Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

Carta de Toni Strubell, coordinador de la Comissió de la Dignitat als mitjans de comunicació internacionals

Spain, Europe’s last Fascist refuge? Espanya, últim refugi del feixisme a Europa?

La carta, escrita originalment en anglès, denúncia la pervivència del feixisme a Espanya. CATALÀ/CASTELLANO

dimarts 9 de febrer de 2010

Col·lectiu Emma

The current head of State at the same Fascist rally in 1975

Benvolgut Senyor:

M’agradaria cridar vivament la seva atenció sobre els esdeveniments anguniosos provinents de l’Espanya d’avui. El passat 4 de febrer, la premsa espanyola es va fer ressò que el jutge de l’Audiència Nacional, Baltasar Garzón, serà processat i possiblement suspès. Quin ha estat el seu delicte? Haver gosat d’intentar i obrir una investigació sobre les fosses comunes i d’altres crims perpetrats pel règim de Franco (només a València, han estat descobertes recentment fosses comunes que contenien al voltant de 26300 víctimes de la postguerra franquista). El mateix dia els periòdics també informaven que el colossal monument feixista en honor del creuer Baleares (l’orgull de la flota de Franco enfonsat pels republicans després que hagués disparat contra milers de persones que fugien en busca de refugi per les carreteres costaneres d’Andalusia) de la badia de Palma no serà demolit. Serà conservat. Què hi han de fer els demòcrates espanyols i els familiars de les víctimes? Pot ningú imaginar que pogués ocórrer el mateix amb un monument dedicat a un vaixell de guerra feixista en qualsevol altre lloc del món democràtic? Per altra part, el 5 de febrer els periòdics informaven que el Parlament basc, on els partits constitucionals espanyols a l’actualitat són majoria (a causa de la il•legalització del partit de l’esquerra basca) van votar en contra de crear una Comissió de la Veritat (tal com l’establerta per Nelson Mandela a Sud-àfrica a començament dels noranta) a fi de descobrir la veritat sobre els crims de Franco. Què punyetes està succeint a Espanya? Crec que ja va sent temps que tots els demòcrates del món siguin informats sobre l’immens dèficit democràtic que existeix avui dia en Espanya. Europa s’havia deslliurat a si mateixa en gran part del feixisme el 1945. L’únic lloc on aquest encara és viu és a Espanya, on 56 carrers de Madrid encara conserven noms de Generals franquistes. Com abans conegui tothom la veritat sobre Espanya, abans podrem començar a posar fi a tanta iniquitat i ignomínia.

Toni Strubell i Trueta Coordinador de la Comissió de la Dignitat


Querido Señor: Me gustaría llamar poderosamente su atención sobre los acontecimientos angustiosos provenientes de la España de hoy. El pasado 4 de Febrero, la prensa española se hizo eco de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, será procesado y posiblemente suspendido. ¿Cuál ha sido su delito? Haber osado intentar y abrir una investigación sobre las fosas comunes y otros crímenes perpetrados por el régimen de Franco (sólo en Valencia, han sido descubiertas recientemente fosas comunes que contenían alrededor de 26300 víctimas de la postguerra franquista). Ese mismo día los periódicos también informaban que el colosal monumento fascista en honor del crucero Baleares (el orgullo de la flota de Franco hundido por los republicanos después de que hubiera disparado contra miles de personas que huían en busca de refugio por las carreteras costeras de Andalucía) de la bahía de Palma no será demolido. Será conservado. ¿Qué deben hacer los demócratas españoles y los familiares de las víctimas con esto? ¿Puede alguien imaginar que ocurriera lo mismo con un monumento dedicado a un buque de guerra fascista en cualquier otro lugar del mundo democrático? Por otra parte, el 5 de Febrero los periódicos informaban de que el Parlamento vasco, donde los partidos constitucionales españoles en la actualidad son mayoría (debido a la ilegalización del partido de la izquierda vasca) votaron en contra de designar una Comisión de la Verdad (tal como la establecida por Nelson Mandela en Sudáfrica a principio de los noventa) a fin de descubrir la verdad sobre los crímenes de Franco. ¿Qué demonios está sucediendo en España? Creo que ya es hora de que todos los demócratas del mundo sean informados sobre el inmenso déficit democrático que existe hoy en día en España. Europa se había liberado a si misma en gran parte del fascismo en 1945. El único lugar donde este vive es en España, donde 56 calles de Madrid todavía conservan nombres de Generales franquistas. Cuanto antes conozca todo el mundo la verdad sobre España, antes podremos empezar a poner fin a tanta iniquidad e ignominia.

Toni Strubell i Trueta Coordinador de la Comisión de la Dignidad

Comissió de la Dignitat

SPIP | esquelet | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0