Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

4t ESO: Bloc. 2 Reptes i Desafiaments contemporanis: Objetius de Desenvolupament Sostenible


Inici > Filosofia > 4t ESO: Bloc. 2 Reptes i Desafiaments contemporanis: Objetius de (...)

Continguts d’aquest bloc temàtic:

  1. Ús correcte dels arguments o mort del diàleg.
  2. Respecte al medi ambient o mort del planeta.
  3. Diversitat personal i cultural o mort de la diferència.
  4. Consum responsable o mort per asfíxia.
  5. Lluita contra les injustícies o mort de l’equitat.
  6. Acceptació i maneig de la incertesa o mort de la creativitat.
  7. Compromís i participació ciutadana o mort de la democràcia.
  8. Responsabilitat digital o mort de les relacions

Recursos didàctics

Blocs de continguts