Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Dilemes morals sorgits de la nostra capacitat tecnològica

Treball d’investigació i de valoració ètica

per filosofem | 11/02/2020

Inici > Ètica > 3r ESO Bloc 2: Els valors ètics i la seua relació amb la ciència i la (...) > Dilemes morals sorgits de la nostra capacitat tecnològica

Llengües d'aquest article: català Español

En certa mesura, podem afirmar que l’ètica, la ciència i la tecnologia tenen un objectiu comú: fer que la gent visca bé. La diferència entre elles resideix en el nucli de la seua atenció. La ciència i la tecnologia es preocupen sobretot dels mitjans o instruments materials necessaris per a viure bé o viure millor, mentre que l’ètica es preocupa dels fins, és a dir, d’aclarir i apuntar en què consisteix realment aquesta vida bona que es pretén aconseguir.

Eines, instruments, aparells... no ens fan felices per si mateixos, sinó en tant que ens faciliten aconseguir altres coses que ens acosten més a una vida grata i digna. Un dels problemes més greus que acuiten les societats contemporànies és que els mitjans (per exemple, el cotxe) acaben per fer oblidar els fins (per exemple, fer un viatge), de tal manera que a hores d’ara creiem que la felicitat la trobem en la mera possessió i desenvolupament de més mitjans.

En l’antiguitat, la preocupació per la vida bona (felicitat) era pròpia de la filosofia de l’ètica i de la religió. Però des de començaments de la Modernitat (s. XVII), i sobretot des de la Il·lustració (s. XVIII), es consolidà la creença que la ciència i la tecnologia produirien una millora constant en les condicions de vida de les diferents societats humanes. Es creia que el progrés tecno-científic portaria per si sol el progrés humà, social i polític. Però açò és així?

Treball d’investigació

  1. Tria un invent científic o tecnològic dels segles XIX o XX.
  2. Investiga i indica com s’arribà a ell i quins són els seus avantatges i els seus inconvenients.
  3. Fes una valoració ètica sobre l’invent que has triat.
  4. Webgrafia