¡Viva el Primero de Mayo! / Gora Maiatzaren lehena!

Domingo 27 de abril de 2014 por por GKB

De un lado tenemos a la clase poseedora, a la cual pertenecen los bancos, las fábricas, las minas, los medios de transporte y comunicación, las empresas eléctricas y petroleras. Esa gente no ve más que su propio interés: quiere lucrarse. No se somete a la voluntad del colectivo; intenta subordinar todo lo colectivo a su voluntad. Por otro lado, tenemos a la clase de los pobres, la clase explotada, a la cual no le pertenecen ni fábricas, ni empresas, ni bancos; que, para poder vivir, está forzada a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas, y de la que gran parte carece de la posibilidad de satisfacer sus necesidades más elementales.

Por eso el Primero de Mayo es un día de lucha en la que la clase obrera de todo el Mundo une su voz en pos de un futuro de igualdad, fraternidad y libertad. Es el Día Internacional del Orgullo Proletario en el que millones de trabajadores y trabajadoras muestran su unidad en la lucha contra el hambre, la esclavitud y la opresión que supone el capitalismo.

La unidad de la clase obrera se abre paso aun a pesar de las cúpulas sindicales, de un lado y de otro, que sólo miran por sus cuotas de poder y "representatividad". Esta situación nos perjudica a los trabajadores y trabajadoras y sólo beneficia a los patrones y sus títeres políticos de derecha, de "centro", "nacionalistas" o "socialistas". En efecto, la unidad obrera debe superar el sectarismo de siglas y levantarse como un muro indestructible frente a las medidas reaccionarias, de recorte de derechos y empoblecimiento impulsadas por la oligarquía contra la mayoría de la población.

La crisis capitalista que vive la Unión Europea es algo estructural. No hay una salida dentro del sistema que vaya a mejorar la vida de la clase obrera. Los imperialistas y sus lacayos ’progresistas’ y socialdemócratas buscan una salida a la crisis con medidas dentro del capitalismo sin cambiar la base económica. Intentan limitar a un mínimo el daño, las pérdidas que resultan del sistema económico actual. Pero el pueblo, los trabajadores y trabajadoras, necesitan una base económica nueva, donde la clase obrera sea dueña de su destino y los medios de producción (fábricas, tierra, maquinaria, materias primas) sean de propiedad socialista para el disfrute y avance de toda la sociedad.

Aún en el caso de que los enemigos del pueblo lograran limitar las pérdidas a un mínimo, nunca eliminarán las raíces de la anarquía inherente al sistema capitalista. Para ellos no se trata de una reorganización de la sociedad, de abolir el viejo sistema social, del cual nacen las desigualdades y las crisis. Como mucho buscan restringir determinadas desventajas, determinados abusos. Objetivamente protegen la base actual de la sociedad y por ello deben ser combatidos.

El viejo sistema se está derrumbando y huele a cadáver. Pero el capitalismo no va a morirse solo. No, la sustitución de un sistema social por otro es un proceso revolucionario, largo y penoso. No se trata de algo espontáneo, sin necesidad de una organización y una dirección. Se trata de un choque entre clases, una lucha a vida o muerte. En ese combate los comunistas nos situamos en primera línea, junto a los elementos más conscientes de la clase obrera y de las demás capas populares.

La movilización popular que deberá culminar con la conquista del poder por parte de la clase obrera debe hacerse desde abajo y de manera continuada en el tiempo, unificando todas las luchas parciales contra el régimen actual y garantizando la independencia partidista respecto de la burguesía. Sólo el Socialismo y el Comunismo pueden satisfacer las necesidades actuales de las amplias masas desposeídas. Sólo el Socialismo y el Comunismo pueden garantizar un futuro de paz y prosperidad para la raza humana.

¡Viva el Primero de Mayo!
¡Proletarios de todos los países, uníos!


Alde batean jabedunen klasea dugu, bankuen, lantegien, meategien, garraio eta komunikazioen, elektrikoen eta petrolio enpresen jabetza duena. Haiek ez dute ezer ikusten beren interesetik kanpo: irabaziak handitu nahi dute. Ez da kolektiboaren borondatearen aurrean makurtu; kolektiboa dena bere menpeko hartu nahi du. Bestalde, pobreen klaseak, ustiatutako klaseak, ez du bere eskuetan fabrika, enpresa edo bankurik; bizitzeko, beren lan-indarra kapitalistei saltzera behartuta daudelarik, kasu askotan bere oinarrizko beharrak asetzeko ezintasuna dutelarik.

Beraz maiatzaren lehengoa mundu osoko langileek bat egiten duten eguna da, non berdintasun, anaitasun eta askatasunean bermatutako etorkizun batengatik borroka egiteko beraien ahotsak batzen dituzten. Proletalgoaren harrotasunaren nazioarteko eguna da, non milioika langile bere batasuna erakutsiko duten gosea, esklabutza eta kapitalismoak suposatzen duen zapalkuntza borrokatuz.

Langile klasearen batasuna aurrera doa, nahiz eta sindikatuen kupulek alde batetik edo bestetik bakarrik bere botere kuota eta “ordezkaritzari” begira daudelarik. Honek langileoi kalte egiten digu, ugazabaren eta bere eskuineko txotxongilo politiko, “zentro”, “abertzale” edo “sozialisten” onuran. Izan ere, lan- batasunak sektarianismoaren siglak gainditu behar ditu eta horma suntsiezin bat sortu eskubideen murrizketak eta pobrezia dakarten neurrien kontra, oligarkiak berak bultzatutakoak, biztanle gehienen aurkako neurriak bezala.

Europar Batasuna bizitzen ari den krisi kapitalista estrukturala da. Ez dago langile klasearen bizitza hobetu egingo duen irteerarik sistemaren barruan. Inperialistek eta beren lekaio “progresista” eta sozialdemokratek krisiari irtenbidea bilatzen ari dira kapitalismoaren oinarri ekonomikoa aldatu gabe. Egungo sistema ekonomikoaren ondoriozko galerak mugatzen saiatzen dira gutxieneko kalteak lortuz. Baina jendeak, langileek, oinarri ekonomiko berri bat behar dute, non langile klaseak bere patuaren maisu izan eta ekoizpen medioak (lantegiak, lurrak, makineria, lehengaiak ) bere egin behar dituen, jabetza sozialistarenak izan behar dira, gizarte osoaren gozamen eta aurrapenarentzat.

Herriaren etsaiak galerak gutxieneko batetara mugatzea lortzen badute ere, inoiz ez dute sistema kapitalistaren berezko anarkia sustraitik kenduko. Beraientzat ez dago gizartearen berrantolaketa existitzen, gizarte-sistema zaharraren ezabaketa, nondik desberdintasunak eta krisiak sortzen diren. Askoz jota arazo batzuei mugak jartzea bilatzen dute, zenbait gehiegikeria. Objektiboki existitzen den gizartearen oinarriak babesten dituzte, eta horren aurka borrokatu egin behar da.

Sistema zaharra erortzen hari da eta gorpu usaina du. Baina kapitalismoa ez da bakarrik hilko. Ez, sistema sozial bat beste batengatik ordezkatzea prozesu iraultzaile, luze eta mingarri bat da. Hau ez da espontaneoa , antolaketa eta norabide gabekoa. Klaseen arteko hil ala biziko borroka bat da. Borroka honetan komunistak lehengo lerroan gaude, langile klasearen elementu kontziente eta beste geruza herrikoien alboan.

Herri mobilizazioa, langileriaren aldetik boterearen konkistarekin amaitu behar duelarik, behetik hasi behar da eta denboran zehar jarraiki, egungo erregimenaren aurkako borroka guztien batasun partzialaren bitartez eta burgesiarekiko independentzia partidista bermatuz. Sozialismoa eta komunismoa dira bakarrik egungo desjabetuen masa zabalaren beharrei erantzuteko gai direnak. Sozialismoa eta komunismoa bakarrik dira etorkizun bat bakean eta oparotasunean bermatu daitekeenak.

Gora Maiatzaren lehena!
Herrialde guztietako langileak, elkar zaitezte!


Portada del sitio | | Mapa del sitio | Contacto | Seguir la vida del sitio es  | info visites 292071

Seguir la vida del sitio Movimiento Obrero

© 2001 www.gazkom.org

© 2008, 2010 & 2013 GKB-UJC Euskal Herria