Ètica i Filosofia en Secundària


Blog sobre els Drets Humans de les Dones

CercaWeb (webquest) feta per Motserrat Boix, periodista, treballa als Serveis Informatius de TVE. Investigadora, consultora i formadora en comunicació, TIC i gènere. Creadora de "Mujeres en Red. El Periódico Feminista"

per filosofem | 10/02/2008


Els drets de les dones estan teòrica i formalment recollits en el concepte general de Drets Humans, però tot i que molts Estats ja han signat acords, convenis i tractats a favor de la igualtat, els temes específicament relacionats amb els drets de les dones reben una consideració diferent, un tractament inferior i marginal.

Per treballar a l’aula els temes de la igualtat de drets entre homes i dones es especialment útil treballar sobre els Drets Humans i específicament els Drets Humans de les Dones.

Veure en línia: Entra a la CercaWeb (webquest). [Aquest enllaç no funciona]


Participa en el fòrum
Identificació
Escriu un missatge