Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

L’Ajuntament ha profanat novament els enterraments dels represaliats, barrejant les seves restes amb els enderrocs

El Fòrum per la Memòria del PV denúncia davant la Fiscalia a l’Ajuntament de València

l’Ajuntament de València manté la repressió exercida pel règim franquista a les persones familiars i amigues de les víctimes soterrades als fossars, i a les que nega el dret d’homenatge i record. CATALÀ/CASTELLANO

dimarts 6 de novembre de 2012

CATALÀ/CASTELLANO

L’escrit de denúncia a sota de l’article

Kaos en la Red, Europa Press, Las Provincias, Qué!, La Vanguardia, 20 minutos, Línea 36

El Fòrum per la Memòria del PV denúncia l’Ajuntament de València

El Fòrum per la Memòria del País Valencià ha presentat hui una denúncia contra l’Ajuntament de València davant la Fiscalia. El fet més greu és la nova profanació de les foses comunes. En aquesta ocasió, es tracta de moviments de terra a la fossa de la Secció 5ª Dreta, la més gran d’Europa, amb 16.535 víctimes documentades del règim feixista espanyol llençades en els seus prop de 15.000 m2.

Les persones assistents a l’acte de senyalització de les fosses, que el Fòrum per la Memòria del País Valencià organitzà el passat 1 de novembre per a honrar la memòria de les víctimes del franquisme, van veure la terra remoguda per a la construcció d’un panteó en aquesta fossa comuna, y entre els enderrocs, es trobaren amb la dantesca imatge de nombroses restes de les persones que havien estat llençades en aquesta enorme fossa.

Els fets recorden l’intent de destrucció de la fossa de la Secció 7ª Dreta, l’única que resta intacta, i que l’equip de govern de l’Ajuntament, amb Rita Barberà al capdavant, portà a terme el 2006. Davant les primeres evidències de les autèntiques dimensions de les grans fosses del Cementiri general de València, amb 41.020 m2 i 23.661 víctimes documentades, s’aprovà la construcció de 1.030 nous nínxols i s’ordenà que començaren les obres a tota pressa. És així com part de la terra del quadre 3 acabà sota les muralles del castell de Sagunt, també amb les restes de les víctimes ben visibles. Aquells fets donaren lloc a una demanda judicial contra l’Ajuntament de València interposada pel Fòrum per la Memòria del País Valencià. El resultat va a ser una sentència judicial que obligà a l’Ajuntament a aturar les obres. Tot i això, al novembre de 2008, quan s’instruïa el "sumari de les víctimes del franquisme" a la Audiència Nacional espanyola, vam haver de denunciar novament a l’Ajuntament (1) perquè havia tornat a profanar els enterraments del represaliats al fossar de la Secció 5ª Dreta, tornant a ajuntar les restes amb els enderrocs i tirant-los als abocadors. Així doncs, serà la tercera vegada que el Fòrum per la Memòria del País Valencià s’ha vist obligat a interposar demandes judicials contra l’Ajuntament de València per tal de protegir les despulles de les víctimes de franquisme llençades a les fosses comunes.

En l’escrit presentat hui a la Fiscalia, també es denuncia l’Ajuntament pel seu esforç reiterat d’impedir els actes d’homenatge a les víctimes del franquisme i negar la memòria del genocidi franquista. Les maniobres han arribat al punt d’utilitzar l’ordenança municipal sobre cementiris, que estableix la necessitat d’autorització explícita per a posar qualsevol element sobre una tomba o al costat d’un nínxols, fins i tot rams de flors.

Així, l’Ajuntament denegà l’autorització per a la senyalització de les fosses comunes i els homenatges amb flors en un dia, l’1 de novembre, que milers i milers de persones cobreixen les parets dels nínxols i la terra de les tombes amb flors i altres ofrenes a les seues persones estimades.

El Fòrum per la Memòria del País Valencià denuncia que l’Ajuntament de València manté la repressió exercida pel règim franquista a les persones familiars i amigues de les víctimes soterrades als fossars, i a les que nega el dret d’homenatge i record segons la costum i la tradició, uns valors que el govern municipal del PP diu defensar. Ho fa, a més, amb l’agreujant del greuge comparatiu, ja que són les úniques que pateixen aquesta prohibició. Ho fa contra els principis democràtics més bàsics, com és el d’igualtat.

El Fòrum per la Memòria del PV espera que aquesta denúncia finalitze amb la pretensió de l’Ajuntament de València d’amagar el genocidi franquista a València, de destruir la memòria de les víctimes i de perseguir les persones que lluiten per què tot això no passe.

València 6 de novembre 2012.

Fòrum per la Memòria del País Valencià.


Castellano

El escrito de denuncia al final del articulo

El Fòrum per la Memòria del País Valencià ha presentado hoy una denuncia contra el Ayuntamiento de Valencia ante la Fiscalia. El hecho más grave es la nueva profanación de las fosas comunes. En esta ocasión, se trata de movimientos de tierra en la fosa común de la Sección 5ª Derecha, la más grande de Europa, con 16.535 víctimas documentadas del régimen fascista español, tiradas en sus cerca de 15.000 m2

Las personas asistentes al acto de señalización de las fosas, que el Fòrum per la Memòria del País Valencià organizó el pasado día 1 de noviembre para honrar la memoria de las víctimas del franquismo, vieron la tierra removida por la construcción de un panteón en esta fosa común, y entre los escombros, se encontraron con la dantesca imagen de numerosos restos de las personas represaliadas que allí fueron tiradas.

Los hechos recuerdan el intento de destrucción de la fosa comùn de la Sección 7ª Derecha, la única que no està destruida, y que el equipo de gobierno del Ayuntamiento, presidido por Rita Barberá, realizó en 2006. Ante las primeras evidencias de las auténticas dimensiones de las enormes fosas del Cementerio general de Valencia, con 41.020 m2 y 23.661 víctimas documentadas, aprobaron la construcción de 1.030 nichos, ordenando el incicio de las obras a toda prisa. Fue así como parte de la tierra del cuadro 3 terminó bajo las murallas del castillo de Sagunt, también con los restos de las víctimas a la vista de todos. Aquellos hechos dieron lugar a que el Fòrum per la Memòria del País Valencià interpusiese una demanda judicial contra el Ayuntamiento de Valencia, con el resultado de una sentencia judicial que le obligó a suspender las obras.

A pesar de ello, en noviembre de 2008, cuando en la Audiencia Nacional española se instruía el "sumario de las víctimas del franquismo, tuvimos que denunciar nuevament al Ajuntamiento (1) porque había vuelto a profanar los enterramientos de las víctimas en la fosa de la Sección 5ª Derecha, volviendo a juntar sus restos con los escombros y tirándolos a los vertederos. Así pues, esta es la tercera vez que el Fòrum per la Memòria del País Valencià se ha visto obligado a interponer demandas judiciales par intentar proteger los restos de las víctimas del franquismo tiradas a las fosas comunes.

En el escrito presentado hoy a la Fiscalía, también se denuncia al ayuntamiento por su reiterado esfuerzo de impedir los actos de homenaje a las víctimas del franquismo y negar la memoria del genocidio franquista. Las maniobras han llegado al extremo de utulizar una ordenanza municipal sobre cementerios, que establece la necesidad de una autorización explícita para poner cualquier elemento sobre una tumba, incluso, un ramo de flores.

Es así como el Ayuntamiento denegó la autorización para señalizar las fosas comunes y el homenaje con flores en un día como el 1 de noviembre, cuando miles y miles de personas cubren las paredes de los nichos y la tierra de las tumbas con flores y otras ofrendas a sus seres queridos ya desaparecidos.

El Fòrum per la Memòria del País Valencià denuncia que el Ayuntamiento de Valencia mantiene la represión ejercida por el franquismo a los familiares y amigos de las víctimas tiradas a las fosas comunes, a las que les niega el derecho de homenaje y recuerdo según la costumbre y la tradición, unos valores que el gobierno municipal del PP dice defender. Lo hace, además, con el agravante del agravio comparativo, ya que son las únicas que padecen esta prohibición. Y lo hace contra los principios democráticos más básicos, como es el de la igualdad.

El Fòrum per la Memòria del PV espera que esta denúncia ponga fin a la pretensión del Ayuntamiento de esconder el genocidio franquista en Valencia, de destruir la memoria de las víctimas y de perseguir a las personas que luchan para impedir que estos hechos no se repitan.

(1) http://www.forumperlamemoria.org/?L...

SPIP | esquelet | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0