Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

¿És la Declaració Universal dels Drets Humans un projecte utòpic que contribuirà a conduir-nos a un món millor?

CercaWeb (webquest) de Mª Neus Garcia Ferrer

per filosofem | 10/01/2008

Inici > Ètica > 4t ESO Bloc 1: La dignitat de la persona: fonament de la DUDH. > ¿És la Declaració Universal dels Drets Humans un projecte utòpic que (...)

¿És la Declaració Universal dels Drets Humans un projecte utòpic que contribuirà a conduir-nos a un món millor?

En fer aquesta CercaWeb de Mª Neus Garcia Ferrer, investigarem què són els drets humans i quin nivell de respecte n’hi ha en la nostra societat.

Després d’investigar, farem un diaporama el contingut del qual incloga:

  1. La Declaració Universal de Drets Humans (DUDH), 1948. Llegir els 30 articles de la Declaració.
  2. Triar un article i escriure’l en una diapositiva.
  3. Buscar tres notícies actuals on s’haja vulnerat el dret que has triat.
  4. Fes un comentari o opinió personal sobre les notícies.

La nostra utopia és conviure en un món on sí se’ns respecten els nostres drets.

Veure en línia : CercaWeb sobre Drets Humans