Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

1r BATX: Bloc 3. El coneixement


Inici > Filosofia > 1r BATX: Bloc 3. El coneixement

Clica ací per veure els continguts i els criteris d’avaluació d’aquest bloc temàtic

 Continguts conceptuals del bloc 3

Segons el currículum LOMQE al País Valencià1

 1. El problema filosòfic del coneixement humà.
  1. El problema del coneixement humà
  2. Graus i eines del conèixer: raó, enteniment, sensibilitat.
  3. L’abstracció.
  4. Els problemes implicats en el conèixer: les seues possibilitats, els seus límits, els interessos, l’irracional.
  5. Racionalitat teòrica i pràctica.
  6. La veritat.
  7. La veritat com a propietat de les coses. La veritat com a propietat de l’enteniment: coherència i adequació.
  8. Alguns models filosòfics d’explicació del coneixement i l’accés a la veritat.
 2. El coneixement científic.
  1. Filosofia i ciència.
  2. Objectius i instruments de la ciència.
  3. El mètode hipotètic-deductiu.
  4. La visió aristotèlica del quefer científic.
  5. La investigació científica en la modernitat, matemàtiques i tècnica com a eines de coneixement i interpretació fonamentals.
  6. La investigació contemporània i la reformulació dels conceptes clàssics
 3. Coneixement, llenguatge i la lògica.
  1. Filosofia del llenguatge: el problema filosòfic dels conceptes universals i l’error argumentatiu de la generalització precipitada.
  2. Retòrica, argumentació i lògica: la comunicació des de la filosofia.
  3. La Retòrica i la composició del discurs
  4. La importància de la comunicació i la seua relació amb el llenguatge, la veritat i la realitat.
  5. La lògica proposicional.
  6. L’argumentació: regles i eines del diàleg i la demostració d’arguments.

 Criteris d’avaluació

 • BL3.1. Explicar els processos i les problemàtiques implicades en el procés de coneixement humà des del camp filosòfic.
 • BL3.2. Explicar la funció de la ciència, descriure les seues característiques i mètodes i exposar les diferències i les coincidències de l’ideal i de la investigació científica amb el saber filosòfic.
 • BL3.3. Analitzar de forma crítica, utilitzant informació complementària obtinguda de fonts, fragments de textos filosòfics sobre el coneixement humà, la ciència, el llenguatge i la lògica, identificar les problemàtiques i solucions que proposen i justificar la pròpia postura enfront de les mateixes.
 • BL3.4. Identificar les dimensions que formen part de la composició del discurs retòric i aplicar-les en la composició de discursos propis.
 • BL3.5. Utilitzar les regles i eines bàsiques del discurs basat en l’argumentació demostrativa.
 • BL3.6. Identificar les regles bàsiques de la lògica proposicional, destacant el seu valor per a mostrar el raonament correcte i l’expressió del pensament com a condició fonamental per als projectes humans.
 • BL3.7. Explicar el problema de l’accés a la veritat, l’argumentació i el raonament lògic, mostrant els esforços de la filosofia per a allunyar-se del dogmatisme, l’arbitrarietat i els prejudicis.

Recursos didàctics

Blocs de continguts