Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Apropa’t als Drets Humans

Declaració Universal dels Drets Humans (1948)

per Àngels Varó Peral | 13/01/2012 (publicació anterior: 11/01/2008)

Inici > Ètica > 3r ESO Bloc 1: Concepció global de la justícia: DUDH i ciutadania (...) > Apropa’t als Drets Humans

Llengües d'aquest article: català Español

Tots els éssers humans hem de tenir els mateixos drets i les mateixes obligacions. No hi estan previstos ni els privilegis ni les excepcions. Els drets humans són preceptes bàsics de caràcter general per a tothom. Són universals, el que vol dir que s’han d’aplicar sense discriminació a totes les persones. No es poden retirar de les persones. Estan estretament relacionats entre si i són interdependents, perquè no n’hi ha prou amb respectar-ne alguns i no d’altres. En la pràctica, la violació d’un sol dret incideix sovint en altres drets. En conseqüència, s’ha de considerar que tots els drets humans tenen la mateixa importància i que són igualment essencials per al respecte de la dignitat i la vàlua de les persones.

 Definició de drets humans. Què són?

Els drets humans són el fruit d’una llarga lluita de milers d’homes i de dones (encara inacabada) per a aconseguir una vida digna.

Els drets humans li pertanyen a cada ésser humà pel simple fet de ser-ho. Són imprescriptibles i inalienables

No hi ha uns drets més importants que altres. Ara bé, per a gaudir d’una “vida digna” no podem prescindir de cap dels drets fonamentals.

Mirem el vídeo "Derechos humanos":

Activitat 1: Definició de ’drets humans’: còpia una definició de drets humans i explica-la amb les teues paraules.

  • En aquestes webs pots trobars definicions de ’drets humans’

 Característiques dels drets humans


Activitat 2: Enumera i explica breument quines són les característiques més destacades dels drets humans

 Antecedents històrics dels drets humans

Amb aquest vídeo coneixerem una breu història dels drets humans

Activitat 3: Fes un relat sobre els antecedents històrics dels drets humans

 Generacions dels drets humans

Activitat 4: Descriu breument cadascuna de les tres generacions dels drets humans i explica el perquè de cadascuna d’elles.

 Declaració Universal de Drets Humans, 1948

Activitat 5: Elabora un diaporama sobre un dels drets humans. Per a fer-ho segueix les següents passes:

  1. Cerca per internet una Declaració Universal de Drets Humans i guarda-la per a consultar-la quan la necessites.
  2. Tria un dels drets de la DUDH per a fer el diaporama.
  3. El treball que plasmaràs en el diaporama tindrà, al menys, les següents parts:
    • Una diapositiva amb l’article de la DUDH que has seleccionat.
    • Dos o tres diapositives per explicar què vol dir el dret has elegit.
    • Varies diapositives per a exposar dos o tres casos de vulneració del dret humà que estàs treballant. La informació sobre aquests casos serà preferiblement relativa a l’Estat Espanyol.

Activitat 6 Escriu un conte relacionat amb els drets humans. L’extensió mínima és d’una pàgina. La màxima, de dos. En acabar-lo l’envies per correu.

Veure en línia : Diaporama "Apropa’t als drets humans"