Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

Empar Salvador Villanova. Dades aportades per Pepi Chofre

Agustí Chofre Capellino, assassinat per haver defensat la integritat.

Entre els anys 39 i 40 detenen quasi tota la seua família. El seu germà Antonio, que ja té 70 anys, el tanquen en Santa Maria del Puig; les seues germanes Estévana de 64 anys, i Gracia María de 54 anys, en el convent de Santa Clara. El seu fill Agustí és condemnat a mort i és tancat en Sant Miquel dels Reis. Franciso Gomis, marit de la seua filla Cándida, en la presó Model de València, i el seu altre fill, Alfredo, el condemnen a 12 anys i un dia de treballs forçats i traslladat a Àfrica. El fill menor Toni, és castigat a realitzar el servei militar durant tres anys. Allí emmalalteix a causa de les miserables condicions de vida que els imposen. Ja no es va recuperar mai i mor el 1.945. CATALÁ/CASTELLANO

divendres 5 de juny de 2009

IN MEMORIAM

JPEG - 58.7 kB
Agustí Chofre Capellino

Agustí Chofre Capellino tenia 50 anys quan es va proclamar la IIª República. Havia nascut el 1.881 a Riola (València), a la Ribera Baixa del Xúquer, al si d’una família d’agricultors que des de sempre havia apostat pel progrés i el canvi social.

El seu germà major, Antonio, havia fundat el Partit Socialista Obrer Espanyol a Riola i s’hi van afiliar tots els germans: el mateix Agustín, Tadea, Romualda, Estévena i Gracia María, disposats a lluitar per un país just i lliure, per l’enderrocament de la monarquia i per la instauració de la República, perquè acabara l’opressió, l’analfabetisme, les desigualtats, la pobresa, la falta d’oportunitats i els privilegis d’uns pocs.

Agustí s’havia casat amb Cándida Tomás Torres, anomenada “la Uéliu” i van tindre 6 fills: Agustín, Cándida, Alfredo, Antonio, Amparo i Consuelo.

A partir de la caiguda de la Dictadura de Primo de Rivera, el 1.930, el rei Alfons XIII estava pràcticament aïllat i es vivien les últimes glopades convulses d’una monarquia que a punt de ser derrocada, intentava desesperadament mantindre’s. La repressió no havia aconseguit paralitzar les lluites antimonàrquiques, el camí iniciat ja no tenia marxa enrere. A l’estiu de 1.930, amb el govern en plena crisi, es va produir un pacte d’unió entre diversos sectors republicans anomenat “El Pacte de Sant Sebastià”, que forçà la convocatòria d’eleccions municipals per al dia 12 d’abril d’1.931. Les eleccions les guanyen àmpliament els sectors republicans i el rei ix d’Espanya, proclamant-se per fi, el dia 14 d’abril, la IIª República.

JPEG - 55.7 kB
alumnes de l’escola amb el mestre

En les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931, Agustí Chofre és triat alcalde pel Partit Socialista Obrer Espanyol. Ho serà dos vegades més i romandrà en el càrrec fins a la caiguda de la IIª República. Amb el seu mandat, el poble patix tota una transformació: es realitzen les obres de sanejament (“els andrones”), les escoles públiques en què s’impartix l’ensenyança laica als xiquets i les xiquetes, les vivendes per als mestres i les mestres, es construïx el cementeri municipal, es reforcen les defenses del Xúquer (“les motes”), es col•lectivitza...i el poble arriba a aconseguir un nivell notable de prosperitat.

JPEG - 117.2 kB
Amparo Chofre Tomás als 17 anys

Tots els seus fills participen del projecte de transformació social. La seua filla Amparo, amb 15 anys, ja tenia una columna en el periòdic local de Sueca "El Socialista, des de la qual llançava les seues idees de progrés, contestades pels conservadors. La passió periodística d’Amparo es talla violentament, quan mor el 1.935 als 18 anys, a causa de la tuberculosi. En el seu poble, on li reconeixen el mèrit, li fan una despedida multitudinària. Tres anys més tard, el mateix dia, la seguiria la seua germana menor, Consuelo, de 16 anys, víctima de la mateixa malaltia.

Al produir-se el criminal colp d’estat el 18 de juliol de 1936, promogut pels sectors més reaccionaris de la societat i de l’exèrcit i per l’església catòlica, al veure afectats els seus privilegis a causa de les reformes escomeses pel Govern de la IIª República, i recolzats principalment per la força imperialista més potent del món en aquell moment, que era l’Alemanya nazi i el feixisme italià de Mussolini, Agustí Chofre, aconseguix que durant aquells terribles tres anys, el poble visca amb relativa normalitat. Es creen les Brigades de Voluntaris, de les quals forma part el seu fill Alfredo, i es procura per tots els mitjans que en el poble es complisca el seu lema “en el poble no sobra ningú”

Però quan va caure la II República i els feixistes es van fer amos del poble, es va iniciar una repressió terrible contra tota la població republicana en què van ser detingudes més de 400 persones, entre elles l’ alcalde mateix, de 60 anys, i quasi tota la seua família, a qui no van perdonar les seues idees avançades, integritat, honradesa i el respecte i estima dels seus veïns. Entre els anys 39 i 40 detenen quasi tota la seua família. El seu germà Antonio, fundador del Partit Socialista, que ja té 70 anys, el tanquen en la presó-camp de concentració de Santa Maria del Puig; les seues germanes Estévana de 64 anys, i Gracia Maria de 54 anys, en el convent de Santa Clara. El seu fill Agustí es condemnat a mort per sentència d’un Consell de Guerra Sumaríssim, pena que li és més tard commutada per 30 anys i un dia, i és tancat en la presó-camp de concentració de Sant Miquel dels Reis. Francisco Gomis, marit de la seua filla Cándida, en la presó Model de València, i el seu altre fill, Alfredo, el condemnen a 12 anys i un dia a treballs forçats i és traslladat a Àfrica. El seu fill menor Toni, és castigat a realitzar el servei militar durant tres anys, a pesar de la mort de son pare i que tots els seus germans estan a la presó. Allí emmalalteix a causa de les miserables condicions de vida que els imposen. Ja no es va recuperar mai i mor el 1.945.

JPEG - 28.4 kB
xiques a Riola

Agustí el van posar en llibertat perquè no es produí a Riola cap episodi violent ni repressiu contra cap veí, però els de dretes en el poble no van quedar conformes, i l’acusaren falsament d’episodis mai esdevinguts, segons que ens conta la seua neboda María, filla de la seua germana Estévana, presa en el convent de Santa Clara. María, difunta recentment als 92 anys, encara va poder deixar el seu insubstituïble testimoni de la terrible repressió exercida pels franquistes a Riola en el documental “El genocidi franquista a València. Les fosses silenciades del cementeri”

El Gener de 1941, Agustí és novament detingut i traslladat fins al depòsit municipal d’Alzira, on és torturat i apallissat salvatgement per haver-se negat a firmar la declaració dels càrrecs que li imputaven. De la brutalitat de les tortures, dóna testimoni el fet que la carn i la pell van quedar apegades a la seua camisa. La idea era assassinar-lo, ja que quan va caure a terra inconscient, un dels guàrdies li van pegar un puntelló a l’estómac i va dir "este ja no ho compta". Va sobreviure a les tortures, però mai va firmar la declaració. La seua dona el va visitar en la presó i se’n va emportar la camisa ensanguinada al poble, allí la seua filla Cándida, que també tenia el seu marit Francisco Gomis detingut, va portar la camisa al llavador públic, la va estendre i els va dir a les dones que allí estaven “veniu a veure la camisa de mon pare”

agricultors de l'arròs a Riola Després de les detencions, Cándida Tomás, esposa d’Agustí, “la Uéliu”, i la seua filla Cándida, que al seu torn és mare d’una xiqueta menuda, Palmira, queden soles i en la més absoluta pobresa per a intentar atendre tots els seus familiars presos i que no moren de fam en les presons, alhora que tots els béns de la família són robats o destruïts, sense que fins ara els hagen estat tornats ni rebuda cap compensació.

El 29 de gener de 1941, el “So Gustí”, com era anomenat a Riola, en senyal de respecte i consideració, és traslladat a la presó Model de València en la qual mor a conseqüència de les tortures i de l’hemorràgia interna que li produïx el puntelló en l’estómac. Era el dia 22 de desembre de 1941. No li van donar la notícia a la seua família; quan dos dies més tard va ser Cándida a portar-li un poc de menjar, els guàrdies li van dir que “este home fa ja dies que està soterrat”. Mai van tornar a saber-ne, fins que el Fòrum per la Memòria del País Valencià va descobrir i va documentar les fosses comunes del cementeri de València. L’havien tirat a la fossa comuna de la Secció Desena, en la clandestinitat més absoluta. Li van anotar com a causa de mort “tuberculosi pulmonar. Tampoc havien anotat la seua mort en el Registre Civil, la seua família va haver de promoure un expedient administratiu perquè la defunció fóra reconeguda legalment.

JPEG - 160.8 kB
nínxols construits a sobre del fossar de la Secció 10ª, on llançaren a l’Agustí

Enguany es complixen 70 anys de l’entrada dels franquistes a València, en què es massacrà la població i creà la destrucció i el terror, però Agustí Chofre Capellino i totes i tots els que com ell van ser assassinats per defendre el bé comú, el progrés i la llibertat, cap govern de la democràcia ha estat capaç de rehabilitar-los ni de jutjar els responsables i col•laboradors d’aquells terribles crims. Amb tot, estan en la nostra memòria i no deixarem de lluitar fins que aconseguim que se’ls faça justícia.

València, juny de 2009

CASTELLANO

Agustí Chofre Capellino, asesinado por defender su integridad

BMP - 426 kB
Proclamación de la II República

Agustín Chofre Capellino tenía 50 años cuando se proclamó la II República. Había nacido en 1.881 en Riola (Valencia), en la Ribera Baja del Xúquer, en el seno de una familia de agricultores que desde siempre había apostado por el progreso y el cambio social.

Su hermano mayor, Antonio, había fundado el Partido Socialista Obrero Español en Riola y a él se afiliaron todos los hermanos: el propio Agustín, Tadea, Romualda, Estévena y Gracia María, dispuestos a luchar por un país justo y libre, por el derrocamiento de la Monarquía y por la instauración de la República, para que terminara la opresión, el analfabetismo, las desigualdades, la pobreza, la falta de oportunidades y los privilegios de unos pocos.

Agustín se había casado con Cándida Tomás Torres, llamada “la Uéliu” y tuvieron 6 hijos: Agustín, Cándida, Alfredo, Antonio, Amparo y Consuelo.

JPEG - 33.9 kB
Riola

A partir de la caída de la Dictadura de Primo de Rivera, en 1.930, el rey Alfonso XIII estaba prácticamente aislado y se vivían las últimas bocanadas convulsas de una Monarquía que a punto de ser derrocada, intentaba desesperadamente mantenerse. La represión no había conseguido paralizar las luchas antimonárquicas, el camino iniciado ya no tenía marcha atrás. En el verano de 1.930, con el gobierno en plena crisis, se produjo un pacto de unión entre diversos sectores republicanos llamado “El Pacto de San Sebastián”, que fuerza la convocatoria de elecciones municipales para el día 12 de abril de 1.931. Las elecciones las ganan ampliamente los sectores republicanos y el rey sale de España, proclamándose por fin, el día 14 de abril, la II República.

JPEG - 18.5 kB
riu Xúquer al seu pas per Riola

En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, Agustín Chofre es elegido alcalde por el Partido Socialista Obrero Español. Lo será dos veces más y permanecerá en el cargo hasta la caída de la II República. Con su mandato, el pueblo sufre toda una transformación: se realizan las obras de saneamiento (“les andrones”), las escuelas públicas en las que se imparte la enseñanza laica a los niños y las niñas, las viviendas para los maestros y las maestras, se construye el cementerio municipal, se refuerzan las defensas del Xúquer (“les motes”), se colectiviza...llegando a alcanzar el pueblo un nivel notable de prosperidad.

Todos sus hijos participan del proyecto de transformación. Su hija Amparo, con 15 años, ya tenía una columna en el periódico local de Sueca “El Socialista”, desde la que lanzaba sus ideas de progreso que eran contestadas por los conservadores. La pasión periodística de Amparo se corta violentamente, cuando muere en 1.935 a los 18 años, a causa de la tuberculosis. En su pueblo, que le reconocen el mérito, le hacen una despedida multitudinaria. Tres años más tarde, el mismo día, le seguiría su hermana menor, Consuelo, de 16 años, víctima de la misma enfermedad.

JPEG - 23.4 kB
Banda de Música

Al producirse el criminal golpe de estado el 18 de julio de 1.936, promovido por los sectores más reaccionarios de la sociedad y del ejército y por la iglesia católica, al ver afectados sus privilegios, debido a las reformas acometidas por el Gobierno de la II República, y contando con el apoyo de la fuerza imperialista más potente del mundo en aquel momento, que era la Alemania nazi y el fascismo italiano de Mussolini, Agustín Chofre, consigue que durante aquellos terribles tres años, el pueblo viva con relativa normalidad. Se crean las Brigadas de Voluntarios, de las que forma parte su propio hijo Alfredo, procurando por todos los medios que en el pueblo se cumpla su lema “en el pueblo no sobra nadie”

Pero cuando cayó la II República y los fascistas se hicieron dueños del pueblo, se inició una represión terrible contra toda la población republicana en la que fueron detenidas más de 400 personas, entre ellas el propio alcalde, de 60 años, y casi toda su familia, al que no perdonaron sus ideas avanzadas, integridad, honradez y el respeto y aprecio de sus vecinos. Entre los años 39 y 40 detienen a casi toda su familia. A su hermano Antonio, fundador del Partido Socialista, que ya tiene 70 años, lo encierran en la cárcel-campo de concentración de Santa María del Puig; a sus hermanas Estévana de 64 años, y Gracia María de 54 años, en el convento de Santa Clara. Su hijo Agustín es condenado a muerte por sentencia de un Consejo de Guerra Sumarísimo, pena que le es más tarde conmutada por 30 años y un día, y es encerrado en la cárcel-campo de concentración de San Miguel de los Reyes. Franciso Gomis, marido de su hija Cándida, en la cárcel Modelo de Valencia, y a su otro hijo, Alfredo, le condenan a 12 años y un día de trabajos forzados y es trasladado a África. Su hijo menor Toni, es castigado a realizar el servicio militar durante tres años, a pesar de la muerte de su padre y de estar todos sus hermanos en prisión. Allí enferma debido a las miserables condiciones de vida que les imponen. Ya no se recuperó nunca y muere en 1.945.

JPEG - 32.2 kB
vecinas de Riola

A Agustín le pusieron en libertad al no producirse en Riola ningún episodio violento ni represivo contra ningún vecino, pero los de derechas en el pueblo no quedaron conformes, acusándole falsamente de episodios nunca sucedidos, según nos cuenta su sobrina María, hija de su hermana Estévana, presa en el Convento de Santa Clara. María, fallecida recientemente a los 92 años, aún pudo dejar su insustituible testimonio de la terrible represión ejercida por los franquistas en Riola en el documental “El genocidio franquista en Valencia. Las fosas silenciadas del cementerio”

En enero de 1.941, Agustín es nuevamente detenido y trasladado hasta el depósito municipal de Alzira, en el que es torturado y apaleado salvajemente por negarse a firmar la declaración de los cargos que le imputan. De la brutalidad de las torturas, da testimonio el hecho de que la carne y la piel quedaron pegadas a su camisa. La idea era asesinarlo ya que cuando cayó al suelo inconsciente, uno de los guardias le pegó una patada al estómago y dijo “este ya no lo cuenta”. Sobrevivió a las torturas, pero nunca firmó la declaración. Su mujer le visitó en la cárcel y se llevó la camisa ensangrentada al pueblo, allí su hija Cándida, que también tenía a su marido Francisco Gomis detenido, llevó la camisa al lavadero público, la extendió y les dijo a las mujeres que allí estaban “venid a ver la camisa de mi padre”

Tras las detenciones, Cándida Tomás, esposa de Agustín, “la Uéliu”, y su hija Cándida, que a su vez es madre de una niña pequeña, Palmira, quedan solas y en la más absoluta pobreza para intentar atender a todos sus familiares presos, y que no murieran de hambre en las cárceles, ya que todos los bienes de la familia habían sido robados o destruidos, sin que hasta la fecha les hayan sido devueltos ni recibido ninguna compensación.

El 29 de enero de 1.941, el “So Gustí”, como llamaban a Agustín en Riola en señal de respeto y consideración, es trasladado a la cárcel Modelo de Valencia en la que muere a consecuencia de las torturas y de la hemorragia interna que le produce la patada en el estómago. Era el día 22 de diciembre de 1.941. No le dieron la noticia a su familia; cuando dos días más tarde fue Cándida a llevarle algo de comida, los guardias le dijeron que “este hombre hace ya días que está enterrado”. Nunca volvieron a saber de él, hasta que el Fòrum per la Memòria del País Valencià descubrió y documentó las fosas comunes del cementerio de Valencia. Lo habían tirado a la fosa común de la Sección Décima, en la clandestinidad más absoluta. Le anotaron como causa de muerte “tuberculosis pulmonar”. Tampoco habían anotado su muerte en el Registro Civil, su familia tuvo que promover un expediente administrativo para que el fallecimiento fuese reconocido legalmente.

Este año se cumplen 70 años de la entrada de los franquista en Valencia, masacrando a la población y creando destrucción y terror, pero a Agustín Chofre Capellino y todas y todos los que como él fueron asesinados por defender el bien común, el progreso y la libertad, ningún gobierno de la democracia ha sido capaz de rehabilitarlos, ni de juzgar a los responsables y colaboradores de aquellos terribles crímenes, pero están en nuestra memoria y no dejaremos de luchar hasta conseguir que se les haga justicia.

SPIP | esquelet | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0