L'esquerra no ha de governar una sortida capitalista a la crisi

L'esquerra ha de participar en les institucions que no són les seves com són els parlaments  i corporacions  fets a la mida de la "democràcia" representativa que vol el capital, però  ho ha de fer per combatre la seva inutilitat i no per  a consolidar-les, que és el que fa des de fa moltes dècades amb  evident perjudici per a les conquestes obreres guanyades en les lluites socials. És una bona notícia que les bases d'Izquierda Unida a Astúries tombin els projectes de la burocràcia dirigent que es manifesta de manera absolutament incompetentper a liderar una alternativa d'esquerra.  Així i tot els carreristes i arrib istes que defensen els seus interesos i profits personals  (com és el cas d'Andalusia on s'ha fet una consulta a la mida de la direcció) intentaran desfer allò que han volgut les bases.

Entenc l'interès que tenen aquestes falses esquerres per tal d'arribar als governs, i és evident que no és per interès del projecte ni del programa polític que ens pugui apropar al socialisme, sinó per interessos personals molt mesquins. Per això s'han de combatre aquestes direccions executives de les esquerres que formen part dels interessos del capital.

No volem pagar el rescat a la banca . Contra la dictadura del capital. Que paguin la crisi els rics. No volem pagar el deute sorgit del robatori i de l'espoli generat per polítics, banquers i empresaris.

El Rescat als bancs ofegarà les persones. Ens governarà directament la troica comunitària al servei del capitalisme salvatge. Li diuen democràcia , però no ho és.

No l'hem elegida, ni té dret a vot, però governarà en el Regne d'Espanya. Els funcionaris de la Unió Europea, del Banc Central Europeu i del Fons Monetari Internacional s'instal·laran aquí i determinaran absolutament les accions dels governs fins al darrer cèntim d'euro.

Ens imposaran més retalls i creixerà el robatori que ens fan dels béns i serveis públics condicionant així la seva despesa per salvar la banca privada, que en bona part caurà en mans estrangeres.

A partir d'aquí, no té massa importància tenir 4 o 40 diputats si ens neguen la possibilitat de decidir, i si a més la major part d'ells estaran d'acord en la política de rescat que ens buidarà les butxaques, ens negarà drets i serveis , incrementarà la pobresa i les xifres de desocupats.

Les rebaixes en els sous, en les pensions, en el nombre de treballadors de la sanitat, de l'ensenyament, de la neteja, del transport públic, l'increment dels impostos indirectes que afecten més negativament als més pobres, la degradació de les condicions laborals, de la salut i de la vida humana s'acceleraran a partir d'avui.
Així que amunt els i les que lluiten, perquè s'obre un període clau en la lluita de classes i ara per ara la iniciativa del capital és molt superior a la feblesa ideològica d'una esquerra política i social que no entèn el moment que viu.

El Primer de maig es presenta com sempre, sense solidaritat de classe.

Llorenç Buades Castell
27/04/2013

L'avantguarda del capital, el més preparat, el que aspira a sortir en millors condicions de la crisi té ben clar el seu objectiu: desfer-se dels drets i llibertats dels que limitadament gaudeix la classe treballadora per tal de sortir més reforçat de la crisi en el procés d'acumulació de capital i en la relació de propietat que és insaciable. Per això el gran capital ha de devorar i fer fora del mercat les empreses obsoletes i la seva capacitat de producció i a la vegada disciplinar els treballadors per tal d'incrementar la seva submissió. Davant això l'esquerra, que es diu internacionalista però que no ho és a cap lloc del món, té en el primer de maig l'espai teatral on pot redimir-se anualment dels seus pecats quan els 365 dies de l'any practica la insolidaritat de classe. El primer de Maig , a tots els indrets, ha acabat per ser un similar de les processons cristianes on es practica una rentada de cara que permet acontentar la conciència inconscient. Però el dia 2 de maig ja és més del mateix. Una de les carències fonamentals de l'esquerra és la inexistència orgànica de l'internacionalisme que pregona, perquè l'internacionalisme va ser dinamitat en la guerra de 1914 quan les organitzacions socialistes oblidaren els seus principis per tal de fer seguidisme de les seves respectives burgesies que els prenien la mida de l'uniforme per tal d'anar a la guerra contra altres proletaris. Amb tot això, les burocràcies de l'esquerra socialdemòcrata salvaven els seus privilegis de casta a cada estat i a la vegada enviaven les seves bases a la carnisseria. Els que s'oposaven a aquests fets, els que mantenien els criteris revolucionaris i la solidaritat de classe no omplien aleshores un tramvia. La situació actual es sembla molt a aquella desfeta perquè tenim una esquerra institucional sense més projecte que el de gaudir dels privilegis de la seva casta, i que, des de fa anys viu parasitàriament d'allò que li permet el poder, que cada vegada és menys. La població treballadora, maleducada per la casta sindical i política burocràtica, ha interioritzat que no hi ha més alternativa que la d'acceptar globalment els sacrificis que demanen els déus-patrons, tot i que presentin resistències parcials quan els sacrificis es fan en la seva pell en particular. L'anticapitalisme és residual com la gent revolucionària, i fins i tot és mínima en aquells que dormen en cartrons, i en aquelles gents que no cobren ni el subsidi d'atur, perquè el seu cap, lluny de la realitat somnia en ser un Berlusconi devorador de jovenetes o una dama de ferro alcoholitzada. I així els va, de manera, que poca pena ens haurien de fer les seves misèries, ben merescudes. Però més enllà d'això, de l'esquerra aferrada als seus amos, que és la caracterització del nacionalisme dels socialdemòcrates -- en el nostre cas, nacionalistes espanyols --, l'esquerra que diu ser-ho de veritat, i que es diu internacionalista de veritat no és més que un simil de l'atomització que tenien i tenen els cristians protestants. L'internacionalisme , en el millor dels casos en l'esquerra que es diu revolucionària només té caràcter corporatiu i depèn del cap i casal de cada secta política. En conseqüència no són internacionalistes, i es limiten a ser corporacions internacionals que s'enfronten entre si per la prevalença de cada dogmàtica. Així que per més que anem a la processó del primer de maig, no avançarem res en absolut si no canviam un 100% les actuals dogmàtiques, i les canongies existents a cada organització que tenen en els seus interessos concrets i particulars el més gran obstacle per al desenvolupament d'un internacionalisme de classe que ho sigui de veritat.

Els dirigents de l'esquerra institucional són majoritàriament els "botones" del capital

 Lleó Trotsky en el Programa de Transició va expressar el seu punt de vista de manera ben clara: “La crisi de la Humanitat es redueix a la crisi de la seva direcció revolucionària”. I així és. Mentre tenguem en les direccions de les organitzacions d'esquerra a gent que viu d'esquena dreta gràcies a la bona vida que els procura el capital, el moviment obrer serà instrumentalitzat al servei dels capitalistes com ha passat gairebé sempre. Així va passar amb l'actitud de les burocràcies polítiques i institucionals amb motiu de la primera guerra mundial, en la que la majoria dels polítics professionals de l'esquerra es convertiren en els "botones" de les seves respectives burgesies estatals, i com ha passat més tard amb la socialdemocràcia i amb els hereus del carrillisme..

Èxit electoral de l'Aliança Roja i Verda Danesa - Llista d'Unitat.

Enhed

En les eleccions al parlament danès del 15 de setembre es posa fi al domini conservador-liberal que ha governat fins ara amb el suport del Partit Popular Danès (d'extrema dreta xenòfoba). Ara es formarà un govern  dels socialdemòcrates (SD)  liderat per Helle Thorning-Schmidt amb el suport del Partit Popular Socialista, els seus aliats tradicionals.
L'espai anticapitalista estarà ocupat pels 12 diputats i diputades de L'Aliança Roja i Verda,  una agrupació política de lideratge col·lectiu formada per militants marxistes, marxistes-leninistes, trotsquistes del SAP i socialistes d'esquerra. L'Aliança ha fonamentat la seva campanya en la creació de llocs de treball vinculats al clima, en el combat contra l'especulació i l'augment impositiu a les empreses  riques i multinacionals i en la millora del benestar públic.
Dos dels diputats electes (Jørgen Arbo-Baehr i Pernille Skipper) són membres del SAP , secció danesa de la Quarta Internacional.addafi i la coalició imperialista són enemics del poble libi


Gaddafi el dictador i genocida és un enemic del poble libi, però també ho són els hipòcrites que fins ara s'han servit del mateix Gaddafi i altres dictadors de la zona.

El Consell de seguretat de l'ONU al servei dels interessos imperialistes ha autoritzat la intervenció dels exèrcits dels estats que s'han beneficiat de les dictadures nord-africanes, i en primera línia hi ha ha el senyor Sarkozy de qui Gaddafi ha dit que va finançar la campanya electoral, i no més lluny de Sarkozy hi va Zapatero, tot i que que l'Estat Espanyol ha estat un dels proveïdors d'armament del dictador i algunes  multinacionals espanyoles les beneficiàries del règim dictatorial. I la intervenció, que es fa quan en bona part Gaddafi ja ha fet la feina bruta de netejar bona part dels rebels , té l'objectiu de sostenir al "Consell de transició libi" format en part per antics ministres de la dictadura que no valen massa més que el propi Gaddafi.

Tot i que és comprensible l'alegria entre la població de l'anunci de la intervenció a la ciutat de Bengasi, amenaçada el dia anterior d'una massacre per el dictador genocida, no cal fer-se falses esperances, perquè l'objectiu de la intervenció no és la necessitat de respectar els drets humans sinó la d'assegurar el manteniment de les condicions d'explotació dels recursos de Líbia com s'ha fet fins ara amb Gaddafi, amb un "Consell de transició" que en absolut representa els interessos populars.

Candidatura anticapitalista de Mallorca
 

"Dissidents se separa de la comuna doctrina del sistema capitalista, de la devastació del planeta que la seva permanent necessitat de creixement suposa, de la creença que aquesta ha de ser una societat d'opressors i oprimits, del seu sempre oportú còmplice, el patriarcat, i de la conducta que desemboca en desigualtats de tot tipus".
 
 
Les persones que s’identifiquen en aquest projecte comparteixen les bases programàtiques que identifiquen l’espai polític i social anticapitalista, del qual es reclamen i que tenen els següents trets i objectius:
 

Model social que volem
 
Volem una nova societat, on la majoria social, la classe treballadora, sigui subjecte de plenitud de drets, individuals i col·lectius. Contra la dictadura dels mercats optam per una economia planificada i autogestionada socialment.
 
En aquest camí volem l'abolició del règim monàrquic, heretat de la dictadura franquista. Volem un model d’organització social autènticament democràtic, basat en la participació directa, horitzontal i assembleària dels ciutadans i les ciutadanes, municipalista, sobiranista i republicà. Per la llibertat i contra la censura i repressió de tot tipus. Dissolució dels cossos repressius. Informació, control i eradicació de l’activitat feixista i xenòfoba . Per la recuperació i reparació de la memòria i dignitat de totes les víctimes del cop d’estat i la dictadura franquista. Recuperació dels cossos i reparació de la memòria de totes les persones assassinades que romanen encara a fosses comunes o anònimes. Anul·lació de totes les sentències franquistes.
 

Contra el sistema patriarcal.
 
El patriarcat és còmplice i soci del capitalisme i es retroalimententen a si mateixos, la qual cosa provoca que les dones no puguem assolir un estatus d'igualtat real. Per tant, estem per una societat no patriarcal i defensem la fi de les discriminacions laborals i salarials de les dones, l’ampliació del permís de maternitat i paternitat, una xarxa pública de llars d’infants i el repartiment igualitari del treball domèstic i de cura. Així mateix, reivindiquem la despenalització de l’avortament i la seva inclusió en la xarxa pública. Volem una política amb mitjans reals per combatre la violència de gènere que superi els límits de la legislació actual.
 

Del respecte al lloc que ens deixa viure.
 
El planeta no és una mercaderia, és ca nostra. Optam per la protecció de la natura. Per models d’activitat econòmica i social compatibles amb la protecció del medi ambient, equilibrats equitativament entre les diferents zones del planeta, incloent el necessari decreixement, per a la sostenibilitat global, als països actualment desenvolupats. Socialització de l'aigua i el seu repartiment. Energia 100%  renovable i pública. Per la promoció i protecció del medi rural, l’agricultura ecològica, la seguretat alimentària, i l’activitat industrial i de serveis compatible amb els interessos generals de la població. No als transgènics. Per un medi urbà habitable i que afavoreixi la salut i la vida, en especial dels sectors més desafavorits: espais lliures i xarxa segura d'itineraris no motoritzats, transport públic eficient i gratuït, no a la dictadura del cotxe. Contra l'especulacio immobiliària, estam a favor d' una planificació del territori d'acord amb les necessitats socials i el respecte al planeta, i no en funció d'interessos dels poders econòmics.
 
Optam pel desmantellament de la indústria militar. Ens posicionam contra l'ús de l'energia nuclear.

Model laboral que volem
 
En relació a l'activitat laboral proposam que es generin feines útils socialment i que desapareixin les feines que tenen un caràcter destructiu per a la naturalesa i les persones.
 
Proposam la propietat pública dels mitjans financers i de producció (ET i CE) a partir de la nacionalització de la banca que s'ha de situar sota control dels treballadors i usuaris . Volem l’abolició de l’economia especulativa i del domini polític i econòmic de les entitats financeres, i contra la bancarització de la societat
 
Proposam la titularitat i la gestió pública per part dels treballadors i usuaris dels serveis essencials de la comunitat, per a garantir la gratuïtat i la qualitat dels mateixos: Sanitat, Educació, Mitjans de comunicació, Energia, distribució, Transports, Banca i Assegurances; atenció i protecció a persones o col·lectius amb risc d’exclusió o dependents. Estam contra la conversió en negoci privat dels drets de les persones i la privatització dels serveis públics, però també estam en contra de l'apropiació dels béns públics, que són de tota la ciutadania, i de la seva gestió per part de jerarquies privades als serveis dels partits que decideixen de manera absoluta en la seva gestió.
 
Necessitats bàsiques en relació al món laboral:
 
Optam per un canvi del model jeràrquic de l’organització del treball, i de la titularitat del mitjans de producció, cap a l’autogestió, mitjançant l'exercici del control per part de treballadors i usuaris..
 
Proposam l'increment de la població activa fins a la plena ocupació mitjançant el repartiment del treball existent, la reducció de la jornada laboral i i la promoció pública de nous llocs de treball per tal de possibilitar l'atenció de les necessitats humanes bàsiques no cobertes que són moltes.
 
Reivindicam uns salaris suficients per a una vida digna, i l'accés de les persones assalariades als beneficis, i a la gestió dels mateixos. 

Proposam que es garanteixi un salari social per a tothom.
 
Camí dels objectius esmentats, lluitarem contra la precarietat laboral i l’atur, i contra la discriminació dels i les treballadores immigrants.
 
Necessitam una formació laboral que sigui útil i asseguri l'accés al món del treball, la igualtat d’oportunitats, i la promoció laboral de tothom, especialment de les dones i el jovent.
 
Proposam la derogació de les lleis que avalen l’acomiadament lliure i massiu (com la darrera Reforma Laboral), començant per l'anul·lació de l'acomiadament improcedent que castiga a la víctima i permet a l'empresari desfer-se de persones sense cap justificació.
 
Reivindicam l'accés universal al sistema públic de pensions i que aquestes permetin viure dignament.
 

Del model educatiu

Per una educació de progrés humà, contra la mercantilització de l’ensenyament. Pel ple suport a les lluites dels estudiants contra els projectes com el Pla de Bolonya. Per una educació pública, laica, humanista, científica, democràtica i enriquidora intel·lectualment, per a formar persones lliures. Per una Universitat pública al servei de la societat, i no del negoci de les empreses privades. Del model sanitariCamí de l'autogestió defensam la Sanitat Pública sense privatitzacions de la seva gestió i controlada pels treballadors i usuaris.

Del Transport Públic
L'únic camí per a la reducció de les substàncies contaminants és el transport públic, proposam la seva extensió que el faci eficaç i la gestió pública controlada per treballadors i usuaris.

Habitatge
Volem l’exercici efectiu, i gestionat públicament, del dret bàsic a un habitatge digne per a tothom. Els habitatges han de deixar de ser un objete d'especulació i recuperar el seu valor d'ús al servei de la ciutadania.

Prohibició dels desnonaments . Prou repressió de l'ocupació d'habitatges en desús.

Per una fiscalitat al servei del repartiment equitatiu de la renda.

Volem l’abolició dels paradisos fiscals i del deute extern dels països empobrits.
 
Per l’alliberament de tots els pobles del món, començant pel nostre. Pel lliure exercici del dret d’autodeterminació, i la plenitud dels drets democràtics i de sobirania del nostre poble. Contra tot tipus de colonialisme o dominació política, militar, econòmica o cultural. Per la defensa i promoció de la nostra cultura i llengua catalana, també com a eina bàsica d’integració de la gent nouvinguda. Ens posicionam contra la intervenció de l'exèrcit espanyol a l'exterior i per l'extinció de l'OTAN. Ens posicionam contra la Unió Europea en tant que el consideram un bloc imperialista, antidemocràtic i al servei de les corporacions multinacionals. Volem la derogació del Tractat de Lisboa, així com també de les diverses Directives antisocials (Bolkestein, 65 Hores...) Derogació de la Directiva de la Vergonya i de la Llei d’Estrangeria espanyola. No volem cap llei d’estrangeria. Drets per a tothom i papers per a ningú. Per la supressió d’organismes antidemocràtics, com la Comissió Europea i el Banc Central Europeu, i implantació de polítiques econòmiques i monetàries al servei del desenvolupament social i dels drets de la ciutadania.
 
Per la igualtat entre totes les persones, els éssers humans. Contra les agressions i discriminacions que pateixen les dones en la societat patriarcal i masclista que caracteritza el capitalisme. Contra tot tipus de discriminació de les persones, per raons d’ètnia, opció sexual, opinions polítiques, creences religioses, lloc de naixement o altres. Per la protecció i cura de la infantesa i de la gent gran.
 

Per una cultura de pau i de convivència pacífica entre els diferents pobles del món. Per l’abolició dels exèrcits i de les aliances militars al servei dels interessos globals del capital i del robatori dels recursos naturals. Per al fi de l’ocupació militar a països com Palestina, Iraq, Afganistan o Sàhara, i contra totes les guerres muntades pels interessos especulatius. Per la plena democràcia a tots els països del món, i el suport solidari a les lluites, com ara Tunísia i Egipte, contra les dictadures, la carestia de vida i l’explotació.
 

Optam per un sindicalisme combatiu i assembleari, com a eina per aconseguir aquests objectius.

Les persones que comparteixen aquestes bases programàtiques entenen que la participació de la ciutadania en la gestió de la cosa pública s’ha de fer fugint de la professionalització de la política. A més, s’organitzaran de manera assembleària i, preferentment, utilitzaran les eines del debat social i polític, i de la mobilització, per aconseguir derrotar l’hegemonia capitalista, i construir un model alternatiu, basat en els principis aquí exposats.
 
 
Mallorca, març de 2011.

 

 
International Institute of Social History
http://www.iisg.nl

Center for Socialist History internationale sozialistische linke, marx21, Revolutionär Sozialistischen Bund; Die Linke
http://csh.gn.apc.org
 

Taller de Formación Política (TFP)

Erre-revista marxista

Antorcha Socialista Internacionalista

Fundacion Andreu Nin

Les oeuvres de Trotsky en ligne

http://www.labourstart.org/

http://www.labornotes.org/                                   Europa

Alemanya:

internationale sozialistische linke,

marx21,

Revolutionär Sozialistischen Bund;

Revolution - Germany

Die Linke

Àustria:

Linkswende

Revolution - Austria

Valònia: Ligue Communiste Révolutionnaire

Flandes:

- Socialistische arbeiderspartij

Croàcia : Radnička borba

XipreYeni Kibris Partisi

Ergatiki Dimokratia

Dinamarca: Socialistisk Arbejderparti; Alliance Rouge et Verte

www.socialister.dk

Internationale Socialister

Escòcia: Scottisch Socialist Party

www.solidarityscotland.org

Finlàndia : http://www.mtl-fi.org//  Sosialistiliitto

França: www.npa2009.org

http://www.lutte-ouvriere.org

Parti  Ouvrier Indépendant POI

Gran Bretanya: Socialist Resistance, Socialist Workers Party

Revolution - UK

http://internationalsocialistleague.org.uk 

Grècia:: Aristeri Anasynthesi,  Sosialistiko Ergatiko Komma, Synaspismos Rizospastikis Aristeras; http://www.eek.gr/ ;

Itàlia: Sinistra Critica

http://www.pclavoratori.it/files/index.php

http://www.partitodialternativacomunista.org/

Irlanda: People Before Profit Alliance, Socialist Workers Party

Noruega : Internasjonale Sosialister

www.intsos.no

Països Baixos: Internationale Socialisten, Grenzeloos

www.socialisme.nu

Euskalherria: Ezker Gogoa

Polònia: Polska Partia Pracy, Pracownicza Demokracja

Portugal: Bloco de Esquerda

Rússia: Vpered

http://mrprussia.org/

República Txeca: Socialistická Solidarita

S.O.P. Czech Republic

Sèrbia: marks21

Suècia: Internationella Socialister, Socialistiska Partiet

Revolution - Sweden

Suïssa: Gauche anticapitaliste, Mouvement pour le socialisme /Bewegung für Sozialismus, solidaritéS;

Turquia: Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi http://http://www.iscimucadelesi.net/english/

Antikapitalist
              

Ucraïna:

http://www.ukrs.narod.ru

Amèrica

Antilles: www.combat-ouvrier.net

Argentina : Movimiento al socialismo

Nuevo MAS-Argentina

http://www.po.org.ar/ 

Bolívia: LOR-CI (Bolivia)

Brasil : Partido Socialismo et Libertade (PSOL)

PSTU, http://www.pco.org.br/  www.revolutas.net

Chile :

http://http://www.por-chile.cl//  Clase contra Clase (Chile)

http://www.prtchile.org

http://www.fuerzarevolucionaria.org

Canadà : New socialist , Socialist project

www.socialist.ca

International Socialists

Colómbia:

http://elsocialista.org

Costa Rica: LRS (Costa Rica) 

http://mascostarica.org

http://prtcostarica.blogspot.com

Equador:

http://mas-ecuador.nireblog.com

Estats-Units : Democraty now, Solidarity, International socialist organisation

http://www.lavozlit.com

Workers Power US

Mèxic: Partido Revolucionario de los trabajadores  Partido Obrero Socialista

www.movimientoalsocialismo.com.mx

LTS-CC (México)

Panamà:

www.ptpanama.org

Paragüai

http://ptparaguay.org

Perú:  http://www.pst.pe

www.unios.tk

Quèbec : La gauche

El Salvador: www.elproletario-ust.blogspot.com

Urugüai : http://www.pt.org.uy//

http://www.trabajadoressocialistas.es.tl

Veneçuela : Marea Socialista

http://www.opcionobrera.org//   LTS (Venezuela)

http://ust.org.ve/

Austràlia

http://www.socialist-alliance.org/

www.solidarity.net.au

http://rsp.org.au/

http://directaction.org.au/

http://www.greenleft.org.au/

Birmània

http://www.info-birmanie.org/

http://www.altsean.org/

Xina

http://www.worldlabour.org/eng/

Globalization Monitor :

http://www.globalmon.org.hk/en/

Corea

Korean Democratic Labor Party : http://inter.kdlp.org

All Together

Índia

CPI-ML (Liberation) : http://www.cpiml.org/

Friends of the River Narmada : : http://www.narmada.org/

Insaf : http://www.insaf.net/

Radical Socialist http://www.radicalsocialist.in/

Indonèsia :

Suara Sosialis

Committee of The Poor - People's Democratic Party (KPRM-PRD) : http://kprm-prd-english.blogspot.com/

Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP – Working People Association) http://kasbiindonesia.multiply.com/

Japó

Japan revolucionary communist leaghttp://www.jrcl.net/

People’s Plan Japonesia http://www.ppjaponesia.org/

People’s Plan Study Group : http://www.jca.apc.org/ppsg/en/

Malàisia :

Parti Sosialis Malaysia (PSM) : http://www.parti-sosialis.org/

Nova Zelanda

www.socialist-worker.org

Paquistan

Labour Party Pakistan : http://www.laborpakistan.org/

Viewpoint : http://www.viewpointonline.net/

Labour Party Pakistan (LPP),

Filipines

Labor Party Philippines (PM): http://www.laborpartyphilippines.org/

Labor Party Philippines (PM): http://www.partidongmanggagawa2001.blogspot.com/

Revolutionary Workers Party-Mindanao (RPM-M): http://www.rpm-m.org/

 Sri Lanka

Left Liberation Front : http://www.nssp.info/index.html

Tailàndia

Political Prisoners in Thailand : http://thaipoliticalprisoners.wordpress.com/

www.pcpthai.org

Thai Labour Campaign : http://www.thailabour.org/

Txetxenia : Socialistická Solidarita

Sudàfrica: Amandla

Algèria : Parti socialiste des travailleurs

Parti des Travailleurs

Marroc : Al Mounadil

Senegal : Andjef-PADS

Zimbabwe: International Socialist Organisation

International Socialist Organisation

http://www.ft-ci.org/

League for the Fifth International

http://www.lecourrier.ch/

http://www.carre-rouge.org

http://www.liberazione.it/

http://www.che-fare.org

Znet


http://www.afriquesenlutte.org/

http://www.lafogata.org

http://www.razonyrevolucion.org

http://www.alencontre.org

http://www.newleftreview.org

Bandera Roja

http://www.brecha.com.uy/

www.somossur.net

www.econoticiasbolivia.com

www.elsoca.org

www.mundosocialista.net

www.socialism.com

www.tapasdeizquierda.com.ar

www.petroleoccura.com

www.conaie.org

socialism today

anti-capitalist

ArbeiterMacht

www.revolutionary-history.co.uk/

Revolution - Czech Republic

News Line

Arabic - Marxy.com

www.pishtaaz.com

Lutte de Classe

Workers liberty (Gran-Bretanya)

Workers' Power (UK)

International Socialist Movement

Scottish Socialist Party (Escòcia)


La désobéissance européenne 

Aurélien Bernier, M’PEP, septembre 2009

International Viewpoint

Revista Herramienta

http://puntodevistainternacional.org/

http://www.inprecor.fr

Scottish Socialist Voice

Socialist Outlook

Frontline

Democràcia Comunista (Xarxa Luxemburguista Internacional)

The International Institute for Research and Education (IIRE)