Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

Nota informativa del Fòrum per la Memòria del País Valencià

Sol·licitat el permís per a celebrar l’acte en memòria i desgreuge de les víctimes del franquisme soterrades en les fosses comunes del Cementiri general de València

Más de 200 entitats, col·lectius, familiars de represaliats i persones a títol individual han subscrit la petició en una mobilització ciutadana sense precedents. L’any passat l’Ajuntament de València va intentar que no es realitzés l’homenatge (al qual van assistir 2.000 persones), prohibint que s’interpretés La Muixeranga i l’Himne de Riego. L’acte es celebrarà el dia 17 d’abril a les 12 h. Porta principal del Cementeri. CATALÀ/CASTELLANO

dijous 31 de març de 2011

Nota informativa

català/castellano

Acte en memòria i desgreuge de les víctimes del franquisme soterrades a les fosses comunes del Cementeri general de València. Día 17 de abril a las 12 h.

Ahir dia 30 de març, el Fòrum per la Memòria del País Valencià, junt a diferents entitats, col•lectius, familiars de represaliats i persones a títol individual en nombre de 191, ha presentat a l’Ajuntament de València, d’acord amb la legislació vigent, la petició per a realitzar el dia 17 d’abril a les 12 hores, el tradicional acte d’homenatge i desgreuge a les víctimes del franquisme soterrades a les fosses comunes del Cementeri general de València que anualment se celebra el diumenge següent al 14 d’abril.

L’any passat l’Ajuntament de València va intentar que no es realitzés l’homenatge (al qual van assistir 2.000 persones), prohibint que s’interpretés La Muixeranga i l’Himne de Riego Aquest any, en una mobilització ciutadana sense precedents, a més de familiars de represaliats i de l’exili, s’han unit col•lectius, entitats i organitzacions de tot tipus: de recuperació de la memòria antifeixista, d’exiliats, de drets humans, polítiques, sindicals, culturals, anarquistes, cristianes, antifeixistes, llibertàries, musicals, de comunicació, juvenils, de gais, lesbianes, transsexuals, bisexuals, republicanes, editorials, de teatre, d’estudiants ... així com persones enquadrades en tot tipus d’activitats: treballadors i treballadores, actors, historiadors, educadors i educadores, periodistes, juristes, dramaturgs, investigadors, advocats, enginyers de diferents especialitats, mestres d’escola, professors i professores de ensenyament secundari, d’universitat, ecologistes, músics, realitzadors, filòsofs, poetes ...

Les activitats a realitzar estan emparades per les lleis que regeixen a l’estat espanyol i no hi ha cap prohibició legal que impedeixi els actes a realitzar, i esperem per això, que aquest any puguem retre l’homenatge en pau a totes aquelles persones que van ser assassinades o van morir com a conseqüència de les miserables condicions de vida que el franquisme els va imposar per haver lluitat -elles o les seues famílies- per la llibertat, pel bé comú i per oposar-se a un cop d’estat criminal feixista que va derrocar la legalitat constitucional i que va causar centenars de milers de morts, que a dia d’avui, després de 35 anys de “democràcia”, no han estat rehabilitades.

Veritat, Justícia, Reparació


Castellano

Nota informativa

Acto en memoria y desagravio de las víctimas del franquismo enterradas en las fossas comunes del Cementerio general de Valencia. Día 17 de abril a las 12 h.

Ayer día 30 de marzo, el Fòrum per la Memòria del País Valencià, junto a diferentes entidades, colectivos, familiares de represaliados y personas a título individual en número de 191, ha presentado en el Ayuntamiento de Valencia, de acuerdo con la legislación vigente, la petición para realizar el día 17 de abril a las 12 horas, el tradicional acto de homenaje y desagravio a las víctimas del franquismo enterradas en las fosas comunes del Cementerio general de Valencia que anualmente se celebra el domingo siguiente al 14 de abril.

El año pasado el Ayuntamiento de Valencia intentó que no se realizara el homenaje (al que acudieron 2.000 personas), prohibiendo que se interpretara La Muixeranga y el Himno de Riego Este año, en una movilización ciudadana sin precedentes, además de familiares de represaliados y del exilio, se han unido colectivos, entidades y organizaciones de todo tipo: de recuperación de la memoria antifascista, de exiliados, de derechos humanos, políticas, sindicales, culturales, anarquistas, cristinas, antifascistas, libertarias, musicales, de comunicación, juveniles, de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, republicanas, editoriales, de teatro, de estudiantes…así como personas encuadradas en todo tipo de actividades: trabajadores y trabajadoras, actores, historiadores, educadores y educadoras, periodistas, juristas, dramaturgos, investigadores, abogados, ingenieros de diferentes especialidades, maestras de escuela, profesores y profesoras de enseñanza secundaria, de universidad, ecologistas, músicos, realizadores, filósofos, poetas…

Las actividades a realizar están amparadas por las leyes que rigen en el estado español y no existe ninguna prohibición legal que impida los actos a realizar, y esperamos por ello, que este año podamos rendir el homenaje en paz a todas aquellas personas que fueron asesinadas o murieron a consecuencia de las miserables condiciones de vida que el franquismo les impuso por haber luchado -ellas o sus familias- por la libertad, por el bien común y por oponerse a un golpe de estado criminal fascista que derribó la legalidad constitucional y que causó cientos de miles de muertos, que a día de hoy, después de 35 años de “democracia”, no han sido rehabilitadas

Verdad, Justicia, Reparación

SPIP | esquelet | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0