Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

el monòlit té el lema “en memòria de tots els qui van donar la seua vida per l’Espanya que creien millor” posant en el mateix plànol a les víctimes i als seus botxins

PP-PSOE a València pacten homenatjar als feixistes amb un monòlit sobre una fossa comuna amb milers de víctimes del franquisme

També denunciem el doble joc i la hipocresia del PSOE, descendents molts dels seus afiliats/es de militars i falangistes amb càrrecs en el règim genocida franquista, que d’una banda parla de rehabilitar a les víctimes i per una altra, signa i promou lleis de punt final, com la Llei d’Amnistia de 1977 i la coneguda com Llei de la Memòria Històrica de 2007, en la qual no solament no es fa justícia als centenars de milers de víctimes del franquisme, sinó que blinda la impunitat als responsables i col·laboradors d’aquell genocidi. CATALÀ/CASTELLANO

dimarts 2 de març de 2010

ADHESIONS: forumperlamemoria@nodo50.org

PP-PSOE a València pacten homenatjar als feixistes amb un monòlit sobre una fossa comuna amb milers de víctimes del franquisme

Les notícies apuntaven que era l’ajuntament del PP de València, presidit per Rita Barberá, qui instal·lava el monòlit als feixistes sobre la fossa comuna de la Secció 7ª Dreta en la qual van ser enterrades milers de víctimes del franquisme, moltes d’elles, militants socialistes durant la República. No obstant això, els veritables promotors queden al descobert, quan al conèixer que s’instal·lava l’esmentat monòlit, fet considerat com delicte d’apologia del feixisme en qualsevol país d’estructura democràtica, i mentre en la resta de l’estat estan retirant-se els símbols franquistes, el dia 11 de febrer, el Fòrum per la Memòria del País Valencià i familiars de víctimes llençades a aquesta fossa, recolzats per diverses entitats i associacions de València, interposem un recurs contenciós-administratiu sol·licitant la suspensió immediata de les obres, accedint el jutjat eixe mateix dia.

Quan citen a les parts el 15 de febrer perquè el jutjat decidisca si manté la suspensió cautelar de les obres, la qual cosa no succeeix ja que l’anul·la, l’advocada de l’ajuntament argumenta que les obres es realitzen a petició del PSOE, presentant un expedient administratiu que acredita que el dia 18 de gener el Grup Municipal Socialista, va presentar una moció demanant la realització d’obres i la instal·lació d’un monument en la fossa comuna de la Secció 7ª Dreta, el que s’aprova en la sessió del dia 25 de gener, és a dir, 7 dies més tard.

Però ja el dia 9 de febrer en el diari Levante-emv, en un article sobre la denúncia de la realització de les obres, s’especifica que tant el monòlit (de 5 tones), com el lema, “en memòria de tots els qui van donar la seua vida per l’Espanya que creien millor” van ser pactats pel PP-PSOE

Davant aquest fet volem denunciar la complicitat entre el PP i PSOE per a esborrar la memòria de totes les persones que van caure per defensar la llibertat i el bé comú, insistint a qualsevol preu en la teoria dels "dos bàndols", cosa que mai no va existir, ja que en aquest país va haver un criminal colp d’estat militar feixista, recolzat per la potència imperialista més poderosa del món en aquell moment que era l’Alemanya nazi (i per altres forces com el feixisme italià de Mussolini, Portugal i tropes del nord d’Àfrica), contra el legítim govern de la II República, constituït després d’unes eleccions lliures i democràtiques, al que el poble va plantar cara mitjançant una guerra de resistència antifeixista que va durar tres anys i en la qual van caure centenars de milers de resistents i de població civil.

També denunciem el doble joc i la hipocresia del PSOE, descendents molts dels seus afiliats/es de militars i falangistes amb càrrecs en el règim genocida franquista, que d’una banda parla de rehabilitar a les víctimes i per una altra, signa i promou lleis de punt final, com la Llei d’Amnistia de 1977 i la coneguda com Llei de la Memòria Històrica de 2007, en la qual no solament no es fa justícia als centenars de milers de víctimes del franquisme, sinó que blinda la impunitat als responsables i col·laboradors d’aquell genocidi. I pel que respecta al monòlit als feixistes sobre la fossa comuna, d’un costat impulsa la realització de les obres presentant la moció en l’ajuntament de València i pacta el monòlit, i d’una altra, el portaveu del PSOE a València per a tot allò relacionat amb la memòria històrica, Matías Alonso, publicava en Las Provincias i el Levante-emv articles denominats “monòlit infame”, contra la seua instal·lació.

Els signants d’ aquest manifest, al mateix temps que demanem l’adhesió a totes les persones i col·lectius que s’asseuen identificades amb el seu contingut, demanem a l’Ajuntament de València i al PSOE, que suspenga immediatament la instal·lació d’aquest monòlit, que posa en un mateix plànol a les víctimes i als seus botxins, ja que mai poden ser comparables els criminals defensors del feixisme i del totalitarisme, responsables de la guerra i de la mort de centenars de milers de víctimes, amb les persones que van caure defensant la llibertat i el bé comú, al mateix temps que demanem que, ja que no rehabiliten jurídicament a les víctimes, ni jutgen als responsables i col·laboradors del genocidi franquista, el que succeeïx en qualsevol país democràtic que ha sofert una dictadura militar feixista, que almenys respecte la seua memòria i no construïsca sobres les seues restes un monument als seus assassins.


CASTELLANO

ADHESIONES: forumperlamemoria@nodo50.org

PP-PSOE en Valencia pactan homenajear a los fascistas con un monolito sobre una fosa común con miles de víctimas del franquismo

Las noticias apuntaban a que era el ayuntamiento del PP de Valencia, presidido por Rita Barberá, quien instalaba el monolito a los fascistas sobre la fosa común de la Sección 7ª Derecha en la que fueron enterradas miles de víctimas del franquismo, muchas de ellas, militantes socialistas durante la República. Sin embargo, los verdaderos promotores quedan al descubierto, cuando al conocer que se instalaba el mencionado monolito, hecho considerado como delito de apología del fascismo en cualquier país de estructura democrática y cuando en el resto del estado están retirándose los símbolos franquistas, el día 11 de febrero, el Fòrum per la Memòria del País Valencià y familiares de víctimas tiradas a dicha fosa, apoyados por diversas entidades y asociaciones de Valencia, interponemos un recurso contencioso-administrativo solicitando la suspensión inmediata de las obras, a lo que accede el juzgado el mismo día.

Cuando citan a las partes el 15 de febrero para que el juzgado decida si mantiene la suspensión cautelar de las obras, lo que no sucede puesto que la anula, la abogada del ayuntamiento argumenta que las obras se realizan a petición del PSOE, presentando un expediente administrativo que acredita que el día 18 de enero el Grupo Municipal Socialista, presentó una moción pidiendo la realización de obras y la instalación de un monumento en la fosa común de la Sección 7ª Derecha, lo que se aprueba en la sesión del día 25 de enero, es decir, 7 días más tarde.

Pero ya el día 9 de febrero en el diario Levante-emv, en un artículo sobre la denuncia de la realización de las obras, se especifica que tanto el monolito (de 5 toneladas), como el lema, “en memoria de todos los que dieron su vida por la España que creían mejor” fueron pactados en su día por el PP-PSOE

Ante este hecho queremos denunciar la complicidad entre el PP y PSOE para borrar la memoria de todas las personas que cayeron por defender la libertad y el bien común, insistiendo a cualquier precio en la teoría de los "dos bandos", lo que jamás existió, ya que en este país hubo un criminal golpe de estado militar fascista, apoyado por la potencia imperialista más poderosa del mundo en aquel momento que era la Alemania nazi (y por otras fuerzas como el fascismo italiano de Mussolini, Portugal y tropas del norte de África), contra el legítimo gobierno de la II República, constituido tras unas elecciones libres y democráticas, al que el pueblo hizo frente mediante una guerra de resistencia antifascista que duró tres años en la que cayeron cientos de miles de resistentes y población civil.

También denunciamos el doble juego y la hipocresía del PSOE, descendientes muchos de sus afiliados/as de falangistas y militares con cargos en el régimen genocida franquista, que por un lado habla de rehabilitar a las víctimas y por otro, es firmante y promotor de leyes de punto final, como la Ley de Amnistía de 1977 y la llamada Ley de la Memoria Histórica de 2007, en la que no solo no se hace justicia a los cientos de miles de víctimas del franquismo, sino que blinda la impunidad a los responsables y colaboradores de aquel genocidio. Y en lo relativo al monolito a los fascistas sobre la fosa común, de un lado impulsaba la realización de las obras presentando la moción en el ayuntamiento de Valencia y pactaba el monolito, y de otro, el portavoz del PSOE en Valencia para lo relacionado con la memoria histórica, Matías Alonso, publicaba en Las Provincias y en el Levante-emv artículos denominados “monolito infame”, contra su instalación.

Los firmantes de este manifiesto, al tiempo que pedimos la adhesión a todas las personas y colectivos que se sientan identificados/as con su contenido, pedimos al Ayuntamiento de Valencia y al PSOE, que suspenda de inmediato la instalación de dicho monolito, que pone en un mismo plano a las víctimas y a sus verdugos, ya que nunca pueden ser comparables los criminales defensores del fascismo y del totalitarismo, responsables de la guerra y de la muerte de cientos de miles de víctimas, con las personas que caen defendiendo la libertad y el bien común, al mismo tiempo que pedimos que ya que no rehabilitan jurídicamente a las víctimas, ni juzgan a los responsables y colabores del genocidio franquista, lo que sucede en cualquier país democrático que ha sufrido una dictadura militar fascista, que al menos respete su memoria y no construya sobres sus restos un monumentos a sus asesinos.

SIGNANTS / FIRMANTES: Fòrum per la Memòria del País Valencià, Centre Social Terra, Esquerra Anticapitalista, Antifeixistes.org, Maulets, COS L’Horta, CNT-València, Alerta Solidaria, Col·lectiu Antifeixista de València, Comissió de la Dignitat, Endavant-OSAN, Izquierda Republicana de València, Pedro L. Angosto (historiador), Col·lectiu A les Trinxeres de Ponent (Lleida), CGT València, Solange Voiry (funcionaria, Bélgica), Sabadell per la República, Mª José Barreiro López de Gamarra (familiar de represaliats), Associació Cultural Memòria i Justícia d’Elx i Comarca, Isabel Perera Martin, Colectivo Republicano Tercer Milenio, Arturo del Villar, Dulce Conde de Pedro, Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat, Associació Fil Roig de Catalunya, Sergi Salgado i Formatger, Fundació Cultura de Pau, Ateneu 14 d´Abril Quart de Poblet, Joan Josep Cano i Cano. Mutxamel, Carmen Tudela, Carmen Navarrete, Josep Lluís Llorens Llorens, Maria Jose Meseguer (militant socialista a Betera), Laura Gassó, Acció Ciutadana per l’Abolició de la Tortura (ACAT), Francisco Miralles Santamaría, Racó de la Corbella. València, José Luis Cerdán Vallejo, Ôscar Llago i Giménez, Maite Martí Faus, Carmen Rodriguez Gomez (néta de desaparegut i afiliada a CCOOPV), Joventuts d’Esquerra Republicana del PV, Esquerra Republicana del País Valencià, José Manuel Rambla periodiste, Alberto Moll Ortí (Profesor jubilado con la condición de catedrático de E.M.), Línea 36 Contrainformación y música en red, Agustín Sánchez Mambrilla, Isidoro Teruel Manchón (Amical de Mauthausen), Julio Lizán Jiménez, María Balanza Martínez, Inés García Holgado (Buenos Aires), Benjamín García Holgado (Buenos Aires), Associació per la recuperació de la memòria històrica de Catalunya, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, Mar Martinez Carnicer (Marblava, fotógrafa), Enrique Gómez Arnas (Aragón), María de los Llanos Álvarez Jiménez, Rafael Alberto Vásquez (poeta, Buenos Aires), Associació Memòria de Mallorca, Mª Antonia Oliver París, Sara Roca Borrallo, Jordi Alonso del Amo (camarero), Barlasar Palicio Maestre (historiador), Francisco González de Tena (doctor en Sociología e investigador de Memoria Histórica, Madrid), Javier Martin Acosta (camarero. Madrid), Carlota Leret O’ Neill (hija de represaliado desaparecido. Exiliada en Venezuela), Celia Téllez Martínez, Pello Ezkerra Osteriz, Manuel Olmo Moreno, Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el franquismo (AFARIIREP), Josefa de la Cruz García, Gonzalo Amoedo López (veciño de Redondela (PO), Galicia, cidadán e escritor, investigador da memoria antifranquista), Gabriel Impaglione (Italia), Carlos Peñacoba Navarro (médico), Amparo Bellver Cebriá, Asociación Ateos y Republicanos, Jaime Pastor (profesor de Ciencia Política de la UNED), Oscar Revilla Alguacil, José Benito Batres (abogado, Madrid), Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo (CCVF), Diógenes Vicente Barrado (Formador ocupacional, Salamanca), Miguel Campillo Ortiz (Sevilla), Miguel Angel Rodriguez Arias (profesor de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha), Círculo Poético Republicano de Castilla y León, L’Amical dels Àntics Guerrillers Espanyols a França (Forces Franceses del Interior), Iliana Criado Santos, José Luis Antas Ramos, Miguel Angel Giménez Casado, Mercedes Sánchez Redondo (Aragón), Jorge Sobral (profesor. París), Francisco Redondo Benito del Valle, Severiano Montero Barrado, Juan Riquelme Pujol (Caracas-Venezuela), Cecilia Domínguez Luis (Santa Cruz de Tenerife), Amelia-M Romero Álvarez, Norma J. Costas (Buenos Aires), Pedro Antonio Serrano Gómez, Asociación granadina Verdad, Justiticia y Reparación, Antonio Ferrero Fort, Asociación Guerra y Exilio (AGE), Rosa Muñoz Garrido (Zaragoza), Sergio Rubi (Jaen), Juan Hernández Jover, Colectivo Social ISKRA (Alcobendas-Sanse), Diego Armando Vila Reina (afiliado PSPV-PSOE Vila-Real), Consol Novergues i García, Manuel Molins Casaña (dramaturg i profesor)

SPIP | esquelet | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0