1. EDUCACIË INFANTIL
A) Despeses de personal
Professor titular
Sou de m˛dul mensual: 1.475,53 euros
Trienni de m˛dul mensual: 35,30 euros
Complement retributiu Illes Balears de m˛dul mensual: 517,04 euros
Complement dĺinsularitat de m˛dul mensual: 53,51 euros
CÓrrecs directius
M˛dul mensual de complement de direcciˇ: 325,29 euros
Trienni de direcciˇ de m˛dul mensual: 12,14 euros
B) Altres despeses
M˛dul anual per unitat: 6.793,44 euros


2. EDUCACIË PRIM└RIA
A) Despeses de personal
Professor titular
Sou de m˛dul mensual: 1.475,53 euros
Trienni de m˛dul mensual: 35,30 euros
Complement retributiu Illes Balears de m˛dul mensual: 517,04 euros
Complement dĺinsularitat de m˛dul mensual: 53,51 euros
CÓrrecs directius
Complement de direcciˇ de m˛dul mensual: 325,29 euros
Complement de prefectura dĺestudis de m˛dul mensual: 210,62 euros
Trienni de direcciˇ de m˛dul mensual: 12,14 euros
Trienni de prefectura dĺestudis de m˛dul mensual: 10,12 euros
B) Altres despeses
M˛dul anual per unitat: 6.793,44 euros


3. EDUCACIË ESPECIAL INFANTIL/B└SICA
A) Despeses de personal
Professor titular
Sou de m˛dul mensual: 1.427,70 euros
Trienni de m˛dul mensual: 34,16 euros
Complement retributiu Illes Balears de m˛dul mensual: 549,41 euros
6 BOIB Num. 136 08-09-2007
Complement dĺinsularitat de m˛dul mensual: 54,45 euros
CÓrrecs directius
Complement de direcciˇ de m˛dul mensual: 308,58 euros
Complement de prefectura dĺestudis de m˛dul mensual: 199,79 euros
Trienni de direcciˇ de m˛dul mensual: 11,52 euros
Trienni de prefectura dĺestudis de m˛dul mensual: 9,59 euros
B) Altres despeses
M˛dul anual per unitat : 7.322,40 euros
C) Personal complementari (logopedes, fisioterapeutes, ajudants tŔcnics educatius,
psic˛leg-pedagog i treballador social), segons deficiŔncies:
PsÝquics. M˛dul anual per unitat: 22.955,64 euros
Autistes o amb greus problemes de personalitat. M˛dul anual per unitat:
18.620,52 euros
Auditius. M˛dul anual per unitat: 21.359,16 euros
Plurideficients. M˛dul anual per unitat: 26.510,04 euros


4. EDUCACIË ESPECIAL. TRANSICIË A LA VIDAADULTA
A) Despeses de personal
Professor titular
Sou de m˛dul mensual: 1.427,70 euros
Trienni de m˛dul mensual: 34,16 euros
Complement retributiu Illes Balears de m˛dul mensual: 549,41 euros
Complement dĺinsularitat de m˛dul mensual: 54,45 euros
CÓrrecs directius
Complement de direcciˇ de m˛dul mensual: 308,58 euros
Complement de prefectura dĺestudis de m˛dul mensual: 199,79 euros
Trienni de direcciˇ de m˛dul mensual: 11,52 euros
Trienni de prefectura dĺestudis de m˛dul mensual: 9,59 euros
B) Altres despeses
M˛dul anual per unitat : 10.005,36 euros
C) Personal complementari (logopedes, fisioterapeutes, ajudants tŔcnics educatius,
psic˛leg-pedagog i treballador social), segons deficiŔncies:
PsÝquics. M˛dul anual per unitat: 36.651,72 euros
Autistes o amb greus problemes de personalitat. M˛dul anual per unitat:
32.782,68 euros
Auditius. M˛dul anual per unitat: 28.397,88 euros
Plurideficients. M˛dul anual per unitat: 40.756,32 euros


5. FORMACIË PROFESSIONAL ESPEC═FICA
I. Cicles formatius de grau mitjÓ i programes de garantia social
A) Despeses de personal
Professor titular
Sou de m˛dul mensual: 1.732,75 euros
Trienni de m˛dul mensual: 44,50 euros
Complement retributiu Illes Balears de m˛dul mensual: 536,96 euros
Complement dĺinsularitat de m˛dul mensual: 74,30 euros
Professor ajudant
Sou de m˛dul mensual: 1.568,15 euros
Trienni de m˛dul mensual: 44,50 euros
Complement retributiu Illes Balears de m˛dul mensual: 526,11 euros
Complement dĺinsularitat de m˛dul mensual: 53,51 euros
CÓrrecs directius de cicles formatius de grau mitjÓ
Complement de direcciˇ de m˛dul mensual: 360,25 euros
Complement de prefectura dĺestudis de m˛dul mensual: 302,60 euros
Trienni de direcciˇ de m˛dul mensual: 17,33 euros
Trienni de prefectura dĺestudis de m˛dul mensual: 14,70 euros
CÓrrecs directius de programes de garantia social
Complement de direcciˇ de m˛dul mensual: 308,67 euros
Complement de prefectura dĺestudis de m˛dul mensual: 264,16 euros
Trienni de direcciˇ de m˛dul mensual: 14,38 euros
Trienni de prefectura dĺestudis de m˛dul mensual: 12,34 euros
B) Altres despeses
Programa de garantia social dĺauxiliar de dependent de comerš. M˛dul anual
per unitat: 6.907,80 euros
Programa de garantia social de serveis auxiliars dĺoficina. M˛dul anual per unitat:
6.907,80 euros
Programa de garantia social dĺoperari dĺinstalĚlacions elŔctriques de baixa tensiˇ.
M˛dul anual per unitat: 7.897,62 euros
Cicle formatiu de gestiˇ administrativa. M˛dul anual per unitat: 17.113,92 euros
Cicle formatiu de comerš. M˛dul anual per unitat: 17.113,92 euros
Cicle formatiu dĺequips electr˛nics de consum (1r curs). M˛dul anual per unitat:
14.676,84 euros
Cicle formatiu dĺequips electr˛nics de consum (2n curs). M˛dul anual per unitat:
15.438,36 euros
Cicle formatiu de cures auxiliars dĺinfermeria. M˛dul anual per unitat:
13.967,80 euros
Cicle formatiu de farmÓcia. M˛dul anual per unitat: 11.888,04 euros
Cicle formatiu dĺexplotaciˇ de sistemes informÓtics ( 1r curs). M˛dul anual per
unitat: 8.677,20 euros
Cicle formatiu dĺexplotaciˇ de sistemes informÓtics (2n curs). M˛dul anual per
unitat: 10.482,24 euros
Cicle formatiu dĺatenciˇ sociosanitÓria (1r curs). M˛dul anual per unitat:
8.677,20 euros
Cicle formatiu dĺatenciˇ sociosanitÓria (2n curs). M˛dul anual per unitat:
10.482,24 euros
II. Cicles formatius de grau superior i formaciˇ professional de segon grau
A) Despeses de personal
Professor titular
Sou de m˛dul mensual: 1.732,75 euros
Trienni de m˛dul mensual: 44,50 euros
Complement retributiu Illes Balears de m˛dul mensual: 536,97 euros
Complement dĺinsularitat de m˛dul mensual: 74,30 euros
Professor ajudant
Sou de m˛dul mensual: 1.568,15 euros
Trienni de m˛dul mensual: 44,50 euros
Complement retributiu Illes Balears de m˛dul mensual: 526,11 euros
Complement dĺinsularitat de m˛dul mensual: 53,51 euros
CÓrrecs directius
Complement de direcciˇ de m˛dul mensual: 360,25euros
Complement de prefectura dĺestudis de m˛dul mensual: 302,60 euros
Trienni de direcciˇ de m˛dul mensual: 17,33 euros
Trienni de prefectura dĺestudis de m˛dul mensual: 14,70 euros
C) Altres despeses
Cicle formatiu dĺadministraciˇ i finances (1r curs). M˛dul anual per unitat
5.071,20 euros.
Cicle formatiu dĺadministraciˇ i finances (2n curs). M˛dul anual per unitat
6.876,12 euros.
Cicle formatiu de gestiˇ comercial i mÓrqueting. M˛dul anual per unitat
13.967,86 euros.
Cicle formatiu de secretariat. M˛dul anual per unitat 10.361,76 euros.
Cicle formatiu de sistemes informÓtics (1r curs). M˛dul anual per unitat
5.071,20 euros.
Cicle formatiu de sistemes informÓtics (2n curs). M˛dul anual per unitat
BOIB Num. 136 08-09-2007 7
6.876,12 euros.


6. BATXILLERAT
Despeses de personal
Professor titular
Sou de m˛dul mensual: 1.732,75 euros
Trienni de m˛dul mensual: 44,50 euros
Complement retributiu Illes Balears de m˛dul mensual: 453,32 euros
Complement dĺinsularitat de m˛dul mensual: 74,30 euros
Complement de batxillerat LOGSE de m˛dul mensual als professors que
imparteixin batxillerat: 72,57 euros
CÓrrecs directius
Complement de direcciˇ de m˛dul mensual: 370,17 euros
Complement de prefectura dĺestudis de m˛dul mensual: 325,29 euros
Trienni de direcciˇ de m˛dul mensual: 17,81 euros
Trienni de prefectura dĺestudis de m˛dul mensual: 15,63 euros
B) Altres despeses
M˛dul anual per unitat: 5.596,08 euros


7. EDUCACIË SECUND└RIA OBLIGATĎRIA DE PRIMER CICLE
A) Despeses de personal
Professor titular
Sou de m˛dul mensual: 1.475,53 euros
Trienni de m˛dul mensual: 35,30 euros
Complement retributiu Illes Balears de m˛dul mensual: 517,04 euros
Complement de primer cicle dĺESO de m˛dul mensual: 107,88 euros
Complement dĺinsularitat de m˛dul mensual: 53,51 euros
CÓrrecs directius
Complement de direcciˇ de m˛dul mensual: 325,29 euros
Complement de prefectura dĺestudis de m˛dul mensual: 210,62 euros
Trienni de direcciˇ de m˛dul mensual: 12,14 euros
Trienni de prefectura dĺestudis de m˛dul mensual: 10,12 euros
B) Altres despeses
M˛dul anual per unitat: 8.768,76 euros


8. EDUCACIË SECUND└RIA OBLIGATĎRIA DE SEGON CICLE
A) Despeses de personal
Professor titular
Sou de m˛dul mensual: 1.732,75 euros
Trienni de m˛dul mensual: 44,50 euros
Complement retributiu Illes Balears de m˛dul mensual: 536,97 euros
Complement dĺinsularitat de m˛dul mensual: 74,30 euros
CÓrrecs directius
Complement de direcciˇ de m˛dul mensual: 370,17 euros
Complement de prefectura dĺestudis de m˛dul mensual: 325,29 euros
Trienni de direcciˇ de m˛dul mensual: 17,81 euros
Trienni de prefectura dĺestudis de m˛dul mensual: 15,63 euros
B) Altres despeses
M˛dul anual per unitat: 9.656,76 euros


9. ALTRES
M˛dul anual global de substitucions: 1.040.049,84 euros
M˛dul anual global de paga extraordinÓria dĺantiguitat: 767.289,84 euros
M˛dul anual global dĺ indemnitzacions: 32.732,40 euros .
M˛dul anual auxiliar tŔcnic educatiu: 11.415,00 euros
M˛dul anual per unitat de pedagogia terapŔutica o dĺaudiciˇ i llenguatge:
1.000,00 euros
Ś o Ś