espanyoles.

Les empleades de llar en situació de pensionistes (4.863)  obtenen pensions mitjanes de 444,24 euros , 20 euros menys que les espanyoles. És evident que amb aquestes xifres es veuen obligades a treballar en condicions més precàries fins que el cos ho permet.

En la mineria de carbó els  pensionistes de les Balears  (308) cobren 951,34 euros,  377,91 euros menys de mitjana que els del conjunt de l’estat. En canvi els treballadors de la Mar superen als del conjunt de l’estat en 13,17 euros de mitjana i obtenen 839,78 euros, i en el règim de persones autònomes ( 42.202), les pensions a Balears superen en 88,95 euros mensuals la mitjana estatal.

Pensar que algú en el sector agrari es pot jubilar de fet és pura utopia, perquè les persones  de Balears jubilades en aquest sector cobren una mitja de 458, 60 euros, que són 45,96 menys que els de la mitjana estatal, de manera que han de seguir treballant fins que el cos aguanta, sense cotitzar. Pot  ser una manera d’entretenir-se, però els rics solen fer opcions d’entreteniment  menys penoses, però més insostenibles com  són el golf o la sortida en iot..

En relació al grup de persones pensionistes més nombrós, les del règim general (98.566), cal destacar que a les Balears amb una mitja de 807,74 euros  són superades en 98,36 euros per la mitjana espanyola.

Escrit aixó , no sembla important, si no es té en consideració que aquestes xifres es refereixen a persones, i que aquestes persones pensionistes,  en la seva mitja no arriben a mileuristes.

Dit això, que només són xifres, es pot entendre per quina raó per un plat d’arròç brut i porcella, moltes d’aquestes  persones són manipulades per determinats partits polítics a l’estil d’un caciquisme més aviat propi del segle XIX, perquè la pobresa  és més propera a la submissió que a la rebel·lia.